Tin nổi bật

Đắk Nông

 1. Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 2. UBND tỉnh Đắk Nông thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BVĐK tỉnh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 3. UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  08/04/2021
 4. Hội Đông y tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 5. Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 8. Số lượng tuyển dụng: 47 người ...
 9. UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 10. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 13. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2020
 14. Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông xét tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 16. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2020
 17. Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/01/2020
 18. Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đăk Nông bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  23/12/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 20. Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/10/2019
 21. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/06/2019
 26. Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 401 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 27. UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 28. Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/03/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng là 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2019
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 162 ...
  location
  Date
  25/03/2019
1 / 212