Đắk Nông

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 2. Số lượng tuyển dụng: 47 người ...
 3. UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 4. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 7. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2020
 8. Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông xét tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 10. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2020
 11. Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/01/2020
 12. Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đăk Nông bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  23/12/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 14. Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/10/2019
 15. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/06/2019
 20. Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 401 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 21. UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 22. Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/03/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng là 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2019
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 162 ...
  location
  Date
  25/03/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 163 công chức ...
  location
  Date
  26/02/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
 27. UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh ...
  location
  Date
  04/10/2018
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 29. Triển khai Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo t ...
  location
  Date
  11/09/2018
 30. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/08/2018
1 / 212