Tin nổi bật

Đắk Nông

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 3. UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2023
 6. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/02/2023
 7. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 237 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 15. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đắk Nông tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2022
 18. Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2021
 20. Sở Công thương tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 22. UBND thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 23. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2021
 24. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 25. Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 30. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
1 / 3123