Đắk Nông

 1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2020
 2. Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/01/2020
 3. Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đăk Nông bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  23/12/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 5. Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/10/2019
 6. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/06/2019
 11. Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 401 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 12. UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 13. Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/03/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng là 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2019
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 162 ...
  location
  Date
  25/03/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 163 công chức ...
  location
  Date
  26/02/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
 18. UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh ...
  location
  Date
  04/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 20. Triển khai Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo t ...
  location
  Date
  11/09/2018
1 / 3123