Đắk Nông

 1. UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 2. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 5. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2020
 6. Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông xét tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 8. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2020
 9. Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/01/2020
 10. Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đăk Nông bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  23/12/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 12. Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/10/2019
 13. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/06/2019
 18. Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 401 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 19. UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 20. Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/03/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng là 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2019
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 162 ...
  location
  Date
  25/03/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 163 công chức ...
  location
  Date
  26/02/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
 25. UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh ...
  location
  Date
  04/10/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 27. Triển khai Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo t ...
  location
  Date
  11/09/2018
 28. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/08/2018
 29. UBND huyện Cư Jut Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  08/03/2018
 30. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng công chức vào một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
1 / 212