Tin nổi bật

Đắk Nông

 1. chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2024
 2. Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2024 ...
  location
  Date
  17/06/2024
 3. chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2024
 4. chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2024
 5. chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2024
 6. Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Nông tuyển dụng năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2024
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2024
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 10. chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2024
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2024
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2024
 14. Trường THPT Trần Phú, Đắk Nông tuyển dụng hợp đồng lao động năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2024
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 19. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Nông tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 23. UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2023
 26. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/02/2023
 27. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 237 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
1 / 3123