Hậu Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng là 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 4. Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2020
 5. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 7. Cơ sở cai nghiện ma túy TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 8. Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 13. Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo tuyển dụng lao động Tin học năm 2019 ...
  location
  Date
  17/07/2019
 14. Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2019
 15. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2019
 16. Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 17. UBND thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 18. Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 19. UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Công thương ...
  location
  Date
  26/03/2019
 20. UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng chức danh Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ...
  location
  Date
  20/03/2019
 21. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/03/2019
 22. UBND tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành ...
  location
  Date
  02/03/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng là 232 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2018
 24. Ban QLDA - ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2018
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 27. Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/09/2018
 28. BAN QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/08/2018
 29. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang tuyển dụng ...
  location
  Date
  17/07/2018
 30. Căn cứ Công văn số 1050/SNVXDCQ-CTTN ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng công chức cấp xã. Thực hiện K ...
  location
  Date
  22/01/2018
1 / 212