Tin nổi bật

Hậu Giang

 1. BQL các khu công nghiệp Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 2. Trường Cao đẳng Luật miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/02/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2021
 4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 250 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng là 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 11. Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2020
 12. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 14. Cơ sở cai nghiện ma túy TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 15. Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 20. Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo tuyển dụng lao động Tin học năm 2019 ...
  location
  Date
  17/07/2019
 21. Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2019
 22. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2019
 23. Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 24. UBND thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 25. Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 26. UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Công thương ...
  location
  Date
  26/03/2019
 27. UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng chức danh Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ...
  location
  Date
  20/03/2019
 28. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/03/2019
 29. UBND tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành ...
  location
  Date
  02/03/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng là 232 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2018
1 / 212