Hậu Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2022
 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tuyển nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 8. Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang thi tuyển chức danh Trưởng phòng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 9. UBND huyện Châu Thành, Hậu Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2022
 13. BQL các khu công nghiệp Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1) ...
  location
  Date
  04/07/2022
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  28/06/2022
 15. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/01/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 18. Cơ sở cai nghiện ma túy Tp. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 19. Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 20. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2021
 26. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 27. BQL các khu công nghiệp Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 28. Trường Cao đẳng Luật miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/02/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2021
 30. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
1 / 3123