Tin nổi bật

Hậu Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2021
 5. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 6. BQL các khu công nghiệp Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 7. Trường Cao đẳng Luật miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/02/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2021
 9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 250 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng là 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 16. Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2020
 17. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 19. Cơ sở cai nghiện ma túy TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 20. Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2019
 21. Số lượng tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 25. Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo tuyển dụng lao động Tin học năm 2019 ...
  location
  Date
  17/07/2019
 26. Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2019
 27. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2019
 28. Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 29. UBND thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 30. Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  26/03/2019
1 / 212