Tin nổi bật

Hậu Giang

 1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/01/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 4. Cơ sở cai nghiện ma túy Tp. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 5. Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 6. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2021
 12. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 13. BQL các khu công nghiệp Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 14. Trường Cao đẳng Luật miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/02/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2021
 16. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 250 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng là 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 23. Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2020
 24. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 26. Cơ sở cai nghiện ma túy TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 27. Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
1 / 212