Hậu Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2023
 5. Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2023
 7. UBND Vị Thanh, Hậu Giang thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT, như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/05/2023
 10. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, Hậu Giang điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 ...
  location
  Date
  04/04/2023
 11. Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2023
 12. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2023
 14. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2023
 15. Công an tỉnh Hậu Giang tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/03/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/02/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2022
 19. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tuyển nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 24. Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang thi tuyển chức danh Trưởng phòng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 25. UBND huyện Châu Thành, Hậu Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2022
 29. BQL các khu công nghiệp Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1) ...
  location
  Date
  04/07/2022
 30. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  28/06/2022
1 / 3123