Tin nổi bật

Hậu Giang

 1. Trường CĐ Luật miền Nam tuyển lao động hợp đồng năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2024
 2. chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2024
 3. chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2024
 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2024
 5. Công an tỉnh Hậu Giang tuyển dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ...
  location
  Date
  31/05/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2024
 7. Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang tuyển dụng hợp đồng lao động, như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2024
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 9. Cơ sở Cai nghiện ma túy TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2024
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/01/2024
 11. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2024
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2023
 19. UBND huyện Châu Thành A, Hậu Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 170 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2023
 26. Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2023
 28. UBND Vị Thanh, Hậu Giang thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT, như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/05/2023
1 / 3123