Tin nổi bật

Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2022
 2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2022
 3. UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Xuyên Mộc năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2022
 8. Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2022
 11. UBND xã Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2022
 14. Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2022
 15. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2022
 20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức loại D năm 2022 ...
  location
  Date
  16/05/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 25. Thanh tra Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2022
 26. Sở TN & MT, Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2022
 27. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1), như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2022
 30. Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2022