Tin nổi bật

Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2022
 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức loại D năm 2022 ...
  location
  Date
  16/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 8. Thanh tra Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2022
 9. Sở TN & MT, Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2022
 10. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1), như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2022
 13. Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2022
 16. Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2022
 17. UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã, thị trấn năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  20/01/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 142 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2022
 19. TT Văn hóa - thông tin - thể thao thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa -Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 21. TT Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2022
 22. BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2021
 24. BQL Công trình Công cộng huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 26. Huyện ủy Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 244 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 28. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở KH& CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 29. Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương ...
  location
  Date
  14/10/2021
 30. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức hành chính đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
1 / 9123456789