Tin nổi bật

Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2021
 3. Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 n ...
  location
  Date
  13/09/2021
 4. TT Công báo - Tin học tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2021
 6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng nhân viên kiểm ngân năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 7. Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2021
 8. Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức TT Công báo - tin học năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2021
 9. UBND huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2021
 10. Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng nhân viên kiểm ngân năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2021
 11. Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2021
 12. Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021
 15. Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 18. UBND phường 2, Bà Rịa -Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2021
 19. UBND phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 20. UBND phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 21. UBND phường 4, TP. Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 22. UBND phường 10, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng Phụ trách Kinh tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 23. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 1 năm học 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 24. Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 25. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2021
 27. BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Kiểm lâm năm 2021 như sau"BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuy ...
  location
  Date
  23/04/2021
 28. UBND huyện Côn Đảo, Bà - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 ...
  location
  Date
  13/04/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2021
 30. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/04/2021
1 / 812345678