Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 2. Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2023
 3. Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2022
 4. UBND xã Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2022
 7. UBND TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 10. Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2022
 12. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  24/11/2022
 13. UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý các Khu du lịch năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2022
 14. Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2022
 15. Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2022
 16. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2022
 17. Nhà Hát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2), như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 21. Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2), như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2022
 24. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2022
 25. UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Xuyên Mộc năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2022
 30. Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2022