Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 2. Đội Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2020
 3. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 4. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2020
 5. Số lượng, vị trí thi tuyển: 27 vị trí ...
  location
  Date
  31/08/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2020
 7. Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 10. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 11. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 13.   ***Tệp đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng Nguồn tin: brt.vn ...
  location
  Date
  15/06/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 16. UBND huyện Châu Đức xây dựng kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2020
 17. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2020
 18. Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2020
 20. Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2020
 21. UBND thành phố Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức Kho Lưu trữ thành phố Bà Rịa năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  28/03/2020
 22. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2020
 23. Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2020
 24. Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 26. Nhu cầu tuyển dụng: 85 vị trí chức danh ...
  location
  Date
  19/02/2020
 27. Tổng cộng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/02/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 30. Trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2020