Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2020
 2. Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 4. Nhu cầu tuyển dụng: 85 vị trí chức danh ...
  location
  Date
  19/02/2020
 5. Tổng cộng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/02/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 8. Trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2020
 9. Nhu cầu tuyển: 183 ...
  location
  Date
  13/01/2020
 10. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có văn bản số 6404/TB-UBND ngày 11/11/2019 về việc xét tuyển viên chức Ban quản lý các Khu du lịch thành phố V ...
  location
  Date
  19/11/2019
 11. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 12. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/10/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 14. Số lượng tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2019
 17. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 18. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/09/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 20. UBND thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2019