Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 2.   ***Tệp đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng Nguồn tin: brt.vn ...
  location
  Date
  15/06/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 5. UBND huyện Châu Đức xây dựng kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2020
 6. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2020
 7. Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2020
 9. Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2020
 10. UBND thành phố Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức Kho Lưu trữ thành phố Bà Rịa năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  28/03/2020
 11. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2020
 12. Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2020
 13. Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 15. Nhu cầu tuyển dụng: 85 vị trí chức danh ...
  location
  Date
  19/02/2020
 16. Tổng cộng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/02/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 19. Trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2020
 20. Nhu cầu tuyển: 183 ...
  location
  Date
  13/01/2020
 21. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có văn bản số 6404/TB-UBND ngày 11/11/2019 về việc xét tuyển viên chức Ban quản lý các Khu du lịch thành phố V ...
  location
  Date
  19/11/2019
 22. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 23. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/10/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 25. Số lượng tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 26. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 29. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/09/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
1 / 9123456789