Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2023
 2. Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2023
 3. UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2023
 4. Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đợt 2 năm 2023 ...
  location
  Date
  03/11/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2023
 6. Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển các chức danh Lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2023
 7. Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2023
 8. Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
 10. UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2023
 11. Trung tâm Phát triển quỹ đất TX. Phũ Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  28/09/2023
 12. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2023
 13. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 15. Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2023
 18. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2023
 19. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2023
 21. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1), như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2023
 22. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2023
 25. TT Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2023
 27. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản Iý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2023
 30. Nhà hát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đính chính nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2023
1 / 812345678