Tin nổi bật

Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2023
 2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2023
 3. Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2023
 4. Huyện ủy Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 7. UBND TP. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng chức danh CHT quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2023
 9. Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2023
 12. UBND phường 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 14. Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 15. Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 17. Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 19. Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2023
 20. Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2022
 21. UBND xã Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2022
 24. UBND TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 27. Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2022
 29. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  24/11/2022
 30. UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý các Khu du lịch năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2022