Tin nổi bật

Quảng Ninh

 1. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp nhận công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2024
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2024
 8. Trung tâm CNTT tài nguyên và môi trường, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  03/06/2024
 9. Tỉnh ủy Quảng Ninh đính chính nhu cầu tuyển dụng công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CTXH năm 2024 ...
  location
  Date
  03/06/2024
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2024
 11. Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
 13. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2024
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2024
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 16. Trường Đại học Hạ Long tuyển dụng giảng viên, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2024
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2024
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2024
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2024
 21. chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2024
 22. chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2024
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2024
 24. Ban Thường vụ huyện ủy Tiên Yên, Quảng Ninh thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2024
 25. Trung tâm chính trị TP. Móng Cái, Quảng Ninh tuyển dụng HĐLĐ, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2024
 26. Thành ủy Móng Cái, Quảng Ninh tuyển dụng chức danh lãnh đạo quản lý các trường học, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2024
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/02/2024
 28. UBND TP. Móng Cái, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2024
 29. Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2024
 30. TT Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2024
1 / 71234567