Quảng Ninh

 1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/02/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 4. Tỉnh ủy Quảng Ninh tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 6. Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 10. Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 12. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2022
 14. Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 15. UBND huyện Tiên Yên, Quảng Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2022
 16. Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2022
 18. Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận công chức năm 2022, như sau:  ...
  location
  Date
  24/08/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2022
 22. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2022 ...
 23. Cảng vụ hàng không miền Bắc – Cục HKVN tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 ...
 24. UBND Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Quang Trung năm 2022 ...
  location
  Date
  22/04/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2022
 29. Sở NT&PTNT tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch, tài chính năm 2022: ...
  location
  Date
  26/03/2022
 30. Trung tâm kiểm nghiệm - Sở Y tế Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2022
1 / 71234567