Tin nổi bật

Quảng Ninh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 2. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tuyển dụng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2021
 3. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2021
 5. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Cô Tô, Quảng Ninh tuyển dụng Phó Hiệu trưởng các trường học năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2021
 6. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 7. Ban Thường vụ huyện ủy Hải Hà, Quảng Ninh tuyển dụng chức danh giám đốc Tung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hải Hà năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2021
 8. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2021
 10. TTYT TP. Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2020
 18. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 19. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 – năm 2020 ...
  location
  Date
  14/11/2020
 20. Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 22. UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 23. UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2020
 25. UBND huyện Cô Tô, Quảng Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2020
 27. Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng; 1.291 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2020
 30. Sở Xây dựng Quảng Ninh tuyển dụng Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2020
1 / 512345