Quảng Ninh

 1. Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận công chức năm 2023 (lần 2), như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2023
 2. chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2023
 3. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2023
 4. Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2023
 5. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh thi tuyển các chức danh, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2023
 6. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 7. Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, Quản Ninh tuyển dụng nhân lực hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2023
 8. UBND TP. Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng công chức CHTQS phường Yên Thanh năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
 14. Sở Y tế Quảng Ninh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2023
 17. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/02/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 20. Tỉnh ủy Quảng Ninh tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 22. Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 26. Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 28. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2022
 30. Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
1 / 71234567