Tin nổi bật

Quảng Ninh

 1. UBND TP. Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng công chức CHTQS phường Yên Thanh năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
 7. Sở Y tế Quảng Ninh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2023
 10. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/02/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 13. Tỉnh ủy Quảng Ninh tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 15. Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 19. Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 21. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2022
 23. Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 24. UBND huyện Tiên Yên, Quảng Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2022
 25. Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2022
 27. Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận công chức năm 2022, như sau:  ...
  location
  Date
  24/08/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2022
1 / 71234567