Tin nổi bật

Quảng Ninh

 1. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 2. Ban Thường vụ huyện ủy Hải Hà, Quảng Ninh tuyển dụng chức danh giám đốc Tung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hải Hà năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2021
 3. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2021
 5. TTYT TP. Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2020
 13. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 14. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 – năm 2020 ...
  location
  Date
  14/11/2020
 15. Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 17. UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 18. UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2020
 20. UBND huyện Cô Tô, Quảng Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2020
 22. Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng; 1.291 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2020
 25. Sở Xây dựng Quảng Ninh tuyển dụng Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 27. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 28. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý Ngân sách năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2020
 29. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2020
1 / 512345