Tin nổi bật

Gia Lai

 1. Công an huyện Mang Yang, Gia Lai tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2022
 5. UBND huyện Kông Chro, Gia Lai bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  26/04/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 139 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 15. UBND huyện Chư Păh, Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 17. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  24/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 21. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Gia Lai tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2021
 22. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2021
 24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 574 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2021
 27. TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở KH và CN Gia Lai tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
1 / 3123