Gia Lai

 1. UBND tỉnh Gia Lai bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 2. UBND huyện Đak Pơ, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2020
 4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển dụng công chức loại C năm 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 6. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 11. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/10/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 13. Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 168 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  17/05/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 973 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2018
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 973 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2018
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 18. UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/10/2018
 19. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 20. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2018
 21. UBND huyện Chư Sê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 23. UBND huyện Kông Chro, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 24. Sở Ngoại Vụ Tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 25. Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 26. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 27. Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2018
 29. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
1 / 212