Tin nổi bật

Gia Lai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 5. UBND huyện Chư Păh, Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 7. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  24/12/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 11. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Gia Lai tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2021
 12. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2021
 14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 574 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2021
 17. TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở KH và CN Gia Lai tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 551 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2020
 26. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 27. UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2020
 28. UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 30. UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2020
1 / 3123