Gia Lai

 1. UBND thị xã An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức CHT Ban Chỉ huy Quân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2023
 4. UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 261 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2022
 14. UBND huyện Krông Pa, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 17. Công an huyện Mang Yang, Gia Lai tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2022
 21. UBND huyện Kông Chro, Gia Lai bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  26/04/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 139 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
1 / 41234