Gia Lai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 5. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/10/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 7. Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 168 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  17/05/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 973 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2018
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 973 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2018
 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 12. UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/10/2018
 13. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 14. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2018
 15. UBND huyện Chư Sê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 17. UBND huyện Kông Chro, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 18. Sở Ngoại Vụ Tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 19. Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 20. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
1 / 3123