Gia Lai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 2. UBND huyện Chư Prông, Gia Lai tiếp nhận công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 4. Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2023 ...
  location
  Date
  19/10/2023
 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2023
 7. Sở Công Thương Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2023
 8. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2023
 9. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2023
 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2023, như sau; ...
  location
  Date
  21/08/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 13. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tiếp nhận vào công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2023
 14. chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2023
 15. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tuyển dụng chuyên viên bảo hiểm thất nghiệp, như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 21. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức vào vị trí chuyên viên quản lý Kế hoạch – Tài chính thuộc Vă ...
  location
  Date
  19/05/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2023
 23. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2023
 24. Sở Công thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2023
 27. Sở Y tế Gia Lai tuyển dụng viên chức đào tạo theo diện cử tuyển năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/02/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/02/2023
 30. UBND thị xã An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức CHT Ban Chỉ huy Quân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
1 / 41234