Gia Lai

 1. UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 3. UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 5. UBND TP. Pleiku, Gia Lai thi tuyển giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 6. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 7. Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2020
 8. Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 555 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 11. UBND Tx.An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2020
 12. UBND tỉnh Gia Lai bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 13. UBND huyện Đak Pơ, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2020
 15. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển dụng công chức loại C năm 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
 16. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 17. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 22. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/10/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 24. Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 168 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  17/05/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 973 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2018
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 973 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2018
 28. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 29. UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/10/2018
 30. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
1 / 3123