Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/02/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 3. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022-lần 2, như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2022
 4. Trường THPT An Khánh, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2022
 5. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2022
 7. Cơ sở Cai nghiện ma túy TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 11. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP. Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 15. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cần Thơ cần tuyển dụng cán bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2022
 16. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKDT viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2022
 17. Trường THPT Lưu Hữu Phước, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2022
 18. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2022
 20. Cơ sở Cai nghiện ma túy TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức quý IV năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 24. Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 27. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022