Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 2. Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2020
 3. Số lượng cần tuyển: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2020
 4. UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/03/2020
 5. Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2020
 6. Tổng cục Thể dục Thể thao bổ sung chi tiêu thi tuyển viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/03/2020
 7. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2020
 8. Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 9. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2020
 12. Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 13. Nguồn tin: canthotv.vn ...
  location
  Date
  17/02/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
 15. Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2020
 16. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2019
 20. Bệnh Viện Quân Dân Y Thành Phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2019