Tin nổi bật

Cần Thơ

 1. chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 2. TT Công tác xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2024
 3. Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2024
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2024
 6. Viện Kinh tế - Xã hội Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2024
 7. TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2024
 8. Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2024
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2024
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 11. Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng lao động hợp đồng, như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2024
 12. Ban Quản lý dự án ODA TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2024
 13. Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2024
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2024
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/01/2024
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2024
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2024
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
 19. Trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2024
 20. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2024
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2024
 22. Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2023
 23. Trường THPT Châu Văn Liêm, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2023
 24. Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2023
 26. chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2023
 27. Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2023
 28. Sở Nội vụ TP. Cần Thơ gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu ĐKDT công chức hành chính năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2023
 29. Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2023