Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2023
 2. chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2023
 3. Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2023
 4. Sở Nội vụ TP. Cần Thơ gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu ĐKDT công chức hành chính năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2023
 5. Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2023
 7. Trường THPT Vĩnh Thạnh, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2023
 8. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2023
 12. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 17. Trường THCS và THPT Tân Lộc, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2023
 18. chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 24. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2023
 27. Trung tâm Thông tin KH&CN Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2023
 29. Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2023
 30. TT Y tế huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2023