Tin nổi bật

Cần Thơ

 1. Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 (lần 2), như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2024
 2. Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển dụng lao động, như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2024
 3. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2024
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2024
 5. chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2024
 6. TT Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2024
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2024
 9. Bảo tàng thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2024
 10. Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2024
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2024
 12. Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2024
 13. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2024
 14. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2024
 15. chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2024
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/05/2024
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2024
 18. chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 19. TT Công tác xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2024
 20. Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2024
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2024
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2024
 23. Viện Kinh tế - Xã hội Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2024
 24. TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2024
 25. Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2024
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2024
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 28. Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng lao động hợp đồng, như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2024
 29. Ban Quản lý dự án ODA TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2024
 30. Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2024