Tin nổi bật

Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 2. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2022 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2022
 7. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2022
 9. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2022
 10. Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2022
 12. Bộ môn Khoa học Đất - Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2022
 13. Báo Lao Động tuyển dụng Phó Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Đồng bằng Sông Cửu Long (trụ sở tại TP Cần Thơ) ...
  location
  Date
  29/07/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 17. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2022
 21. Trung tâm Pháp y TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2022
 26. Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long - Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2022
 27. Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2022
 28. TT Kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị giao thông thủy bộ, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  13/05/2022
 29. Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  11/05/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2022