Cần Thơ

 1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 2. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 4. Bệnh Viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 6. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 8. Số lượng tuyển dụng: 49 chỉ tiêu cho 07 vị trí cần tuyển ...
  location
  Date
  13/08/2020
 9. Cơ sở cai nghiện ma túy TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 10. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 12. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 13. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2020
 17. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ phần mềm năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2020
 18. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
 20. Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 21. Học viện Chính trị khu vực IV, TP Cần Thơ thông báo tuyển dụng 07 giảng viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 22. Tổng số người làm việc cần tuyên dụng là 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2020
 25. Bệnh viện Y học cổ truyền TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/06/2020
 26. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2020
 27. Chi cục Chăn nuôi Và Thú y TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2020
 28. Chi cục Thủy lợi TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2020
 29. Học viện Chính trị khu vực IV, TP.Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là: 10 chỉ tiêu.   ...
  location
  Date
  26/05/2020