Tin nổi bật

Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2022
 4. Trung tâm Pháp y TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2022
 9. Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long - Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2022
 10. Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2022
 11. TT Kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị giao thông thủy bộ, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  13/05/2022
 12. Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  11/05/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2022
 14. Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2022
 15. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  27/04/2022
 16. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Cần Thơ tuyển dụng công chức loại D năm 2022 ...
  location
  Date
  21/04/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2022
 19. Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ - Sở GTVT TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  14/04/2022
 20. TT Quản lý nhà ở và chất lượng CTXD, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức lần 1 - năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2022
 21. Trường THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 ...
  location
  Date
  25/03/2022
 23. Bệnh viện Tâm thần TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2022
 24. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 26. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tuyển dụng nhân viên năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 27. TT Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6, TP. Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 28. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 29. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2021
 30. TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2021