Tin nổi bật

Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
 2. TTYT huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2020
 3. Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tuyển dụng viện chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 7. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 10. Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 11. Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2020
 12. Đại học Cần Thơ tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 13. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 14. Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2020
 15. Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 17. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 19. Bệnh Viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 21. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 23. Số lượng tuyển dụng: 49 chỉ tiêu cho 07 vị trí cần tuyển ...
  location
  Date
  13/08/2020
 24. Cơ sở cai nghiện ma túy TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 25. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 27. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 28. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2020
1 / 812345678