Tin nổi bật

Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2021
 3. Trung tâm Phát triển du lịch TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 4. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  22/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2021
 6. Sở Văn hóa, TT&DL TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2021
 7. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 9. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
 11. Báo Lao động tuyển dụng tháng 5 năm 2021 như sau: ...
 12. Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 14. Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/04/2021
 15. Học viện Chính trị khu vực IV thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  29/04/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 17. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  18/04/2021
 18. Trung tâm Phát triển du lịch TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2021
 19. Liên minh hợp tác xã thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 20. Báo Lao Động thông báo tuyển dụng ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2021
 22. Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021
 23. Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức TT Lưu trữ lịch sử năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2021
 24. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
 27. TTYT huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2020
 28. Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tuyển dụng viện chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2020
1 / 812345678