Tin nổi bật

Cần Thơ

 1. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tuyển dụng nhân viên năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 2. TT Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6, TP. Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 3. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 4. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2021
 5. TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2021
 6. Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 7. BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 - Bộ NN&PTNT gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/12/2021
 8. Trung tâm Pháp y - Sở Y tế TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2021
 9. Trường THCS Thường Thạnh, Cái Răng - TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2021
 15. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2021
 16. BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 - Bộ NN&PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2021
 17. Cảng vụ đường thủy nội địa TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 18. UBND quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2021
 19. UBND quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2021
 20. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2021
 21. TT Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng - Sở GTVT TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2021
 23. TT Công nghệ phần mềm - Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2021
 24. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2021
 26. Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2021
 30. Trung tâm Phát triển du lịch TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
1 / 9123456789