Tin nổi bật

Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 2. Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 3. Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2020
 4. Đại học Cần Thơ tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 5. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 6. Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2020
 7. Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 9. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 11. Bệnh Viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 13. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 15. Số lượng tuyển dụng: 49 chỉ tiêu cho 07 vị trí cần tuyển ...
  location
  Date
  13/08/2020
 16. Cơ sở cai nghiện ma túy TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 17. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 19. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 20. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2020
 24. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ phần mềm năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2020
 25. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
 27. Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 28. Học viện Chính trị khu vực IV, TP Cần Thơ thông báo tuyển dụng 07 giảng viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 29. Tổng số người làm việc cần tuyên dụng là 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2020
1 / 71234567