Tin nổi bật

Cần Thơ

 1. Báo Lao động tuyển dụng tháng 5 năm 2021 như sau: ...
 2. Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 4. Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/04/2021
 5. Học viện Chính trị khu vực IV thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  29/04/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 7. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  18/04/2021
 8. Trung tâm Phát triển du lịch TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2021
 9. Liên minh hợp tác xã thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 10. Báo Lao Động thông báo tuyển dụng ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2021
 12. Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021
 13. Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức TT Lưu trữ lịch sử năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2021
 14. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
 17. TTYT huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2020
 18. Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tuyển dụng viện chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 22. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 25. Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 26. Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2020
 27. Đại học Cần Thơ tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 28. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 29. Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2020
 30. Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
1 / 812345678