Tin nổi bật

Cần Thơ

 1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2023
 2. Cơ sở Cai nghiện ma túy TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 289 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2023
 4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt I năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2023
 6. UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ tuyển dụng công chức phường trong trường hợp đặc biệt năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2023
 8. Trường THPT Thới Long, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 (lần 2), như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 9. Cơ sở cai nghiện ma túy TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 10. Trung tâm Công nghệ Phần mềm – Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 13. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động làm việc tại Khoa Khoa học Tự nhiên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2023
 14. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động làm việc tại Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2023
 19. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/03/2023
 20. Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2023
 22. Trường THPT Lương Định Của, TP. Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/02/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 27. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022-lần 2, như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2022
 28. Trường THPT An Khánh, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2022
 29. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2022