Tin nổi bật

Quảng Trị

 1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 2. Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2021
 4. UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 5. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tuyển dụng người làm việc năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2021
 7. Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2021
 8. UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2021
 9. TTYT thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2021
 10. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị thông báo tuyển dụng công chức phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
 11. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  12/06/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2021
 13. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  12/06/2021
 14. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Tin học tỉnh như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2021
 15. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 16. Trung tâm Y tế huyện Gio Linh thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2021
 17. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 18. UBND huyện Đakrông, Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2021
 19. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2021
 20. Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2021
 22. Sở Y tế Quảng Trị tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 23. TTYT huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 24. UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng nhân viên trường học năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2021
 25. TTYT huyện Gio Linh, Quảng Trị tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2021
 27. UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCHQS xã, thị trấn năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 28. TTYT huyện Đăkrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 29. Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2020
1 / 71234567