Quảng Trị

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 3. Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  23/03/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 5. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2020
 6. UBND huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  20/02/2020
 7. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  20/02/2020
 8. Giáo viên mầm non hạng IV: 15 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  10/02/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/02/2020
 10. Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cần tuyển dụng các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm và trạm y tế xã, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/02/2020
 11. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  31/01/2020
 12. Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  30/01/2020
 13. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị hướng dẫn nộp hồ sơ và lệ phí thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2020
 16. Bệnh viện Mắt Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2019
 17. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2019
 18. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/12/2019