Tin nổi bật

Quảng Trị

 1. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2020
 3. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2020
 6. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2020
 7. Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải, Quảng Trị tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2020
 8. UBND thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2020
 10. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2020
 11. Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/09/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 14. Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 16. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2020
 17. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 18. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 21. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 22. Trung tâm quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 23. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2020
 24. Số lượng cần tuyển: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 26. UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 29. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tuyển dụng người làm việc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2020
 30. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 ...
  location
  Date
  06/05/2020
1 / 6123456