Tin nổi bật

Quảng Trị

 1. Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ th ...
  location
  Date
  20/09/2022
 2. Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2022
 3. Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2022
 4. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2022
 5. UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2022
 6. BQL Nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân liệt sỹ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  29/06/2022
 7. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 ...
  location
  Date
  17/06/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2022
 9. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2022
 10. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã, chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường, như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 13. Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2022
 14. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 15. Trung tâm Y tế TX Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2022
 16. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 18. UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng đặc biệt công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 19. Ban Quản lý dự án VFBC - Sở NN&PTNT Quảng Trị tuyển dụng cán bộ chuyên trách năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 21. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 22. Hội Chữ thập đỏ huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 23. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2021
 24. TT Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 25. Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng, Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2021
 26. TT Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2021
 27. TT Điều dưỡng Người có công và BTXH tỉnh Quảng Trị xét tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2021
 28. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2021
 29. Bệnh viện Mắt Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 30. Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
1 / 9123456789