Tin nổi bật

Quảng Trị

 1. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị tuyển dụng viên chức , như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2024
 2. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2024
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/01/2024
 5. chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/01/2024
 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2023
 7. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2023
 9. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2023
 10. Kho bạc Nhà nước Quảng Trị tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 12. Trường CĐ Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2023
 16. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2023
 19. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 20. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 24. Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2023
 26. Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2023
 27. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 29. UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 30. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2022
1 / 6123456