Tin nổi bật

Quảng Trị

 1. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 2. Trung tâm Y tế huyện Gio Linh thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2021
 3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 4. UBND huyện Đakrông, Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2021
 5. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2021
 6. Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2021
 8. Sở Y tế Quảng Trị tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 9. TTYT huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 10. UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng nhân viên trường học năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2021
 11. TTYT huyện Gio Linh, Quảng Trị tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2021
 13. UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCHQS xã, thị trấn năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 14. TTYT huyện Đăkrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 15. Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2020
 17. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2020
 18. UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2020
 23. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2020
 25. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2020
 28. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2020
 29. Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải, Quảng Trị tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2020
 30. UBND thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2020
1 / 71234567