Tin nổi bật

Quảng Trị

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2023
 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 3. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 7. Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2023
 9. Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2023
 10. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 12. UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 13. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2022
 14. Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Quảng Trị tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 15. Trung tâm Y tế TX. Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022 (lần 2), như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2022
 16. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2022
 17. Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ th ...
  location
  Date
  20/09/2022
 18. Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2022
 19. Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2022
 20. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2022
 21. UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2022
 22. BQL Nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân liệt sỹ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  29/06/2022
 23. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 ...
  location
  Date
  17/06/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2022
 25. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2022
 26. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã, chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường, như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 29. Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2022
 30. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
1 / 9123456789