Tin nổi bật

Quảng Trị

 1. TT Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công thương tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2021
 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 3. Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải, Quảng Trị tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2021
 4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng viên chức cấp tỉnh, huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 5. UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 6. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2021
 8. UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng CHT Ban chỉ huy Quân sự xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/08/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2021
 11. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 12. Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2021
 14. UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 15. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tuyển dụng người làm việc năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2021
 17. Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2021
 18. UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2021
 19. TTYT thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2021
 20. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị thông báo tuyển dụng công chức phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
 21. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  12/06/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2021
 23. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  12/06/2021
 24. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Tin học tỉnh như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2021
 25. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 26. Trung tâm Y tế huyện Gio Linh thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2021
 27. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 28. UBND huyện Đakrông, Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2021
 29. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2021
 30. Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2021
1 / 812345678