Quảng Trị

 1. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 5. Trung tâm quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 6. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2020
 7. Số lượng cần tuyển: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 9. UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 12. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tuyển dụng người làm việc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2020
 13. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 ...
  location
  Date
  06/05/2020
 14. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 15. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 16. UBND TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 17. Bệnh viên đa khoa khu vực Triệu Hải, Quảng Trị tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/04/2020
 18. UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị xét tuyển giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  21/04/2020
 19. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2020
 20. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 16 người ...
  location
  Date
  16/04/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 24. Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  23/03/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 26. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2020
 27. UBND huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  20/02/2020
 28. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  20/02/2020
 29. Giáo viên mầm non hạng IV: 15 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  10/02/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/02/2020
1 / 71234567