Quảng Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 3. chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2023
 4. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 5. Công an tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển chọn công dân vào CAND ...
  location
  Date
  13/05/2023
 6. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
 9. Công an tỉnh Quảng Bình tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2023
 10. UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2023
 11. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2022
 12. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tuyển dụng cán bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 14. TT Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm - Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 18. TT Bảo tồn Thiên nhiên Việt tại tỉnh Quảng Bình tuyển dụng cán bộ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 21. BQL dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng tỉnh Quảng Bình” tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2021
 22. BTC Tỉnh ủy Quảng Bình tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2021
 27. Công an tỉnh Quảng Bình tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2021
1 / 71234567