Quảng Bình

 1. UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 2. Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2020
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình điều chỉnh nội dung tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 7. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình điều chỉnh chỉ tiêu và tiếp tục thu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/04/2020
 8. Sở Đào tạo và Giáo dục Quảng Bình tiếp tục nhận phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
 9. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
 10. Chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2020
 11. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 12. UBND tỉnh Quảng Bình tạm dừng thu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 15. tổng số chỉ tiêu tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển công chức gồm 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2020
 19. UBND TP.Đồng Hới Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  14/03/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  14/03/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/03/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/03/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 25. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2020
 26. UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng Chỉ huy Trưởng quân sự phường Phú Hải năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2019
 29. Chỉ tiêu cần tuyển: 39 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  25/12/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2019
1 / 9123456789