Quảng Bình

 1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 2. UBND tỉnh Quảng Bình tạm dừng thu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 5. tổng số chỉ tiêu tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển công chức gồm 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2020
 9. UBND TP.Đồng Hới Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  14/03/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  14/03/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/03/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/03/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 14. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2020
 15. UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng Chỉ huy Trưởng quân sự phường Phú Hải năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2019
 18. Chỉ tiêu cần tuyển: 39 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  25/12/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2019
 20. UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình xét tuyển đặc cách giáo viên các cấp năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2019