Tin nổi bật

Quảng Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2021
 3. Trường Trung cấp Nghề Bình Minh, Quảng Bình tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 4. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/02/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 7. Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Việt: tuyển dụng thực tập sinh hỗ trợ bảo tồn làm việc tại Quảng Bình năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 8. Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 9. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2020
 14. UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 15. Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 18. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2020
 19. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình điều chỉnh nội dung tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 20. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình điều chỉnh chỉ tiêu và tiếp tục thu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/04/2020
 21. Sở Đào tạo và Giáo dục Quảng Bình tiếp tục nhận phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
 22. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
 23. Chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2020
 24. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 25. UBND tỉnh Quảng Bình tạm dừng thu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 28. tổng số chỉ tiêu tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển công chức gồm 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2020
1 / 6123456