Quảng Bình

 1. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2022
 2. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tuyển dụng cán bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 4. TT Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm - Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 8. TT Bảo tồn Thiên nhiên Việt tại tỉnh Quảng Bình tuyển dụng cán bộ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/12/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 11. BQL dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng tỉnh Quảng Bình” tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2021
 12. BTC Tỉnh ủy Quảng Bình tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2021
 17. Công an tỉnh Quảng Bình tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2021
 21. Trường Trung cấp Nghề Bình Minh, Quảng Bình tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 22. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/02/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 25. Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Việt: tuyển dụng thực tập sinh hỗ trợ bảo tồn làm việc tại Quảng Bình năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 26. Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 27. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
1 / 71234567