Tin nổi bật

Yên Bái

 1. UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 2. UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 4. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2020
 5. UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2020
 6. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  27/03/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 9. UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/11/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2019
 11. UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  28/10/2019
 12. UBND TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/10/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2019
 14. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/10/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 16. UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2019
 17. Số lượng tuyển dụng: 164 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2019
 18. Số lượng cần tuyển: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 19. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non hạng IV ...
  location
  Date
  04/01/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  02/01/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2019
 24. Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức T ...
  location
  Date
  01/01/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non hạng IV. ...
  location
  Date
  29/12/2018
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non ...
  location
  Date
  29/12/2018
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu giáo viên ...
  location
  Date
  29/12/2018
 29. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2018
 30. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
1 / 212