Tin nổi bật

Yên Bái

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2023
 2. NHCSXH chi nhánh tỉnh Yên Bái điều chỉnh thông tin tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2023
 3. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 5. Công an tỉnh Yên Bái gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn công dân vào CAND ...
  location
  Date
  13/05/2023
 6. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 437 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 297 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 14. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2023
 15. UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2023
 16. UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2023
 18. Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 633 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2023
 21. Công an tỉnh Yên Bái tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2023
 22. UBND huyện Mù Cang Chải, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2023
 23. UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2023
 25. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 253 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 283 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2022
1 / 41234