Tin nổi bật

Yên Bái

 1. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 638 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2021
 7. UBND TP. Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã, phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 11. UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2021
 12. UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 13. UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 15. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2020
 16. UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2020
 17. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  27/03/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 20. UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/11/2019
 21. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2019
 22. UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  28/10/2019
 23. UBND TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/10/2019
 24. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2019
 25. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/10/2019
 26. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 27. UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 164 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2019
 29. Số lượng cần tuyển: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 30. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
1 / 3123