Yên Bái

 1. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 253 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 283 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2022
 7. UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2022
 8. UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2022
 9. Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2022
 10. Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2022
 11. Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2022
 12. Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái gia hạn thời gian nhận Phiếu dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 194 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 810 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 18. Tỉnh đoàn Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 20. Cổng thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2021
 21. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 638 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2021
 27. UBND TP. Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã, phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
1 / 3123