Tin nổi bật

Yên Bái

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 194 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 810 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 6. Tỉnh đoàn Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 8. Cổng thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2021
 9. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 638 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2021
 15. UBND TP. Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã, phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 19. UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2021
 20. UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 21. UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 23. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2020
 24. UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2020
 25. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  27/03/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 28. UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/11/2019
 29. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2019
 30. UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  28/10/2019
1 / 3123