Lai Châu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2022
 9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 11. UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2022
 13. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2021
 19. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 20. VKSND tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 22. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 23. UBND TP. Lai Châu tuyển dụng CHT Quân sự cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 24. Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 25. UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2020
1 / 3123