Tin nổi bật

Lai Châu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 2. UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2022
 4. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2021
 10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 11. VKSND tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 13. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 14. UBND TP. Lai Châu tuyển dụng CHT Quân sự cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 15. Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 16. UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 23. UBND huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2020
 24. UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2020
 25. UBND huyện Tam Đường, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2020
 27. UBND huyện Nậm Nhùn ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020, như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2020
 28. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 29. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
1 / 3123