Tin nổi bật

Lai Châu

 1. UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 8. UBND huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2020
 9. UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2020
 10. UBND huyện Tam Đường, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2020
 12. UBND huyện Nậm Nhùn ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020, như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2020
 13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 14. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 17. Số lượng tuyển dụng: 167 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 19. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 21. UBND huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 23. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 25. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2019 -2020 là 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2019
 26. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2019
 28. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  18/10/2018
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2018
1 / 212