Lai Châu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 2. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 4. UBND huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 6. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 8. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2019 -2020 là 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2019
 9. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2019
 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  18/10/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 15. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2018
 16. UBND huyện Mường Tè thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 14 vị trí ...
  location
  Date
  02/05/2018
 17. UBND huyện Mường Tè, Lai Châu thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2018, cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 9 chỉ tiêu, tr ...
  location
  Date
  27/04/2018
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2018
1 / 3123