Lai Châu

 1. UBND huyện Nậm Nhùn ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020, như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2020
 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 3. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 6. Số lượng tuyển dụng: 167 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 8. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 10. UBND huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 12. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 14. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2019 -2020 là 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2019
 15. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2019
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  18/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 21. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2018
 22. UBND huyện Mường Tè thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 14 vị trí ...
  location
  Date
  02/05/2018
 23. UBND huyện Mường Tè, Lai Châu thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2018, cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 9 chỉ tiêu, tr ...
  location
  Date
  27/04/2018
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2018
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2018
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2017
 29. Số lượng cần tuyển: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2017
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
1 / 212