Tin nổi bật

Lào Cai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 569 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức loại D năm 2021 ...
  location
  Date
  17/03/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu Bác sỹ ...
  location
  Date
  20/10/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 6. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2020
 10. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2020
 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/02/2020
 12. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2020
 14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2020
 15. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  18/02/2020
 16. Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2020
 17. UBND huyện Bát Xát, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 18. Tổng số công chức cần tuyển: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/02/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2020
 22. UBND tỉnh Lào Cai bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  20/01/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 24. Số lượng cần tuyển dụng: 14 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  22/08/2019
 25. UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2019
 26. UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  22/08/2019
 27. Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng huyện Sa Pa, Lào Cai thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/08/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2019
1 / 3123