Tin nổi bật

Lào Cai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 480 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2022
 9. Ban quản lý chợ Văn hóa huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  31/05/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 12. HĐXT Viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 13. UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 330 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2021
 16. UBND tỉnh Lào Cai hợp đồng giáo viên trong khi chờ tuyển dụng do ảnh hưởng Covid-19 Nguồn tin: laocai.gov.vn ...
  location
  Date
  07/08/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 18. UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 19. UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 21. TT Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Văn Bàn, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2021
 22. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 569 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 28. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức loại D năm 2021 ...
  location
  Date
  17/03/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu Bác sỹ ...
  location
  Date
  20/10/2020
1 / 41234