Tin nổi bật

Lào Cai

 1. Công an tỉnh Lào Cai tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 3. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
 4. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2023
 6. Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
 7. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
 8. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
 9. Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
 10. UBND huyện Bát Xát, Lào Cai kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/02/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/02/2023
 12. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2023
 13. Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2023
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/02/2023
 16. Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/01/2023
 18. UBND tỉnh Lào Cai kéo dài thời hạn tiếp nhận phiếu ĐKDT viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm học 2022–2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2022
 28. UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 654 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2022
1 / 6123456