Tin nổi bật

Lào Cai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 2. Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2024
 4. UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2024
 7. chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2024
 8. UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2024
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/01/2024
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 11. Vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 713 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 233 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2023
 19. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2023
 20. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức loại C năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2023
 22. UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2023
 24. Ban QLDA-ĐTXD huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2023
 25. Công an tỉnh Lào Cai tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 27. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
 28. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2023
 30. Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
1 / 41234