Lào Cai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/01/2023
 2. UBND tỉnh Lào Cai kéo dài thời hạn tiếp nhận phiếu ĐKDT viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm học 2022–2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2022
 12. UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 654 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 237 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2022
 18. UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022 ...
  location
  Date
  08/07/2022
 19. UBND huyện Bát Xát thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2022
 20. UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2022
 21. UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  06/07/2022
 22. Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 480 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2022
1 / 512345