Tin nổi bật

Lào Cai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 2. UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 3. UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 5. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 569 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức loại D năm 2021 ...
  location
  Date
  17/03/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu Bác sỹ ...
  location
  Date
  20/10/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 15. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2020
 19. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2020
 20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/02/2020
 21. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2020
 23. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2020
 24. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  18/02/2020
 25. Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2020
 26. UBND huyện Bát Xát, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 27. Tổng số công chức cần tuyển: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/02/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2020
1 / 41234