Tin nổi bật

Lào Cai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
 2. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai tuyển dụng lao động năm 2024, nhưu sau: ...
  location
  Date
  08/05/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2024
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2024
 5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2024
 6. Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 8. Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2024
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2024
 10. UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2024
 11. UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2024
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2024
 14. chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2024
 15. UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2024
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/01/2024
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 18. Vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 713 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 233 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2023
 26. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2023
 27. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức loại C năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2023
 29. UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2023
1 / 41234