Tin nổi bật

Lào Cai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 237 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2022
 4. UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022 ...
  location
  Date
  08/07/2022
 5. UBND huyện Bát Xát thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2022
 6. UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2022
 7. UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  06/07/2022
 8. Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 480 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2022
 17. Ban quản lý chợ Văn hóa huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  31/05/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 20. HĐXT Viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 21. UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 330 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2021
 24. UBND tỉnh Lào Cai hợp đồng giáo viên trong khi chờ tuyển dụng do ảnh hưởng Covid-19 Nguồn tin: laocai.gov.vn ...
  location
  Date
  07/08/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 26. UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 27. UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 29. TT Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Văn Bàn, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2021
 30. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2021
1 / 512345