Tin nổi bật

Quảng Nam

 1. Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2020
 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Tx.Điện Bàn, Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2020
 3. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2020
 4. Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Quản lý cửa khẩu - Sở Công Thương Quảng Nam tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 6. Số lượng chỉ tiêu bổ sung: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 7. Tổng số chỉ tiêu: 1.783 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 10. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tiếp tục thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2020
 11. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 340 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2020
 13. UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2020
 15. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  03/03/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 Chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 17. UBND huyện Quế Sơn, Quảng Nam tuyển giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2020
 24. UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 25. Số lượng: 21 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  17/12/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/12/2019
 27. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 29. Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau: I. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển (Điều kiện chung) ...
  location
  Date
  08/04/2019
 30. UBND huyện Nông Sơn, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  07/12/2018
1 / 212