Tin nổi bật

Quảng Nam

 1. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 3. Toà án nhân dân huyện Tiên Phước, Quảng Nam tuyển dụng Hoà giải viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam thông báo tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 6. Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2020
 7. Trung tâm Phát triển quỹ đất Tx.Điện Bàn, Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2020
 8. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2020
 9. Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Quản lý cửa khẩu - Sở Công Thương Quảng Nam tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 11. Số lượng chỉ tiêu bổ sung: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 12. Tổng số chỉ tiêu: 1.783 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 15. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tiếp tục thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2020
 16. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 340 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2020
 18. UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2020
 20. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  03/03/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 Chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 22. UBND huyện Quế Sơn, Quảng Nam tuyển giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2020
 29. UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 30. Số lượng: 21 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  17/12/2019
1 / 3123