Tin nổi bật

Quảng Nam

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 186 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2023
 2. UBND TX. Điện Bàn, Quảng Nam tuyển dụng công chức CHT Ban chỉ huy Quân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2023
 4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2023
 8. UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2023
 12. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
 13. Sở Công thương Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2023
 14. Công an tỉnh Quảng Nam tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 18. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển quỹ đất huyện Nông Sơn, Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2022
 19. UBND xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam tuyển dụng cán bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 21. UBND thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2022
 22. UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2022
 23. Thị ủy Điện Bàn, Quảng Nam tiếp nhận công chức về làm việc tại Văn phòng Thị ủy năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2022
 26. UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã đối với trường hợp đặc biệt năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1656 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2022
 28. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công chức về làm việc tại cơ quan Sở GD&ĐT năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2022
 29. UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 262 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2022
1 / 512345