Tin nổi bật

Quảng Nam

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 365 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
 2. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 8. Ban QLDA và Trật tự xây dựng huyện Đại Lộc - Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2022
 10. UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tuyển công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2022
 11. Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp nhận viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2022
 12. UBND huyện Tiên Phước, Quảng Nam tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm học 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 13. Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 14. UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã đợt 1 năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 15. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2021
 17. UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 22. VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 570 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 24. UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2021
 26. UBND huyện Quế Sơn, Quảng Nam tuyển dụng cán bộ xã Quế Long năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2021
 27. Công an tỉnh Quảng Nam tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2021
 28. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 29. UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.955 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
1 / 41234