Tin nổi bật

Quảng Nam

 1. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam Tuyển dụng số lượng 02 nhân sự ...
  location
  Date
  25/06/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 194 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2024
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2024
 5. Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam tuyển dụng hòa giải viên lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2024
 6. UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2024
 7. chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2024
 8. Trường Đại học Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2024
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2023
 10. Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công chức người dân tộc thiểu số, như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 189 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2023
 13. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh, Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2023
 14. UBND TX. Điện Bàn, Quảng Nam tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 252 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2023
 20. Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 326 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2023
 24. UBND phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Quảng Nam tiếp nhận công chức, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 28. UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 325 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2023
1 / 512345