Tin nổi bật

Quảng Nam

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 570 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 2. UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2021
 4. UBND huyện Quế Sơn, Quảng Nam tuyển dụng cán bộ xã Quế Long năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2021
 5. Công an tỉnh Quảng Nam tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2021
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 7. UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.955 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 9. UBND huyện Bắc Trà My, Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 335 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2021
 11. UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành cấp huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2021
 12. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2021
 14. UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp nhận công chức làm việc tại UBND thị xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2021
 15. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 17. Toà án nhân dân huyện Tiên Phước, Quảng Nam tuyển dụng Hoà giải viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 18. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam thông báo tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 20. Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2020
 21. Trung tâm Phát triển quỹ đất Tx.Điện Bàn, Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2020
 22. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2020
 23. Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Quản lý cửa khẩu - Sở Công Thương Quảng Nam tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 25. Số lượng chỉ tiêu bổ sung: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 26. Tổng số chỉ tiêu: 1.783 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 29. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tiếp tục thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2020
 30. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 340 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2020
1 / 3123