Quảng Nam

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 3. UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 325 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2023
 6. Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2023
 9. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 186 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2023
 11. UBND TX. Điện Bàn, Quảng Nam tuyển dụng công chức CHT Ban chỉ huy Quân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2023
 13. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2023
 17. UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2023
 21. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
 22. Sở Công thương Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2023
 23. Công an tỉnh Quảng Nam tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 27. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển quỹ đất huyện Nông Sơn, Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2022
 28. UBND xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam tuyển dụng cán bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 30. UBND thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2022
1 / 512345