Tin nổi bật

Quảng Nam

 1. UBND huyện Tiên Phước, Quảng Nam tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm học 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 2. Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 3. UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã đợt 1 năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 4. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2021
 6. UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 11. VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 570 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 13. UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2021
 15. UBND huyện Quế Sơn, Quảng Nam tuyển dụng cán bộ xã Quế Long năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2021
 16. Công an tỉnh Quảng Nam tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2021
 17. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 18. UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.955 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 20. UBND huyện Bắc Trà My, Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 335 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2021
 22. UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành cấp huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2021
 23. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2021
 25. UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp nhận công chức làm việc tại UBND thị xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2021
 26. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 28. Toà án nhân dân huyện Tiên Phước, Quảng Nam tuyển dụng Hoà giải viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 29. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam thông báo tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
1 / 3123