Kiên Giang

 1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2023
 4. UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2023
 5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2023
 8. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2023
 11. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2023
 13. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2023
 14. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang tuyển dụng lao động năm 2023 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2023
 19. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 139 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2023
 24. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2022
 25. Trường Đại học Kiên Giang điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 26. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Kiên Giang tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2022
1 / 512345