Tin nổi bật

Kiên Giang

 1. UBND TP. Phú Quốc, Kiên Giang gia hạn thời gian nhận phiếu dự tuyển viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 2. Vườn quốc gia Phú Quốc, Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 5. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 7. VKSND tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kế toán năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2020
 8. UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 9. UBND huyện An Biên, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  23/09/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 11. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 12. Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
 14. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 15. Số lượng tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 18. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 19. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2020
 20. UBND huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2020
 21. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  24/03/2020
 22. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu 2. Hình thức tuyển d ...
  location
  Date
  20/03/2020
 23. Chỉ tiêu cần tuyển: 56 người ...
  location
  Date
  12/03/2020
 24. Ban QLDA-ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 người ...
  location
  Date
  09/12/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 421 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 168 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
1 / 41234