Tin nổi bật

Kiên Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2022
 4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2022
 7. UBND thành phố Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 12. UBND huyện Giồng Riềng - Kiên Giang tuyển công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2022
 13. Viện KSND tỉnh Kiên Giang tuyển công chức nghiệp vụ Kế toán năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 15. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2021
 17. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2021
 20. UBND TP. Phú Quốc, Kiên Giang gia hạn thời gian nhận phiếu dự tuyển viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 21. Vườn quốc gia Phú Quốc, Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 24. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 26. VKSND tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kế toán năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2020
 27. UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 28. UBND huyện An Biên, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  23/09/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 30. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
1 / 41234