Kiên Giang

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2022
 2. Trường Đại học Kiên Giang điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 3. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Kiên Giang tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2022
 11. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2022
 14. UBND thành phố Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 19. UBND huyện Giồng Riềng - Kiên Giang tuyển công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2022
 20. Viện KSND tỉnh Kiên Giang tuyển công chức nghiệp vụ Kế toán năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 22. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2021
 24. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2021
 27. UBND TP. Phú Quốc, Kiên Giang gia hạn thời gian nhận phiếu dự tuyển viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 28. Vườn quốc gia Phú Quốc, Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
1 / 41234