Tin nổi bật

Kiên Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2023
 6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 139 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2023
 11. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2022
 12. Trường Đại học Kiên Giang điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 13. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Kiên Giang tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2022
 21. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2022
 24. UBND thành phố Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 29. UBND huyện Giồng Riềng - Kiên Giang tuyển công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2022
 30. Viện KSND tỉnh Kiên Giang tuyển công chức nghiệp vụ Kế toán năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2022
1 / 512345