Kiên Giang

 1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2020
 3. UBND huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2020
 4. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  24/03/2020
 5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu 2. Hình thức tuyển d ...
  location
  Date
  20/03/2020
 6. Chỉ tiêu cần tuyển: 56 người ...
  location
  Date
  12/03/2020
 7. Ban QLDA-ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 người ...
  location
  Date
  09/12/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2019
 11. Số lượng tuyển dụng: 421 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 168 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 14. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 15. Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 18. UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  19/10/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2019
1 / 812345678