Tin nổi bật

Kiên Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2021
 4. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2021
 7. UBND TP. Phú Quốc, Kiên Giang gia hạn thời gian nhận phiếu dự tuyển viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 8. Vườn quốc gia Phú Quốc, Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 11. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 13. VKSND tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kế toán năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2020
 14. UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 15. UBND huyện An Biên, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  23/09/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 17. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 18. Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
 20. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 21. Số lượng tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 24. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 25. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2020
 26. UBND huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2020
 27. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  24/03/2020
 28. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu 2. Hình thức tuyển d ...
  location
  Date
  20/03/2020
 29. Chỉ tiêu cần tuyển: 56 người ...
  location
  Date
  12/03/2020
 30. Ban QLDA-ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
1 / 41234