Tin nổi bật

Sơn La

 1. UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/02/2023
 16. UBND huyện Mường Khương, Lào Cai kéo dài thời hạn nhận Phiếu ĐKDT viên chức sự nghiệp GDĐT năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 17. UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/01/2023
 19. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiê ...
  location
  Date
  19/01/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 23. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu, Sơn La tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2022
 25. UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2022
1 / 71234567