Sơn La

 1. UBND huyện Mường Khương, Lào Cai kéo dài thời hạn nhận Phiếu ĐKDT viên chức sự nghiệp GDĐT năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 2. UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/01/2023
 4. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiê ...
  location
  Date
  19/01/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 8. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu, Sơn La tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2022
 10. UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2022
 17. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  02/06/2022
 18. Sở Công Thương tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2022
 21. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  23/04/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 27. TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở KH&CN tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2022
1 / 6123456