Tin nổi bật

Sơn La

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2022
 3. UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 6. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2021
 7. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2021
 9. UBND huyện Mộc Châu, Sơn La ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2021
 11. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 14. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2021
 15. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tuyển dụng 01 phóng viên cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc như sau: ...
  location
  Date
  28/05/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 140 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/03/2021
1 / 512345