Tin nổi bật

Sơn La

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 140 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/03/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/02/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2021
 19. UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 20. Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 23. Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 26. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2020
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
1 / 41234