Tin nổi bật

Sơn La

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/02/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2021
 4. UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 5. Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 8. Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2020
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2020
 17. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 21. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 22. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2020
1 / 41234