Tin nổi bật

Sơn La

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2020
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2020
 8. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2020
 22. Trường cao đẳng than - khoáng sản Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 24. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 25. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 27. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng công chức loại D và hợp đồng lao động lái xe, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 30. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2020
1 / 41234