Sơn La

 1. Số lượng tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2020
 13. Trường cao đẳng than - khoáng sản Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 15. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 16. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 18. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng công chức loại D và hợp đồng lao động lái xe, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 21. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2020
 22. UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2019
 24. UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/11/2019
 25. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  17/10/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2019
 29. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2019
1 / 512345