Nam Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2021
 4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nam Định tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2020
 5. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Nam Định tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 655 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 9. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 10. – Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2020
 13. Giáo viên dạy Văn hóa: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 17. Số lượng vị trí việc làm là 13 người ...
  location
  Date
  11/05/2020
 18. Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2020
 19. Số lượng vị trí việc làm là 13 người ...
  location
  Date
  04/05/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 26. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 28. Cảng vụ hàng hải Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 29. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 30. Cảng vụ hàng hải Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2019
1 / 212