Tin nổi bật

Nam Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2021
 3. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2021
 8. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nam Định tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2020
 9. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Nam Định tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 655 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 13. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 14. – Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2020
 17. Giáo viên dạy Văn hóa: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 21. Số lượng vị trí việc làm là 13 người ...
  location
  Date
  11/05/2020
 22. Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2020
 23. Số lượng vị trí việc làm là 13 người ...
  location
  Date
  04/05/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 29. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 30. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2019
1 / 212