Tin nổi bật

Nam Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 127 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2021
 9. rung tâm GDNN - GDTX huyện Giao Thủy, Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 157 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2021
 18. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2021
 23. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nam Định tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2020
 24. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Nam Định tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 655 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 28. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 29. – Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2020
1 / 3123