Nam Định

 1. Số lượng tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 8. Cảng vụ hàng hải Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 9. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 10. Cảng vụ hàng hải Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2019
 11. Cục Thống kê tỉnh Nam Định tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 570 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2018
 18. UBND TP.Nam Định tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm học 2018 – 2019 ...
  location
  Date
  05/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
1 / 41234