Nam Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 4. Số lượng vị trí việc làm là 13 người ...
  location
  Date
  11/05/2020
 5. Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2020
 6. Số lượng vị trí việc làm là 13 người ...
  location
  Date
  04/05/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 15. Cảng vụ hàng hải Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 16. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 17. Cảng vụ hàng hải Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2019
 18. Cục Thống kê tỉnh Nam Định tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2018
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 570 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2018
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2018
 25. UBND TP.Nam Định tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm học 2018 – 2019 ...
  location
  Date
  05/10/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu Giáo viên ...
  location
  Date
  05/10/2018
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2018
1 / 3123