Tin nổi bật

Nam Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 127 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2021
 19. rung tâm GDNN - GDTX huyện Giao Thủy, Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 157 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2021
 28. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
1 / 3123