Nam Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 254 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 155 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 257 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2023
 9. Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 299 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2023
 17. Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2023
 18. Công an tỉnh Nam Định tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 274 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 21. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 153 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2023
 23. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2023
 27. chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2023
 28. Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định điều chỉnh Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2023
 30. chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2023
1 / 41234