Tin nổi bật

Nam Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 4. UBND huyện Trực Ninh, Nam Định tuyển dụng viên chức kế toán năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 219 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2023
 10. Công an tỉnh Nam Định tuyển dụng cán bộ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2023
 12. Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/01/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 14. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2022
 17. Đài Phát thanh truyền hình Nam Định tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2022
 19. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2022
 22. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2022 ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
1 / 41234