Tin nổi bật

Hòa Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2022
 2. UBND huyện Kim Bôi, Hòa Bình tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  05/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2021
 7. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình xét tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2021
 9. UBND huyện Yên Thủy, Hòa Bình xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2021
 11. Báo Hoà Bình tuyển dụng cộng tác viên thường xuyên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2021
 12. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2021
 13. Báo Hoà Bình tuyển dụng Cộng tác viên thường xuyên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 14. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2021
 15. Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 16. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hòa Bình tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 17. Sở GD và ĐT Hòa Bình tuyển dụng giáo viên giảng dạy tại Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/01/2021
 18. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2021
 19. Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 20. Sở Y tế Hòa Bình gia hạn thời gian nhận Hồ sơ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2020
 21. Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 22. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2020
 25. Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 29. Số lượng tiếp nhận: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
1 / 212