Tin nổi bật

Hòa Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2022
 7. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2022, theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2022
 11. UBND huyện Kim Bôi, Hòa Bình tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  05/09/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2021
 16. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình xét tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2021
 18. UBND huyện Yên Thủy, Hòa Bình xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2021
 20. Báo Hoà Bình tuyển dụng cộng tác viên thường xuyên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2021
 21. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2021
 22. Báo Hoà Bình tuyển dụng Cộng tác viên thường xuyên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 23. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2021
 24. Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 25. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hòa Bình tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 26. Sở GD và ĐT Hòa Bình tuyển dụng giáo viên giảng dạy tại Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/01/2021
 27. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2021
 28. Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 29. Sở Y tế Hòa Bình gia hạn thời gian nhận Hồ sơ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2020
 30. Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
1 / 3123