Tin nổi bật

Hòa Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2021
 4. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình xét tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2021
 6. UBND huyện Yên Thủy, Hòa Bình xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2021
 8. Báo Hoà Bình tuyển dụng cộng tác viên thường xuyên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2021
 9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2021
 10. Báo Hoà Bình tuyển dụng Cộng tác viên thường xuyên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 11. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2021
 12. Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 13. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hòa Bình tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 14. Sở GD và ĐT Hòa Bình tuyển dụng giáo viên giảng dạy tại Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/01/2021
 15. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2021
 16. Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 17. Sở Y tế Hòa Bình gia hạn thời gian nhận Hồ sơ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2020
 18. Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 19. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2020
 22. Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 26. Số lượng tiếp nhận: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 29. Sở Nội vụ Hòa Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện năm 2019 ...
  location
  Date
  18/11/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
1 / 212