Hòa Bình

 1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 2. UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tiếp nhận công chức, viên chức chỉ tiêu năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình tiếp nhận viên chức Trường Chính trị năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2023
 7. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2023
 8. UBND huyện Lạc Thủy, Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2022
 16. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2022, theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2022
 20. UBND huyện Kim Bôi, Hòa Bình tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  05/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2021
 25. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình xét tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2021
 27. UBND huyện Yên Thủy, Hòa Bình xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2021
 29. Báo Hoà Bình tuyển dụng cộng tác viên thường xuyên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2021
 30. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2021
1 / 3123