Hòa Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 3. Sở Nội vụ Hòa Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện năm 2019 ...
  location
  Date
  18/11/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 6. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 8. UBND huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2019
 14. UBND huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau: Nguồn tin: kyson.hoabinh.gov.vn ...
  location
  Date
  09/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 16. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 17. Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2019
 18. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2018
 19. VKSND tỉnh Hòa Bình bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 20. Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức toàn tỉnh là 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
1 / 3123