Tin nổi bật

Hòa Bình

 1. Báo Hoà Bình tuyển dụng cộng tác viên thường xuyên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2021
 2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2021
 3. Báo Hoà Bình tuyển dụng Cộng tác viên thường xuyên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 4. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2021
 5. Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hòa Bình tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 7. Sở GD và ĐT Hòa Bình tuyển dụng giáo viên giảng dạy tại Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/01/2021
 8. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2021
 9. Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 10. Sở Y tế Hòa Bình gia hạn thời gian nhận Hồ sơ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2020
 11. Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 12. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2020
 15. Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 19. Số lượng tiếp nhận: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 22. Sở Nội vụ Hòa Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện năm 2019 ...
  location
  Date
  18/11/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 24. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 25. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 27. UBND huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
1 / 212