Tin nổi bật

An Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 296 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 4. BQL Di tích Văn hóa Óc Eo, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 9. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2020
 14. UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Mới như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2020
 19. Ban Điều hành Bến xe - tàu Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 21. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2020
 22. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
 23. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 24. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 27. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2020
 29. Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2019
 30. Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang tuyển dụng nhân viên kỹ thuật (lần 2) năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/12/2019
1 / 41234