Tin nổi bật

An Giang

 1. Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  19/05/2022
 2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng nhân viên kiểm ngân năm 2022, cụ thể như sau:  ...
  location
  Date
  11/05/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 7 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2021
 6. UBND tỉnh An Giang gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2021
 10. Ban điều hành Bến xe - tàu huyện Châu Thành, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2021
 14. UBND huyện Châu Thành, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2021
 17. TT Đầu tư – Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 18. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 20. Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 296 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 22. UBND huyện Tri Tôn, An Giang tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 296 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
1 / 512345