Tin nổi bật

An Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 296 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 2. UBND huyện Tri Tôn, An Giang tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 296 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 12. BQL Di tích Văn hóa Óc Eo, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 17. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2020
 22. UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Mới như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2020
 27. Ban Điều hành Bến xe - tàu Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 29. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2020
 30. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
1 / 512345