An Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2020
 2. Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2019
 3. Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang tuyển dụng nhân viên kỹ thuật (lần 2) năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/12/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2019
 6. Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 11. UBND huyện Châu Phú, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  09/10/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 15. Sở Thông tin và Truyền thông An Giang tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2019 là 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2019
 20. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2019
1 / 71234567