Tin nổi bật

An Giang

 1. TT Đầu tư – Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 2. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 4. Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 296 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 6. UBND huyện Tri Tôn, An Giang tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 296 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 16. BQL Di tích Văn hóa Óc Eo, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 21. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 23. Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2020
 26. UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Mới như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2020
1 / 512345