An Giang

 1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 2. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2020
 3. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
 4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 5. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 8. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2020
 10. Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2019
 11. Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang tuyển dụng nhân viên kỹ thuật (lần 2) năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/12/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2019
 14. Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 18. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 19. UBND huyện Châu Phú, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  09/10/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 21. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 23. Sở Thông tin và Truyền thông An Giang tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2019 là 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2019
 28. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2019
 29. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, An Giang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  12/07/2019
 30. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  03/05/2019
1 / 512345