An Giang

 1. Cảng vụ Hàng hải An Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2023
 3. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2023
 4. Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật TNMT An Giang tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2023
 5. Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 159 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2023
 12. chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2023
 14. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 15. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng lao động năm 2023, như sau:, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2023
 19. Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2023
 20. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/04/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 26. Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực TP. Châu Đốc, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2022
 27. Sở Nội vụ tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử , trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2022, như sa ...
  location
  Date
  20/09/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 30. Ban Điều hành bến xe - tàu Tân Châu, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2022
1 / 41234