An Giang

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2020
 4. UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Mới như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2020
 9. Ban Điều hành Bến xe - tàu Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 11. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2020
 12. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
 13. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 14. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 17. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2020
 19. Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2019
 20. Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang tuyển dụng nhân viên kỹ thuật (lần 2) năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/12/2019
 21. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2019
 23. Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 25. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 27. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 28. UBND huyện Châu Phú, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  09/10/2019
 29. Số lượng tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 30. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
1 / 512345