Tin nổi bật

Hải Dương

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng : 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 3. chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2024
 4. chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/06/2024
 5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2024 ...
  location
  Date
  18/06/2024
 6. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bình Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2024 ...
  location
  Date
  14/06/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2024
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2024
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2024
 10. Báo Hải Dương tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin, như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2024
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2024
 12. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2023
 17. Trường THPT Hà Bắc, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2023
 19. Trường THPT Hà Đông, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 20. Trường THPT Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 21. Trường THPT Thanh Miện III, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 22. Trường THPT Phúc Thành, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 23. Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 24. Trường THPT Bình Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 25. Trường THPT Trần Phú, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 26. Trường THPT Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 27. Trường THPT Thanh Bình, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 28. Trường THPT Kẻ Sặt, Hỉa Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 29. Trường THPT Đồng Gia, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 30. Trường THPT Khúc Thừa Dụ, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
1 / 812345678