Hải Dương

 1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2020
 2. Số lượng viên chức cần tuyển: 79 người ...
  location
  Date
  05/02/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 188 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 197 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 120 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  03/02/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 397 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 318 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2020
 14. Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  22/01/2020
 15. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển: 92 người ...
  location
  Date
  22/01/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/01/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2315 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2020
1 / 512345