Tin nổi bật

Hải Dương

 1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2023
 12. UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 13. UBND huyện Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 14. UBND huyện Nam Sách, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 15. UBND huyện Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2022
 19. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2022
 22. Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2022
 23. Trung tâm Điều hành và Giám sát GTVT Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 25. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 243 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 27. Báo Hải Dương tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2022
 28. Trường THPT Kim Thành, Kim Thành, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 29. Trường THPT Cầu Xe, Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 30. Trường THPT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
1 / 812345678