Tin nổi bật

Hải Dương

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2020
 2. UBND huyện Bình Giang, Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2020
 3. UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/09/2020
 4. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương thi tuyển cán bộ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 6. UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 7. Số lượng đề nghị tuyển dụng: 15 người ...
  location
  Date
  22/05/2020
 8. Nhà thiếu nhi TP.Chí Linh, Hải Dương xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2020
 9. Hội Người mù tỉnh Hải Dương thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2020
 10. Số lượng đề nghị tuyển dụng: 74 người ...
  location
  Date
  19/05/2020
 11. Số lượng viên chức tuyển dụng: 35 người ...
  location
  Date
  05/05/2020
 12. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hải Dương xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 13. Chỉ tiêu đề nghị tuyển dụng năm 2020: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 14. Trường Cao đẳng Hải Dương xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/04/2020
 15. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2020
 16. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 17. Số lượng viên chức cần tuyển: 47 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 18. Số lượng viên chức cần tuyển: 51 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 19. Số lượng đề nghị tuyển dụng: 30 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 20. Số lượng viên chức tuyển dụng: 58 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 21. Số lượng viên chức cần tuyển: 68 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2020
 23. Số lượng viên chức cần tuyển: 79 người ...
  location
  Date
  05/02/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 188 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 197 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 120 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  03/02/2020
1 / 3123