Tin nổi bật

Hải Dương

 1. UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  20/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 5. Đài Phát thanh TP. Hải Dương thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 8. TT Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2021
 10. Trường Cao đẳng cơ giới xây dựng tuyển dụng viên chức làm công tác y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2021
 12. Đài Phát thanh, TT Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP. Chí Linh, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 231 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2021
 14. Trường THPT Bình Giang, Bình Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 15. Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 16. Trường THPT Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 17. Trường THPT Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 18. Trường THPT Cầu Xe, Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 19. Trường THPT Thanh Miện 2, Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 20. Trường THPT Thanh Bình, Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 21. Trường THPT Quang Trung, Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 22. Trường THPT Phúc Thành, TX. Kinh Môn, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 23. Trường THPT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 24. Trường THPT Nhị Chiểu, TX. Kinh Môn, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 25. Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, TP. Hải Dương, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 26. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Nam Sách, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 27. Trường THPT Kinh Môn II, TX. Kinh Môn, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 28. Trường THPT Kim Thành, Kim Thành, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 29. Trường THPT Hồng Quang, TP. Hải Dương, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 30. Trường THPT Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
1 / 512345