Hải Dương

 1. UBND huyện Nam Sách, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 2. UBND huyện Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2022
 6. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2022
 9. Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2022
 10. Trung tâm Điều hành và Giám sát GTVT Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 12. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 243 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 14. Báo Hải Dương tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2022
 15. Trường THPT Kim Thành, Kim Thành, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 16. Trường THPT Cầu Xe, Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 17. Trường THPT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 18. Trường THPT Gia Lộc II, Gia Lộc, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 19. Trường THPT Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 20. Trường THPT Kim Thành II, Kim Thành, Hải Dương tuyển dụng nhân viên thiết bị năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 21. Trường THPT Kinh Môn II, TX. Kinh Môn, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 22. Trường THPT Kinh Môn, TX. Kinh Môn, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 23. Trường THPT Nhị Chiểu, TX. Kinh Môn, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 24. Trường THPT Nam Sách, Hải Dương tuyển dụng giáo viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 25. Trường THPT Thanh Miện 2, Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 26. Trường THPT Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 27. Trường THPT Thanh Bình, Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 28. Trường THPT Chí Linh, TP. Chí Linh, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 29. Trường THPT Cẩm Giàng, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 30. Trường THPT Khúc Thừa Dụ, Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
1 / 812345678