Tin nổi bật

Hải Dương

 1. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2022 ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Sách, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2022
 6. UBND tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 ...
  location
  Date
  31/03/2022
 7. UBND tỉnh Hải Dương tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành GD&ĐT năm 2022 ...
  location
  Date
  31/03/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 15. UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  20/01/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 19. Đài Phát thanh TP. Hải Dương thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 22. TT Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2021
 24. Trường Cao đẳng cơ giới xây dựng tuyển dụng viên chức làm công tác y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2021
 26. Đài Phát thanh, TT Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP. Chí Linh, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 231 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2021
 28. Trường THPT Bình Giang, Bình Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 29. Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 30. Trường THPT Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
1 / 6123456