Hải Dương

 1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 2. UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 3. Số lượng đề nghị tuyển dụng: 15 người ...
  location
  Date
  22/05/2020
 4. Nhà thiếu nhi TP.Chí Linh, Hải Dương xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2020
 5. Hội Người mù tỉnh Hải Dương thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2020
 6. Số lượng đề nghị tuyển dụng: 74 người ...
  location
  Date
  19/05/2020
 7. Số lượng viên chức tuyển dụng: 35 người ...
  location
  Date
  05/05/2020
 8. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hải Dương xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 9. Chỉ tiêu đề nghị tuyển dụng năm 2020: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 10. Trường Cao đẳng Hải Dương xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/04/2020
 11. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2020
 12. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 13. Số lượng viên chức cần tuyển: 47 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 14. Số lượng viên chức cần tuyển: 51 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 15. Số lượng đề nghị tuyển dụng: 30 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 16. Số lượng viên chức tuyển dụng: 58 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 17. Số lượng viên chức cần tuyển: 68 người ...
  location
  Date
  11/04/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2020
 19. Số lượng viên chức cần tuyển: 79 người ...
  location
  Date
  05/02/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 188 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 197 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 120 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  03/02/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 397 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 318 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2020
1 / 41234