Tin nổi bật

Quảng Ngãi

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2022
 5. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022 ...
  location
  Date
  12/05/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2022
 10. UBND huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2021
 11. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2021
 14. CQ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 15. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2021
 16. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 29. UBND huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã Tịnh Đông năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
1 / 3123