Quảng Ngãi

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 6. Tổng số chỉ tiêu tuyển dung 88 người. ...
  location
  Date
  03/09/2019
 7. UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  18/06/2019
 8. Tỉnh uỷ Quảng Ngãi điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/06/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 giáo viên ...
  location
  Date
  08/06/2019
 10. UBND thành phố Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  03/06/2019
 11. UBND huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  30/05/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, là 845 giáo viên ...
  location
  Date
  24/05/2019
 15. VKSND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 18. UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 110 chỉ tiêu công chức xã, phường, thị trấn năm 2018 ...
  location
  Date
  27/04/2018
 19. ***Phụ lục bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017 – Đợt 2 (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  03/01/2018
 20. UBND huyện Nghĩa Hành, Quãng Ngãi tuyển dụng công chức (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2017
1 / 3123