Tin nổi bật

Quảng Ngãi

 1. Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường Quảng Ngãi tuyển dụng năm 2021 ...
  location
  Date
  03/04/2021
 2. Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 3. BQL Cảng Sa Kỳ và Cảng vụ ĐTNĐ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 568 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2020
 7. Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 10. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 16. Tổng số chỉ tiêu tuyển dung 88 người. ...
  location
  Date
  03/09/2019
 17. UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  18/06/2019
 18. Tỉnh uỷ Quảng Ngãi điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/06/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 giáo viên ...
  location
  Date
  08/06/2019
 20. UBND thành phố Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  03/06/2019
 21. UBND huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  30/05/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, là 845 giáo viên ...
  location
  Date
  24/05/2019
 25. VKSND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2018
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 28. UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 110 chỉ tiêu công chức xã, phường, thị trấn năm 2018 ...
  location
  Date
  27/04/2018
 29. ***Phụ lục bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017 – Đợt 2 (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  03/01/2018
 30. UBND huyện Nghĩa Hành, Quãng Ngãi tuyển dụng công chức (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2017
1 / 212