Tin nổi bật

Quảng Ngãi

 1. chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2024
 2. UBND tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2024, như sau:     ***** Đính kèm: – Phụ lục ...
  location
  Date
  12/06/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 4. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2024
 6. chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/01/2024
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2023
 9. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tuyển dụng HĐLĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 10. Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Ngãi tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 19. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 20. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 21. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 23. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 388 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2023
1 / 41234