Tin nổi bật

Đồng Tháp

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 2. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2022
 3. Trường THPT Tân Phú Trung, Đồng Tháp tuyển dụng hợp đồng nhân viên Thiết bị, thí nghiệm trường học như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2022
 4. TT Đầu tư và Khai thác hạ tầng - BQL Khu kinh tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2022
 5. Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  05/05/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2022
 8. Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/03/2022
 9. Cổng Thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 373 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 188 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2021
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2021
 15. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 16. UBND huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơtuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 17. BQL dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 19. UBND huyện Thanh Bình, Đồng Tháp gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021
 20. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2021
 23. Chỉ tiêu cần tuyển: 138 viên chức và nhân viên ...
  location
  Date
  07/08/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 155 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2021
 25. Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 160 viên chức ...
  location
  Date
  29/07/2021
 26. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  29/07/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 28. Chỉ tiêu tiếp nhận: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2021
 29. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  04/06/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
1 / 512345