Đồng Tháp

 1. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, nhân viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2022
 2. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 (đợt 3), như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2022
 3. Sở Nội vụ Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 4. Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 147 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 7. Sở Xây dựng Đồng Tháp tuyển dụng công chức hành chính năm 2022 ...
  location
  Date
  22/10/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 194 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 187 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 17. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 20. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2022
 21. Trường THPT Tân Phú Trung, Đồng Tháp tuyển dụng hợp đồng nhân viên Thiết bị, thí nghiệm trường học như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2022
 22. TT Đầu tư và Khai thác hạ tầng - BQL Khu kinh tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2022
 23. Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  05/05/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2022
 26. Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/03/2022
 27. Cổng Thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 373 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 188 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2021
1 / 512345