Đồng Tháp

 1. UBND phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2024
 2. Sở GD&ĐT Đồng Tháp tiếp nhận viên chức vào làm công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2024
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2024
 5. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
 7. UBND huyện Thanh Bình, Đồng Tháp gia hạn thời gian nhận hồ sơ ĐKDT viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/01/2024
 8. BQL Công trình công cộng huyện Tam Nông, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2023
 10. Trung tâm Quan trắc TN&MT Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2023
 12. Vườn Quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 163 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 17. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2023
 24. Báo Đồng Tháp tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2023
 25. Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng cộng tác viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2023
 29. BQL công trình công cộng huyện Châu Thành, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
1 / 512345