Tin nổi bật

Đồng Tháp

 1. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2021
 4. Chỉ tiêu cần tuyển: 138 viên chức và nhân viên ...
  location
  Date
  07/08/2021
 5. Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 160 viên chức ...
  location
  Date
  29/07/2021
 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  29/07/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 8. Chỉ tiêu tiếp nhận: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2021
 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  04/06/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2021
 13. BQL công trình công cộng huyện Châu Thành, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 14. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/03/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2021
 17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 18. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 22. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 23. Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 18 viên chức ...
  location
  Date
  19/10/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 27. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2020
 28. UBND TP.Sa Đéc, Đồng Tháp tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 29. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
1 / 41234