Tin nổi bật

Đồng Tháp

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 188 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2021
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2021
 5. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 6. UBND huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơtuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 7. BQL dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 9. UBND huyện Thanh Bình, Đồng Tháp gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021
 10. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2021
 13. Chỉ tiêu cần tuyển: 138 viên chức và nhân viên ...
  location
  Date
  07/08/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 155 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2021
 15. Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 160 viên chức ...
  location
  Date
  29/07/2021
 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  29/07/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 18. Chỉ tiêu tiếp nhận: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2021
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  04/06/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2021
 23. BQL công trình công cộng huyện Châu Thành, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 24. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/03/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2021
 27. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 28. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
1 / 41234