Tin nổi bật

Đồng Tháp

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 2. Chỉ tiêu tiếp nhận: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2021
 6. BQL công trình công cộng huyện Châu Thành, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 7. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/03/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2021
 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 11. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 15. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 16. Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 18 viên chức ...
  location
  Date
  19/10/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 20. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2020
 21. UBND TP.Sa Đéc, Đồng Tháp tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 22. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 24. Chỉ tiêu cần tuyển: 14 viên chức ...
  location
  Date
  20/06/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2020
 26. Tổng số 21 chỉ tiêu cần tuyển dụng ...
  location
  Date
  09/06/2020
 27. UBND huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp nhận phiếu dự thi kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 29. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2020
 30. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị Tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2020
1 / 41234