Tin nổi bật

Đồng Tháp

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 4. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2023
 7. Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, Đồng Tháp tuyển dụng HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2023
 8. UBND huyện Tân Hồng, Đồng Tháp bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 370 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2023
 11. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 (đợt 4), như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 13. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, nhân viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2022
 14. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 (đợt 3), như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2022
 15. Sở Nội vụ Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 16. Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 147 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 19. Sở Xây dựng Đồng Tháp tuyển dụng công chức hành chính năm 2022 ...
  location
  Date
  22/10/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 194 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 187 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 29. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
1 / 6123456