Đồng Tháp

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 2. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2023
 9. Báo Đồng Tháp tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2023
 10. Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng cộng tác viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2023
 14. BQL công trình công cộng huyện Châu Thành, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 18. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2023
 21. Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, Đồng Tháp tuyển dụng HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2023
 22. UBND huyện Tân Hồng, Đồng Tháp bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 370 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2023
 25. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 (đợt 4), như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 27. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, nhân viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2022
 28. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 (đợt 3), như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2022
 29. Sở Nội vụ Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 30. Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2022
1 / 6123456