Tin nổi bật

Đồng Tháp

 1. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 2. Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 18 viên chức ...
  location
  Date
  19/10/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 6. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2020
 7. UBND TP.Sa Đéc, Đồng Tháp tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 8. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 10. Chỉ tiêu cần tuyển: 14 viên chức ...
  location
  Date
  20/06/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2020
 12. Tổng số 21 chỉ tiêu cần tuyển dụng ...
  location
  Date
  09/06/2020
 13. UBND huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp nhận phiếu dự thi kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 15. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2020
 16. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị Tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2020
 17. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2020
 18. Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 20. Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 21. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2020
 23. Trường Chính trị Tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  14/03/2020
 24. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  22/02/2020
 25. Chỉ tiêu cần tuyển: 57 viên chức ...
  location
  Date
  04/02/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 30. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  15/11/2019
1 / 3123