Đồng Tháp

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 2. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2020
 3. UBND TP.Sa Đéc, Đồng Tháp tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 4. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 6. Chỉ tiêu cần tuyển: 14 viên chức ...
  location
  Date
  20/06/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2020
 8. Tổng số 21 chỉ tiêu cần tuyển dụng ...
  location
  Date
  09/06/2020
 9. UBND huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp nhận phiếu dự thi kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 11. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2020
 12. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị Tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2020
 13. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2020
 14. Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 16. Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2020
 19. Trường Chính trị Tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  14/03/2020
 20. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  22/02/2020
 21. Chỉ tiêu cần tuyển: 57 viên chức ...
  location
  Date
  04/02/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 26. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  15/11/2019
 27. Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 70 viên chức ...
  location
  Date
  15/11/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 30. BQL Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  18/10/2019
1 / 512345