Tin nổi bật

Đồng Tháp

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 187 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 7. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 10. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2022
 11. Trường THPT Tân Phú Trung, Đồng Tháp tuyển dụng hợp đồng nhân viên Thiết bị, thí nghiệm trường học như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2022
 12. TT Đầu tư và Khai thác hạ tầng - BQL Khu kinh tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2022
 13. Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  05/05/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2022
 16. Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/03/2022
 17. Cổng Thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 373 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 188 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2021
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2021
 23. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 24. UBND huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơtuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 25. BQL dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 27. UBND huyện Thanh Bình, Đồng Tháp gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021
 28. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2021
1 / 512345