Tin nổi bật

Đồng Nai

 1. Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 145 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2021
 3. UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 169 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 6. TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 7. TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 9. UBND thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt đợt 1 năm 2021 ...
  location
  Date
  25/09/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 411 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2021
 13. Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2021
 14. UBND thành phố Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  30/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2021
 17. Thư viện tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2021
 21. Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2021
 22. Sở Lao động, TB&XH tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức lần 2 đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2021
 23. TT Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  02/06/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 25. Nhà xuất bản Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 26. Bảo tàng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2021
 27. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2021
 29. Phòng Công chứng số 3 - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2021
 30. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2021