Tin nổi bật

Đồng Nai

 1. BQL dự án huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 3. ​Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 262 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2020
 6. TT Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thống Nhất, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 8. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 9. Trung tâm Dịch vụ công ích thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 10. UBND thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức TT GDNN - GDTX năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 153 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 213 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2020
 18. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 20. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2020
 21. UBND TP.Long Khánh, Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 22. Ban Quản lý dự án huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 23. Trung tâm trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 24. UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai kéo dài thời gian tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2020
 26. Trung tâm Khoa học và công nghệ - Sở KH&CN Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 28. UBND TP.Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 652 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2020
 30. UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2020