Tin nổi bật

Đồng Nai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 3. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2022 ...
  location
  Date
  17/06/2022
 4. UBND huyện Trảng Bom, Đồng Nai tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2022
 6. Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 ...
  location
  Date
  06/06/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 8. ...
  location
  Date
  23/05/2022
 9. Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/05/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2022
 12. Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2022 ...
  location
  Date
  13/05/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2022
 24. Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:  ...
  location
  Date
  05/04/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2022
 30. Trung tâm KH&CN, Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai tiếp nhận viên chức trong trường hợp đặc biệt năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2022