Tin nổi bật

Đồng Nai

 1. TT Ứng ụng công nghệ sinh học Đồng Nai tuyển dụng viên chức kế toán đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 với các nội dung sau: ...
  location
  Date
  24/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2021
 4. TT Dịch vụ công ích TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2021
 5. UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2021
 6. TT Dịch vụ Công ích TP. Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2021
 8. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2021 ...
  location
  Date
  24/11/2021
 9. TT Dịch vụ công ích TP. Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2021
 13. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2021
 15. Trung tâm Đào tạo – cung ứng lao động kỹ thuật, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  05/11/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2021
 17. Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 145 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2021
 19. UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 169 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 22. TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 23. TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 25. UBND thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt đợt 1 năm 2021 ...
  location
  Date
  25/09/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 411 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2021
 29. Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2021
 30. UBND thành phố Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  30/07/2021