Tin nổi bật

Đồng Nai

 1. Thư viện tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 211 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2023
 4. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 6. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2023
 8. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2023
 9. Bệnh viện Da liễu Đồng Nai tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2023
 13. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2023
 15. Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2023
 18. Trung tâm y tế huyện Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt I năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2023
 21. Trường THPT Điểu Cải, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2023
 22. Trường THPT Phú Ngọc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2023
 23. Trường THPT Xuân Thọ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2023
 24. Trường THCS Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2023
 25. Trung tâm Pháp Y tỉnh Đồng Nai tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2023
 26. Trường THPT Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2022 – 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2023
 27. Trường THPT Nam Hà, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2022 – 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2023
 28. Trường THPT Tôn Đức Thắng, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2022 – 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2023
 29. Trường Tiểu học Tân Triều, Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2023