Tin nổi bật

Đồng Nai

 1. Nhà xuất bản Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 2. Bảo tàng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2021
 3. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2021
 5. Phòng Công chứng số 3 - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2021
 6. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2021
 7. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2021
 10. Ban quản lý dự án huyện Thống Nhất, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  16/03/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 280 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/03/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 280 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2021
 15. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2021
 16. TT Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tân Phú, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 145 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2020
 20. TT Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 4 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2020
 21. UBND thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng bổ sung công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 22. BQL dự án huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 23. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 24. ​Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 262 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2020
 27. TT Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thống Nhất, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 29. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 30. Trung tâm Dịch vụ công ích thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020