Tin nổi bật

Đồng Nai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 280 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/03/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 280 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2021
 5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2021
 6. TT Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tân Phú, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 145 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2020
 10. TT Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 4 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2020
 11. UBND thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng bổ sung công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 12. BQL dự án huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 13. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 14. ​Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 262 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2020
 17. TT Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thống Nhất, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 19. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 20. Trung tâm Dịch vụ công ích thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 21. UBND thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức TT GDNN - GDTX năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 153 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 213 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2020
 29. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020