Đồng Nai

 1. UBND TP.Long Khánh, Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 2. Ban Quản lý dự án huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 3. Trung tâm trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 4. UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai kéo dài thời gian tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 5. Trung tâm Khoa học và công nghệ - Sở KH&CN Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 7. UBND TP.Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 652 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2020
 9. UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2020
 10. Trường phổ thông Năng khiếu thể thao Đồng Nai tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 14. Số lượng tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2020
 16. Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 17. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tuyển dụng lao động đợt II năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 18. Trung tâm Y tế huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 21. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020
 24. UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2020
 27. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 29. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 30. Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2020