Bạc Liêu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2023
 6. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/02/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 15. Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 ...
 16. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 19. Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tuyển dụng nhân viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 20. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 23. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 25. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 26. Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/02/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 669 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2020
 29. Nguồn tin: thbl.vn ...
  location
  Date
  27/05/2019
 30. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/05/2019
1 / 212