Tin nổi bật

Bạc Liêu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 3. Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 ...
 4. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 7. Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tuyển dụng nhân viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 8. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 11. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 13. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 14. Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/02/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 669 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2020
 17. Nguồn tin: thbl.vn ...
  location
  Date
  27/05/2019
 18. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/05/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 23. Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/05/2018
 24. Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu thông báo tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  10/05/2018
 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 26. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2018
 27. UBND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 28. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 ...
  location
  Date
  26/04/2018
 29. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 30. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2017
1 / 212