Tin nổi bật

Bạc Liêu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 3. Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  26/01/2024
 4. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2023
 8. Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2023
 14. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/02/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 23. Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 ...
 24. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 27. Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tuyển dụng nhân viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 28. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
1 / 212