Tin nổi bật

Bạc Liêu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 2. Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tuyển dụng nhân viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 3. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 6. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 8. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 9. Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/02/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 669 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2020
 12. Nguồn tin: thbl.vn ...
  location
  Date
  27/05/2019
 13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/05/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 18. Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/05/2018
 19. Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu thông báo tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  10/05/2018
 20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 21. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2018
 22. UBND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 23. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 ...
  location
  Date
  26/04/2018
 24. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 25. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2017
 26. Trường Đại học Bạc Liên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2017
 28. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
  location
  Date
  11/07/2017
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2017