Ninh Bình

 1. Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình tuyển chọn giáo viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2023
 8. Báo Ninh Bình tuyển dụng cộng tác viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2023
 9. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2023
 10. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
 12. UBND TP. Tam Điệp, Ninh Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2023
 13. UBND huyện Nho Quan, Ninh Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2022
 23. Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2022
 26. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2022
 27. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng viên chức và lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2022
 28. Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2022
1 / 3123