Tin nổi bật

Ninh Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 2. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Gia Viễn, Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2021
 3. UBND huyện Gia Viễn, Ninh Bình tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2021
 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
 13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2020
 15. Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 16. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2020
 17. Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 12 (mười hai) chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  20/03/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 28. Số lượng tuyển dụng: 199 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 29. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 30. Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ và phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2019
1 / 212