Ninh Bình

 1. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 12 (mười hai) chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  20/03/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 9. Số lượng tuyển dụng: 199 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 11. Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ và phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2019
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng năm 2019: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 16. Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/08/2019
 17. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2019
 19. Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/05/2019
 20. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/04/2019
1 / 3123