Ninh Bình

 1. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2020
 2. Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 3. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2020
 4. Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 12 (mười hai) chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  20/03/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 15. Số lượng tuyển dụng: 199 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 17. Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ và phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2019
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng năm 2019: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 22. Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/08/2019
 23. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2019
 25. Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/05/2019
 26. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/04/2019
 27. Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô là trường công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT. Hiện nay Nhà trường đang được Chính ph ...
  location
  Date
  13/03/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 30. Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 14/03/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản ...
  location
  Date
  15/08/2018
1 / 212