Tin nổi bật

Bắc Giang

 1. UBND tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2022
 2. Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang tuyển dụng nhân sự làm việc tại siêu thị tiện ích của bệnh viện năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 334 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2022
 4. Sở GTVT Bắc Giang tuyển dụng Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 534 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2022
 11. Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang tuyển công chức, người lao động năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2022
 12. UBND TP. Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng cán bộ quản lý trường học 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 13. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 301 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2021
 16. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bắc Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2021
 17. Sở Xây dựng Bắc Giang thông báo tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng Bắc Giang như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2021
 18. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 560 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2021
 20. UBND huyện Lục Nam, Bắc Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 251 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2020
 23. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 24. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 25. UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển chọn cán bộ quản lý các các trường học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2020
 26. Tổng số tuyển dụng: 1.471 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2020
 27. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang tuyển chọn chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
1 / 3123