Tin nổi bật

Bắc Giang

 1. UBND TP. Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng cán bộ quản lý trường học 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 2. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 301 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2021
 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bắc Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2021
 6. Sở Xây dựng Bắc Giang thông báo tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng Bắc Giang như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2021
 7. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 560 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2021
 9. UBND huyện Lục Nam, Bắc Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 251 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2020
 12. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 13. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 14. UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển chọn cán bộ quản lý các các trường học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2020
 15. Tổng số tuyển dụng: 1.471 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2020
 16. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang tuyển chọn chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 22. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang tuyển chọn cán bộ quản lý năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2020
 23. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng lễ tân năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 25. UBND TP.Bắc Giang tuyển dụng Hiệu trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 27. Tổng số tuyển dụng là 244 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 29. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang thông báo tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2019
 30. UBND thành phố Bắc Giang tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019 ...
  location
  Date
  16/09/2019
1 / 212