Tin nổi bật

Bắc Giang

 1. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 2. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 3. UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển chọn cán bộ quản lý các các trường học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2020
 4. Tổng số tuyển dụng: 1.471 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2020
 5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang tuyển chọn chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 11. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang tuyển chọn cán bộ quản lý năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2020
 12. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng lễ tân năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 14. UBND TP.Bắc Giang tuyển dụng Hiệu trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 16. Tổng số tuyển dụng là 244 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 18. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang thông báo tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2019
 19. UBND thành phố Bắc Giang tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019 ...
  location
  Date
  16/09/2019
 20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2019
 21. UBND tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/07/2019
 22. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển dụng giảng viên Ngoại ngữ ...
  location
  Date
  04/07/2019
 23. Tổng số tuyển dụng là 98 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  03/07/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng bao gồm 50 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  03/07/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 760 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2019
 26. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/05/2019
 27. Nguồn tin: Báo Bắc Giang ...
  location
  Date
  22/02/2019
 28. UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển dụng cán bộ quản lý trường học đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  12/10/2018
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
1 / 212