Tin nổi bật

Bắc Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2023
 3. Tỉnh ủy Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 152 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2023
 5. Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2023
 7. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển dụng giảng viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2022
 11. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP. Bắc Giang tuyển dụng LĐHĐ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2022
 13. UBND tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2022
 14. Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang tuyển dụng nhân sự làm việc tại siêu thị tiện ích của bệnh viện năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 334 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2022
 16. Sở GTVT Bắc Giang tuyển dụng Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 534 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2022
 23. Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang tuyển công chức, người lao động năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2022
 24. UBND TP. Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng cán bộ quản lý trường học 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 25. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 301 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2021
 28. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bắc Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2021
 29. Sở Xây dựng Bắc Giang thông báo tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng Bắc Giang như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2021
 30. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
1 / 3123