Bắc Giang

 1. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng lễ tân năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 3. UBND TP.Bắc Giang tuyển dụng Hiệu trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 5. Tổng số tuyển dụng là 244 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang thông báo tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2019
 8. UBND thành phố Bắc Giang tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019 ...
  location
  Date
  16/09/2019
 9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2019
 10. UBND tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/07/2019
 11. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển dụng giảng viên Ngoại ngữ ...
  location
  Date
  04/07/2019
 12. Tổng số tuyển dụng là 98 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  03/07/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng bao gồm 50 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  03/07/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 760 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2019
 15. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/05/2019
 16. Nguồn tin: Báo Bắc Giang ...
  location
  Date
  22/02/2019
 17. UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển dụng cán bộ quản lý trường học đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  12/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 20. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
1 / 3123