Tin nổi bật

Bắc Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2022
 5. Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang tuyển công chức, người lao động năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2022
 6. UBND TP. Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng cán bộ quản lý trường học 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 7. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 301 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2021
 10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bắc Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2021
 11. Sở Xây dựng Bắc Giang thông báo tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng Bắc Giang như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2021
 12. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 560 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2021
 14. UBND huyện Lục Nam, Bắc Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 251 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2020
 17. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 18. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 19. UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển chọn cán bộ quản lý các các trường học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2020
 20. Tổng số tuyển dụng: 1.471 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2020
 21. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang tuyển chọn chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 27. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang tuyển chọn cán bộ quản lý năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2020
 28. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng lễ tân năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 30. UBND TP.Bắc Giang tuyển dụng Hiệu trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
1 / 3123