Tin nổi bật

Bình Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2022
 3. Số lượng viên chức cần tuyển: 65 biên chế ...
  location
  Date
  02/06/2022
 4. Phòng Nội vụ huyện Phù Mỹ, Bình Định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2022
 7. BV Đa khoa tỉnh Bình Định điều chỉnh vị trí nhu cầu tuyển dụng và bổ sung thông tin Phiếu Đăng ký dự tuyển ...
  location
  Date
  05/05/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 238 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 16. TT Phân tích và Đo lường Chất lượng - Sở KH&CN tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2022
 19. Sở Thông tin và truyền thông Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2022
 20. UBND thị xã Hoài Nhơn, Bình Định tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  01/03/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 22. Phòng Công chứng số 1- Sở tư pháp tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2022
 23. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 28. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2021
 29. Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  27/09/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2021
1 / 512345