Bình Định

 1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 242 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020
 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2020
 4. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 5. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 6. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 42 vị trí ...
  location
  Date
  26/05/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 293 bác sĩ, dược sĩ đại học ...
  location
  Date
  25/05/2020
 8. Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2020
 9. UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 10. Sở Nội vụ thông báo bổ sung tiêu chuẩn, nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định đối với các cơ quan, địa phương sau: ...
  location
  Date
  27/03/2020
 11. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2020 như sau. ...
  location
  Date
  13/03/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 13. Trung tâm Khám phá khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  12/02/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/02/2020
 15. UBND huyện Vĩnh Thạch, Bình Định tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  18/12/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019
 17. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  12/11/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2019
 21. Số lượng cần tuyển: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 23. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/09/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 25. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2019
 26. Số lượng tuyển dụng là 212 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 28. Số lượng tuyển dụng là 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 767 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/06/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2019
1 / 3123