Bình Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 273 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2023
 2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định tuyển dụng năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  10/11/2023
 3. Trung tâm Kỹ thuật PTTH, Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2023
 4. Bệnh viện Mắt Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2023
 7. UBND huyện Tuy Phước, Bình Định tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2023
 8. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng Kế toán và Phiên dịch viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2023
 10. Trường Chính trị tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên kế toán năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2023
 12. chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2023
 15. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2023
 16. TT Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2023
 17. Trung tâm CNTT và Truyền thông, Sở TT&TT Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2023
 19. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2023
 20. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Định tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2023
 23. Công an tỉnh Bình Định tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2023
 26. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2023
 28. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2023
1 / 512345