Tin nổi bật

Bình Định

 1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 3. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 4. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2021
 5. TT Khám phá khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2021
 9. UBND huyện Phù Cát, Bình Định gia hạn thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 10. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 332 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 207 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 15. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyển chọn Hòa giả viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 17. Số lượng cần tuyển 161 người ...
  location
  Date
  19/10/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 226 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 19. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 20. Nhu cầu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 21. Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 23. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 24. Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 242 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020
 27. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2020
 28. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 29. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 30. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 42 vị trí ...
  location
  Date
  26/05/2020
1 / 3123