Tin nổi bật

Bình Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 302 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2024
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2024
 6. Kho bạc Nhà nước Bình Định tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2024
 8. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2025 ...
  location
  Date
  21/05/2024
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2024
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 211 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2024
 11. UNBD phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2024
 12. Cục Hải quan tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2024
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: dự kiến 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2024
 14. Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định điều chỉnh nội dung tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 273 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2023
 17. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định tuyển dụng năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  10/11/2023
 18. Trung tâm Kỹ thuật PTTH, Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2023
 19. Bệnh viện Mắt Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2023
 22. UBND huyện Tuy Phước, Bình Định tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2023
 23. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng Kế toán và Phiên dịch viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2023
 25. Trường Chính trị tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên kế toán năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2023
 27. chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2023
 30. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2023
1 / 512345