Tin nổi bật

Bình Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2022
 3. Ngân hàng Nhà nước bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức loại C - Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ vào làm việc tại NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk L ...
  location
  Date
  25/08/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 304 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2022
 9. Số lượng viên chức cần tuyển: 65 biên chế ...
  location
  Date
  02/06/2022
 10. Phòng Nội vụ huyện Phù Mỹ, Bình Định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2022
 13. BV Đa khoa tỉnh Bình Định điều chỉnh vị trí nhu cầu tuyển dụng và bổ sung thông tin Phiếu Đăng ký dự tuyển ...
  location
  Date
  05/05/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 238 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 22. TT Phân tích và Đo lường Chất lượng - Sở KH&CN tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2022
 25. Sở Thông tin và truyền thông Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2022
 26. UBND thị xã Hoài Nhơn, Bình Định tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  01/03/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 28. Phòng Công chứng số 1- Sở tư pháp tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2022
 29. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
1 / 512345