Bình Định

 1. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 332 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 207 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 6. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyển chọn Hòa giả viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 8. Số lượng cần tuyển 161 người ...
  location
  Date
  19/10/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 226 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 10. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 11. Nhu cầu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 12. Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 14. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 15. Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 242 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020
 18. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2020
 19. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 20. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 21. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 42 vị trí ...
  location
  Date
  26/05/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 293 bác sĩ, dược sĩ đại học ...
  location
  Date
  25/05/2020
 23. Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2020
 24. UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 25. Sở Nội vụ thông báo bổ sung tiêu chuẩn, nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định đối với các cơ quan, địa phương sau: ...
  location
  Date
  27/03/2020
 26. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2020 như sau. ...
  location
  Date
  13/03/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 28. Trung tâm Khám phá khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  12/02/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/02/2020
 30. UBND huyện Vĩnh Thạch, Bình Định tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  18/12/2019
1 / 3123