Bình Định

 1. UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 2. Sở Nội vụ thông báo bổ sung tiêu chuẩn, nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định đối với các cơ quan, địa phương sau: ...
  location
  Date
  27/03/2020
 3. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2020 như sau. ...
  location
  Date
  13/03/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 5. Trung tâm Khám phá khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  12/02/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/02/2020
 7. UBND huyện Vĩnh Thạch, Bình Định tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  18/12/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019
 9. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  12/11/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2019
 13. Số lượng cần tuyển: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 15. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/09/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2019
 18. Số lượng tuyển dụng là 212 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 20. Số lượng tuyển dụng là 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2019
1 / 41234