Tin nổi bật

Bình Định

 1. Phòng Công chứng số 1- Sở tư pháp tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2022
 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 7. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2021
 8. Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  27/09/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2021
 11. UBND TP. Quy Nhơn, Bình Định tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2021
 14. Số lượng tuyển dụng: 250 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 296 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2021
 16. Hội Nông dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2021
 17. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 19. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 20. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2021
 21. TT Khám phá khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2021
 25. UBND huyện Phù Cát, Bình Định gia hạn thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 26. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 332 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 207 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
1 / 41234