Bình Định

 1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định tuyển dụng cán bộ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2022
 8. Ngân hàng Nhà nước bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức loại C - Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ vào làm việc tại NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk L ...
  location
  Date
  25/08/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 304 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2022
 14. Số lượng viên chức cần tuyển: 65 biên chế ...
  location
  Date
  02/06/2022
 15. Phòng Nội vụ huyện Phù Mỹ, Bình Định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2022
 18. BV Đa khoa tỉnh Bình Định điều chỉnh vị trí nhu cầu tuyển dụng và bổ sung thông tin Phiếu Đăng ký dự tuyển ...
  location
  Date
  05/05/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 238 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 27. TT Phân tích và Đo lường Chất lượng - Sở KH&CN tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2022
 30. Sở Thông tin và truyền thông Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2022
1 / 512345