Tin nổi bật

Bình Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 340 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 5. UBND huyện An Lão, Bình Định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2023
 6. Công an tỉnh Bình Định tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2023
 9. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2023
 10. UBND TX. Hoài Nhơn, Bình Định tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 140 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2023
 13. UBND huyện An Lão, Bình Định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/02/2023
 15. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định tuyển dụng cán bộ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2022
 22. Ngân hàng Nhà nước bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức loại C - Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ vào làm việc tại NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk L ...
  location
  Date
  25/08/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 304 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2022
 28. Số lượng viên chức cần tuyển: 65 biên chế ...
  location
  Date
  02/06/2022
 29. Phòng Nội vụ huyện Phù Mỹ, Bình Định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2022
1 / 6123456