Đắk Lắk

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 203 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 452 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 4. Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2020
 5. Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2020
 6. Sở Xây dựng Đắk Lắk thi tuyển thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Giám đốc trung tâm Kiểm định xây dựng cụ t ...
  location
  Date
  08/07/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 11. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông báo thời gian xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2020
 12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 13. Tổng số giáo viên hợp đồng lao động đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách: 37 giáo viên ...
  location
  Date
  28/05/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2020
 15. Cơ cấu cần tuyển dụng có 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 47 công chức ...
 17. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 18. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/04/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2020
 20. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk Lăk tuyển dụng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  13/02/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 263 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2019
 25. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/08/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  13/08/2019
 28. Số lượng viên chức cần tuyển: 12 viên chức ...
  location
  Date
  30/07/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2019
1 / 41234