Tin nổi bật

Đắk Lắk

 1. VKSND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức làm công tác cơ yếu năm 2023 ...
  location
  Date
  11/03/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2023
 6. Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 8. Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 263 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2022
 11. UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk ban hành kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2022
 12. Ngân hàng Nhà nước bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức loại C - Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ vào làm việc tại NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk L ...
  location
  Date
  25/08/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 14. Bệnh viện Trường ĐH Tây Nguyên tuyển dụng nhân lực năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 268 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 25. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2021
 27. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
1 / 41234