Đắk Lắk

 1. Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk xét tuyển Hợp đồng lao động như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 193 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2023
 4. Bệnh viện Trường Đại Học Tây Nguyên tuyển dụng nhân lực năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2023
 7. Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 152 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 11. Tổng chỉ tiêu viên chức cần tuyển: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2023
 12. VKSND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức làm công tác cơ yếu năm 2023 ...
  location
  Date
  11/03/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2023
 17. Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 19. Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 263 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2022
 22. UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk ban hành kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2022
 23. Ngân hàng Nhà nước bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức loại C - Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ vào làm việc tại NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk L ...
  location
  Date
  25/08/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 25. Bệnh viện Trường ĐH Tây Nguyên tuyển dụng nhân lực năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 268 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
1 / 41234