Tin nổi bật

Đắk Lắk

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
 2. Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk điều chỉnh KH tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
 5. Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk tuyển dụng viên chức làm việc tại các khoa, phòng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 203 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 452 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 11. Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2020
 12. Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2020
 13. Sở Xây dựng Đắk Lắk thi tuyển thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Giám đốc trung tâm Kiểm định xây dựng cụ t ...
  location
  Date
  08/07/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 18. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông báo thời gian xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2020
 19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 20. Tổng số giáo viên hợp đồng lao động đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách: 37 giáo viên ...
  location
  Date
  28/05/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2020
 22. Cơ cấu cần tuyển dụng có 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 47 công chức ...
 24. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 25. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/04/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2020
 27. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk Lăk tuyển dụng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  13/02/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
1 / 3123