Tin nổi bật

Đắk Lắk

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 268 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2021
 12. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 16. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 918 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
 24. Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk điều chỉnh KH tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
 27. Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk tuyển dụng viên chức làm việc tại các khoa, phòng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 203 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2020
1 / 41234