Tin nổi bật

Đắk Lắk

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2021
 5. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 9. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 918 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
 17. Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk điều chỉnh KH tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
 20. Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk tuyển dụng viên chức làm việc tại các khoa, phòng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 203 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 452 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 26. Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2020
 27. Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2020
 28. Sở Xây dựng Đắk Lắk thi tuyển thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Giám đốc trung tâm Kiểm định xây dựng cụ t ...
  location
  Date
  08/07/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2020
1 / 3123