Đắk Lắk

 1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2020
 2. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk Lăk tuyển dụng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  13/02/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 263 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2019
 7. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/08/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  13/08/2019
 10. Số lượng viên chức cần tuyển: 12 viên chức ...
  location
  Date
  30/07/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2019
 13. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Krông Năng, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  11/07/2019
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2019
 15. Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
 16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/06/2019
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 220 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2019
 18. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/05/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2019
 20. Số lượng xét tuyển: 328 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2019
1 / 41234