Tin nổi bật

Phú Yên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 5. UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu cần tuyển: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 659 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2021
 11. Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  11/06/2021
 12. TT Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 181 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 775 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2021
 16. Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/01/2021
 17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/12/2020
 18. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 362 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2020
 21. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2020
 22. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 362 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 25. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 26. Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 910 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
1 / 212