Phú Yên

 1. Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 910 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 6. Trường Cao đẳng nghề Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  28/08/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 11. Trường Đại học Phú Yên thông báo tuyển dụng viên chức giảng viên năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2018
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng bổ sung công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 13. Sở GDĐT Phú Yên tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh ...
  location
  Date
  24/10/2018
 14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  02/10/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 593 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2018
 17. VOV tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 18. Sở GD&ĐT Phú Yên tiếp nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển viên chức giáo viên năm 2018 ...
  location
  Date
  25/07/2018
 19. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  21/05/2018
1 / 3123