Tin nổi bật

Phú Yên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2023
 2. UBND TX. Đông Hòa, Phú Yên tuyển dụng Hòa giải viên lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2023
 3. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An, Phú Yên tuyển dụng HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
 4. Hội Đông y huyện Đồng Xuân, Phú Yên tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2023
 6. Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 8. TT Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 10. Công an tỉnh Phú Yên tuyển chọn công dân vào ngành CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/02/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 508 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 220 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 224 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 153 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 29. UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
1 / 3123