Phú Yên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 2. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 3. Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 910 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 8. Trường Cao đẳng nghề Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  28/08/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 13. Trường Đại học Phú Yên thông báo tuyển dụng viên chức giảng viên năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2018
 14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng bổ sung công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 15. Sở GDĐT Phú Yên tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh ...
  location
  Date
  24/10/2018
 16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  02/10/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 593 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2018
 19. VOV tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 20. Sở GD&ĐT Phú Yên tiếp nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển viên chức giáo viên năm 2018 ...
  location
  Date
  25/07/2018
 21. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  21/05/2018
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2018
 25. Tổng số vị trí việc làm cần tuyển dụng: 163 vị trí, tương ứng với 195 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/01/2018
 26. Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng bổ sung viên chức ngành y tế năm 2017 làm việc tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm như s ...
  location
  Date
  30/12/2017
 27. Tổng số vị trí việc làm cần tuyển dụng: 163 vị trí, tương ứng với 195 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng ...
  location
  Date
  25/12/2017
 28. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/11/2017
 29. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 ...
  location
  Date
  15/09/2017
 30. Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo tuyển dụng: 06 lao động hợp đồng làm việc tại các Đội QLTT thuộc Chi cục QLTT Phú Yên. ...
  location
  Date
  14/09/2017
1 / 212