Phú Yên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2023
 2. Trường Đại học Phú Yên gia hạn thời gian nhận hồ sơ ĐKDT viên chức và người lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2023
 8. Viện KSND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức làm công tác Kế toán năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2023
 9. Trung tâm VH-TT&TT TP. Tuy Hòa, Phú Yên tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2023
 10. Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức đợt 02 năm 2023 ...
  location
  Date
  14/09/2023
 11. Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 17. chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2023
 18. Công an tỉnh Phú Yên tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2023
 20. UBND TX. Đông Hòa, Phú Yên tuyển dụng Hòa giải viên lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2023
 21. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An, Phú Yên tuyển dụng HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
 22. Hội Đông y huyện Đồng Xuân, Phú Yên tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2023
 24. Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 26. TT Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 28. Công an tỉnh Phú Yên tuyển chọn công dân vào ngành CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/02/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2022
1 / 3123