Tin nổi bật

Phú Yên

 1. Chỉ tiêu cần tuyển: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 659 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2021
 4. Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  11/06/2021
 5. TT Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 181 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 775 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2021
 9. Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/01/2021
 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/12/2020
 11. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 362 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2020
 14. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2020
 15. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 362 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 18. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 19. Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2019
 21. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 910 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 24. Trường Cao đẳng nghề Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  28/08/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 29. Trường Đại học Phú Yên thông báo tuyển dụng viên chức giảng viên năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2018
 30. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng bổ sung công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
1 / 212