Phú Yên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 508 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 220 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 224 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 153 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 18. UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu cần tuyển: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 659 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2021
 24. Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  11/06/2021
 25. TT Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 181 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 775 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2021
 29. Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/01/2021
 30. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/12/2020
1 / 3123