Tin nổi bật

Kon Tum

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2022
 2. UBND TP. Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2021
 3. UBND TP. Kon Tum ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 9. UBND huyện Ia H’Drai, Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 ...
  location
  Date
  05/11/2021
 10. UBND huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 11. UBND huyện Ia H'Drai, Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 13. UBND TP. Kon Tum tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 14. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2021
 15. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 16. BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2021
 17. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2021
 21. UBND huyện Đăk Glei, Kon Tum tuyển dụng CHT quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 22. UBND huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 23. UBND huyện Đăk Tô, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 24. Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2020
 26. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2020
 29. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 30. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2020
1 / 3123