Kon Tum

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 4. UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2020
 7. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 8. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu giáo viên Mầm non ...
  location
  Date
  29/05/2020
 10. UBND huyện Sa Thầy, Kon Tum tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm học 2019 - 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
 11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 12. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 15. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2020
 16. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 19. UBND huyện Đăk Tô, Kon Tum tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2019
 20. UBND huyện Ia H’Drai, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2019
 21. Nhu cầu tuyển dụng 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 22. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 24. Số lượng tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 26. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/08/2019
 27. UBND thành phố Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2019
 29. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
 30. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tuyển dụng hợp đồng giáo viên năm học 2018 - 2019 như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2018
1 / 3123