Tin nổi bật

Kon Tum

 1. Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2023
 2. Công an tỉnh Kon Tum tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 3. Công an tỉnh Kon Tum tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2023
 5. Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2023
 6. Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tiếp nhận vào làm công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2023
 12. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 15. UBND huyện Sa Thầy, Kon Tum tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 22. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tuyển dụng HĐLĐ và tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 28. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum tuyển dụng công chức loại C năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022
 30. Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2022
1 / 41234