Kon Tum

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 168 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2023
 6. Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2023
 20. UBND TP. Kon Tum tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2023
 21. Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2023
 22. Công an tỉnh Kon Tum tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 23. Công an tỉnh Kon Tum tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2023
 25. Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2023
 26. Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tiếp nhận vào làm công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
1 / 41234