Tin nổi bật

Kon Tum

 1. UBND huyện Đăk Glei, Kon Tum tuyển dụng CHT quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 2. UBND huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 3. UBND huyện Đăk Tô, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 4. Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2020
 6. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2020
 9. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 10. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 12. UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2020
 15. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 16. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu giáo viên Mầm non ...
  location
  Date
  29/05/2020
 18. UBND huyện Sa Thầy, Kon Tum tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm học 2019 - 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
 19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 20. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 23. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2020
 24. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 27. UBND huyện Đăk Tô, Kon Tum tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2019
 28. UBND huyện Ia H’Drai, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2019
 29. Nhu cầu tuyển dụng 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 30. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2019
1 / 212