Tin nổi bật

Kon Tum

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2022
 2. UBND thành phố Kon Tum tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Ngok Bay năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2022
 3. Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2022
 6. UBND TP. Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2021
 7. UBND TP. Kon Tum ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 8. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 13. UBND huyện Ia H’Drai, Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 ...
  location
  Date
  05/11/2021
 14. UBND huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 15. UBND huyện Ia H'Drai, Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 17. UBND TP. Kon Tum tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 18. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2021
 19. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 20. BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2021
 21. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2021
 25. UBND huyện Đăk Glei, Kon Tum tuyển dụng CHT quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 26. UBND huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 27. UBND huyện Đăk Tô, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 28. Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2020
 30. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
1 / 3123