Tin nổi bật

Kon Tum

 1. UBND TP. Kon Tum tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2021
 3. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 4. BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2021
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2021
 9. UBND huyện Đăk Glei, Kon Tum tuyển dụng CHT quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 10. UBND huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 11. UBND huyện Đăk Tô, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 12. Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2020
 14. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2020
 17. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 18. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 20. UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2020
 23. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 24. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu giáo viên Mầm non ...
  location
  Date
  29/05/2020
 26. UBND huyện Sa Thầy, Kon Tum tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm học 2019 - 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
 27. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 28. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
1 / 212