Kon Tum

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2023
 4. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 7. UBND huyện Sa Thầy, Kon Tum tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 14. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tuyển dụng HĐLĐ và tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum tuyển dụng công chức loại C năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022
 22. Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2022
 24. UBND thành phố Kon Tum tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Ngok Bay năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2022
 25. Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2022
 28. UBND TP. Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2021
 29. UBND TP. Kon Tum ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 30. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2021
1 / 41234