Ninh Thuận

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2023
 4. UBND huyện Bác Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2023
 5. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Thuận sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2023
 6. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2023
 7. Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2023
 8. Công an tỉnh Ninh Thuận tuyển chọn công dân có trình độ công nghệ thông tin vào CAND, như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2023
 9. Chi cục Thủy sản Ninh Thuận tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2023
 10. Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2023
 11. Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận thi tuyển chức danh Trưởng phòng, như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 14. Công an tỉnh Ninh Thuận tuyển chọn công dân có trình độ CNTT và CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/05/2023
 15. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận sơ tuyển viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2023
 16. Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2023
 18. UBND huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 20. UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2023
 21. Công an tỉnh Ninh Thuận tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2023
 22. Ban Quản lý vườn Quốc gia Núi Chúa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2023
 23. Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/02/2023
 24. Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2023
 25. UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 3), như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 26. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2022
 27. Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà khách năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 30. BQL rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
1 / 41234