Ninh Thuận

 1. UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 3), như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2022
 3. Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà khách năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 6. BQL rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2022
 8. UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng công chức xã Phước Hải trong trường hợp đặc biệt năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2022
 9. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2022
 12. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/04/2022
 13. UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2022
 14. chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2022
 15. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng Trưởng ban BQL rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam năm 2022 ...
  location
  Date
  17/03/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 17. Trường THPT Lê Duẩn - Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2022
 18. Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh - Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2022
 19. Chi cục Trồng trọt và BVTV Ninh Thuận tiếp nhận công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 21. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 22. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 23. TT Phát triển quỹ đất TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 24. Huyện Đoàn Bác Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 25. TT Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2021
 26. Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2021
 28. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 29. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận sơ tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 30. Đội Quản lý Trật tự đô thị TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2021
1 / 41234