Tin nổi bật

Ninh Thuận

 1. Chi cục Trồng trọt và BVTV Ninh Thuận tiếp nhận công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 3. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 4. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 5. TT Phát triển quỹ đất TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 6. Huyện Đoàn Bác Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 7. TT Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2021
 8. Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2021
 10. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 11. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận sơ tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 12. Đội Quản lý Trật tự đô thị TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 14. UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 ...
  location
  Date
  28/09/2021
 15. UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2021
 17. TT Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 18. Trường Chính trị Ninh Thuận tuyển dụng chức danh Trưởng phòng TC-HC-QT năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
 19. Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2021
 20. Bệnh viện Mắt Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  29/05/2021
 21. Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 24. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 28. Trung tâm Y tế huyện Bác Ái, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
1 / 41234