Tin nổi bật

Ninh Thuận

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 3. Công an tỉnh Ninh Thuận tuyển chọn công dân có trình độ CNTT và CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/05/2023
 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận sơ tuyển viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2023
 5. Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2023
 7. UBND huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 9. UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2023
 10. Công an tỉnh Ninh Thuận tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2023
 11. Ban Quản lý vườn Quốc gia Núi Chúa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2023
 12. Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/02/2023
 13. Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2023
 14. UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 3), như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 15. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2022
 16. Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà khách năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 19. BQL rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2022
 21. UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng công chức xã Phước Hải trong trường hợp đặc biệt năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2022
 22. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2022
 25. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/04/2022
 26. UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2022
 27. chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2022
 28. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng Trưởng ban BQL rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam năm 2022 ...
  location
  Date
  17/03/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 30. Trường THPT Lê Duẩn - Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2022
1 / 512345