Tin nổi bật

Ninh Thuận

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2022
 2. UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng công chức xã Phước Hải trong trường hợp đặc biệt năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2022
 3. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2022
 6. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/04/2022
 7. UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2022
 8. chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2022
 9. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng Trưởng ban BQL rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam năm 2022 ...
  location
  Date
  17/03/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 11. Trường THPT Lê Duẩn - Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2022
 12. Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh - Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2022
 13. Chi cục Trồng trọt và BVTV Ninh Thuận tiếp nhận công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 15. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 16. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 17. TT Phát triển quỹ đất TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 18. Huyện Đoàn Bác Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 19. TT Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2021
 20. Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2021
 22. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 23. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận sơ tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 24. Đội Quản lý Trật tự đô thị TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 26. UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 ...
  location
  Date
  28/09/2021
 27. UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2021
 29. TT Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 30. Trường Chính trị Ninh Thuận tuyển dụng chức danh Trưởng phòng TC-HC-QT năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
1 / 41234