Tin nổi bật

Ninh Thuận

 1. Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2021
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận sơ tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2021
 5. Đội Quản lý Trật tự đô thị TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 7. UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 ...
  location
  Date
  28/09/2021
 8. UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2021
 10. TT Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 11. Trường Chính trị Ninh Thuận tuyển dụng chức danh Trưởng phòng TC-HC-QT năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
 12. Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2021
 13. Bệnh viện Mắt Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  29/05/2021
 14. Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 17. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 21. Trung tâm Y tế huyện Bác Ái, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 24. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 27. UBND huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 28. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng 01 công chức loại D ở vị trí Kiểm ngân như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 30. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
1 / 41234