Tin nổi bật

Ninh Thuận

 1. TT Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 2. Trường Chính trị Ninh Thuận tuyển dụng chức danh Trưởng phòng TC-HC-QT năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
 3. Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2021
 4. Bệnh viện Mắt Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  29/05/2021
 5. Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 12. Trung tâm Y tế huyện Bác Ái, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 15. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 18. UBND huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 19. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng 01 công chức loại D ở vị trí Kiểm ngân như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 21. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 22. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/07/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 25. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bác Ái, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  12/03/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2020
 27. Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2020
 28. Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú - THCS Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  10/01/2020
 29. Trường PTTH Dân Tộc Nội Trú Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  10/01/2020
 30. Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 như sau:  ...
  location
  Date
  25/12/2019
1 / 3123