Hà Giang

 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 2. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 4. UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2019
 5. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  08/10/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 7. Sở Lao động Thương binh và Xã Hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/07/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2019
 9. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 456 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2019
 11. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 12. Nguồn tin: bacquang.hagiang.gov.vn ...
  location
  Date
  12/02/2018
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017
 14. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2017
 15. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang cần tuyển 06 cán bộ, làm việc tại các phòng giao dịch huyện như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 17. Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng Lễ tân hành chính ...
  location
  Date
  10/03/2017
 18. Viện KSND tỉnh Hà Giang thông báo tuyển dụng công chức 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 19. ...
  location
  Date
  14/07/2016
 20. ...
  location
  Date
  06/04/2016
 21. Thực hiện Công văn số: 50/UBND-NC ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Hà Giang, V/v trích KL số 377-TB/BCS ngày 17/12/2015 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về ...
  location
  Date
  25/01/2016
 22. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 23. ...
  location
  Date
  09/11/2015
 24. ...
  location
  Date
  08/09/2015
 25. ...
  location
  Date
  01/09/2015
 26. ...
  location
  Date
  25/08/2015
 27. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2015, cụ thể như sau:           ...
  location
  Date
  13/07/2015
 28. Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần cần tuyển dụng cán bộ hợp đồng làm việc tại Văn phòng HĐND- UBND huyện, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2015
 29. Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang ( Gọi tắt là Quỹ), là tổ chức tài chính do UBND tỉnh Hà Giang quyết định ...
  location
  Date
  18/03/2015
 30. ...
  location
  Date
  10/10/2014
1 / 212