Hà Giang

 1. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2023
 2. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang thi tuyển công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2023
 3. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang tuyển cộng tác viên PTV tiếng Mông, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2023
 5. Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2023
 12. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2023
 13. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2023
 14. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 418 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2023
 20. ...
  location
  Date
  12/07/2023
 21. chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2023
 22. Báo Hà Giang tuyển dụng phóng viên hợp đồng, như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2023
 23. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 26. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2023
 27. Báo Hà Giang tuyển dụng phóng viên hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2023
 28. Công an tỉnh Hà Giang tuyển chọn công dân vào lực lượng CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
1 / 3123