Hà Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sua: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 692 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 13. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2021
 16. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hà Giang tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2021
 18. Liên minnh HTX tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2021
 19. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 21. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/01/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 399 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 25. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 26. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 28. UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2019
 29. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  08/10/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
1 / 212