Tin nổi bật

Hà Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/01/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 399 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 7. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 9. UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2019
 10. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  08/10/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 12. Sở Lao động Thương binh và Xã Hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/07/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2019
 14. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 456 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2019
 16. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 17. Nguồn tin: bacquang.hagiang.gov.vn ...
  location
  Date
  12/02/2018
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017
 19. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2017
 20. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang cần tuyển 06 cán bộ, làm việc tại các phòng giao dịch huyện như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 22. Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng Lễ tân hành chính ...
  location
  Date
  10/03/2017