Tin nổi bật

Hà Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 3. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2023
 4. Báo Hà Giang tuyển dụng phóng viên hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2023
 5. Công an tỉnh Hà Giang tuyển chọn công dân vào lực lượng CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sua: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 692 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 18. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2021
 21. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hà Giang tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2021
 23. Liên minnh HTX tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2021
 24. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 26. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/01/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 399 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 30. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
1 / 212