Tin nổi bật

Cao Bằng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 290 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2021
 8. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2020
 9. Báo Cao Bằng cần tuyển cộng tác viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2020
 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng xét tuyển đặc cách vào viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2020
 11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 12. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 13. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  15/02/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 15. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 17. Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/11/2019
 18. Số lượng tuyển dụng: 234 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2019
 19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/08/2019
 20. Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng TP.Cao Bằng tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/06/2019
 21. Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  07/11/2018
 22. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2018
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2017
 24. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng đặc cách công chức cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2017
 25. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 26. UBND TP.Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 27. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 28. UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2017 ...
  location
  Date
  20/10/2017
 29. Nhu cầu tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 30. UBND tỉnh Cao Bằng thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2017
1 / 212