Cao Bằng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 526 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2022
 3. UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng; 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 8. UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 14. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 290 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2021
 22. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2020
 23. Báo Cao Bằng cần tuyển cộng tác viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2020
 24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng xét tuyển đặc cách vào viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2020
 25. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 26. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 27. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  15/02/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 29. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2019
 30. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
1 / 212