Cao Bằng

 1. Sở Nội vụ Cao Bằng tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2023
 2. UBND huyện Thạch An, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2023
 3. Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng bổ sung nhu cầu tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2023
 5. UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2023
 6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2023
 7. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 12. Báo Cao Bằng tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 526 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2022
 16. UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng; 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 21. UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 27. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 290 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2021
1 / 212