Cao Bằng

 1. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2020
 2. Báo Cao Bằng cần tuyển cộng tác viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2020
 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng xét tuyển đặc cách vào viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2020
 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 5. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 6. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  15/02/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 8. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 10. Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/11/2019
 11. Số lượng tuyển dụng: 234 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2019
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/08/2019
 13. Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng TP.Cao Bằng tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/06/2019
 14. Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  07/11/2018
 15. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2017
 17. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng đặc cách công chức cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2017
 18. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 19. UBND TP.Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 20. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 21. UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2017 ...
  location
  Date
  20/10/2017
 22. Nhu cầu tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 23. UBND tỉnh Cao Bằng thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2017
 24. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó: 72 chỉ tiêu công chức, 45 chỉ tiêu viên chức. ...
  location
  Date
  19/09/2017
 25. UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 26. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó: 72 chỉ tiêu công chức, 45 chỉ tiêu viên chức. ...
  location
  Date
  11/09/2017
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 29. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng tuyển dụng đặc cách công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  02/06/2017
 30. Ngày 26/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017, nội dung cụ th ...
  location
  Date
  27/05/2017
1 / 3123