Tin nổi bật

Hưng Yên

 1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên thi tuyển chức danh lãnh đạo năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2023
 7. Hạt giao thông TP. Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2022
 8. UBND TP. Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2022
 12. Ban Quản lý DAĐT công trình giao thông - xây dựng tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 16. Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thuộc UBND TP. Hưng Yên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 17. UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2022
 21. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2022
 23. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 25. Chỉ tiêu cần tuyển dụng là: 89 người ...
  location
  Date
  24/11/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2021
1 / 3123