Hưng Yên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 3. Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-CYT ngày 30/9/2019 của Cục Y tế Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức; Trung tâm ...
  location
  Date
  11/10/2019
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/09/2019
 5. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/09/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 người ...
  location
  Date
  06/08/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 người ...
  location
  Date
  06/08/2019
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 người ...
  location
  Date
  02/07/2019
 9. UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên gia hạn thời gian nộ hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  24/06/2019
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 78 người ...
  location
  Date
  15/06/2019
 11. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tuyển dụng phát thanh viên ...
  location
  Date
  10/06/2019
 12. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 15. Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Hưng yên thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2019
 16. Nguồn tin: Báo Hưng Yên   ...
  location
  Date
  28/02/2019
 17. Trung tâm Y tế đường bộ 2 tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
1 / 3123