Tin nổi bật

Hưng Yên

 1. Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 2. UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 3. UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 4. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 5. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 6. UBND huyện Kim Động, Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 7. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2020
 8. UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự tại xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/06/2020
 9. Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tỉnh Hưng Yên xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2020
 10. Trung tâm phát triển Quỹ Đất tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2020
 11. Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 237 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 15. Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-CYT ngày 30/9/2019 của Cục Y tế Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức; Trung tâm ...
  location
  Date
  11/10/2019
 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/09/2019
 17. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 người ...
  location
  Date
  06/08/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 người ...
  location
  Date
  06/08/2019
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 người ...
  location
  Date
  02/07/2019
 21. UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên gia hạn thời gian nộ hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  24/06/2019
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 78 người ...
  location
  Date
  15/06/2019
 23. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tuyển dụng phát thanh viên ...
  location
  Date
  10/06/2019
 24. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 27. Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Hưng yên thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2019
 28. Nguồn tin: Báo Hưng Yên   ...
  location
  Date
  28/02/2019
 29. Trung tâm Y tế đường bộ 2 tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 30. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
1 / 212