Hưng Yên

 1. UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự tại xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/06/2020
 2. Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tỉnh Hưng Yên xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2020
 3. Trung tâm phát triển Quỹ Đất tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2020
 4. Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 237 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 8. Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-CYT ngày 30/9/2019 của Cục Y tế Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức; Trung tâm ...
  location
  Date
  11/10/2019
 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/09/2019
 10. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/09/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 người ...
  location
  Date
  06/08/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 người ...
  location
  Date
  06/08/2019
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 người ...
  location
  Date
  02/07/2019
 14. UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên gia hạn thời gian nộ hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  24/06/2019
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 78 người ...
  location
  Date
  15/06/2019
 16. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tuyển dụng phát thanh viên ...
  location
  Date
  10/06/2019
 17. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 20. Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Hưng yên thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2019
 21. Nguồn tin: Báo Hưng Yên   ...
  location
  Date
  28/02/2019
 22. Trung tâm Y tế đường bộ 2 tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 23. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 26. UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2018
 27. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/01/2018
 28. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2018
 29. Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2017
 30. Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
1 / 212