Hưng Yên

 1. Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2023
 14. Kho bạc Nhà nước Hưng Yên tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2023
 15. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2023
 17. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2023
 18. Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2023
 21. Quỹ phát triển đất Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2023
 22. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên thi tuyển chức danh lãnh đạo năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2023
 28. Hạt giao thông TP. Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2022
 29. UBND TP. Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2022
1 / 3123