Hưng Yên

 1. Hạt giao thông TP. Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2022
 2. UBND TP. Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2022
 6. Ban Quản lý DAĐT công trình giao thông - xây dựng tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 10. Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thuộc UBND TP. Hưng Yên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 11. UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2022
 15. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2022
 17. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu cần tuyển dụng là: 89 người ...
  location
  Date
  24/11/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 26. Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 27. UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 28. UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 29. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 30. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
1 / 3123