Tin nổi bật

Hưng Yên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2022
 4. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2022
 6. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu cần tuyển dụng là: 89 người ...
  location
  Date
  24/11/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 15. Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 16. UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 17. UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 18. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 19. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 20. UBND huyện Kim Động, Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 21. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2020
 22. UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự tại xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/06/2020
 23. Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tỉnh Hưng Yên xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2020
 24. Trung tâm phát triển Quỹ Đất tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2020
 25. Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 237 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 29. Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-CYT ngày 30/9/2019 của Cục Y tế Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức; Trung tâm ...
  location
  Date
  11/10/2019
 30. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/09/2019
1 / 212