Tin nổi bật

Hà Nội

 1. Báo Tài nguyên và Môi trường tạm hoãn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 2. Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 3. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ TN&MT tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 4. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 5. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên hợp đồng ngành tiếng Hàn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 6. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Ả Rập năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 7. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 8. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 9. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  23/07/2021
 10. Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2021
 11. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2021
 12. Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo gia hạn lần 2 thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 13. Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị tuyển dụng Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2021
 14. Ban Quản lý dự án 2 - BGTVT tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 15. Báo Kinh tế và Đô thị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 20. Nhà xuất bản Tư pháp tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2021
 21. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Chuyên viên tháng 7/2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2021
 22. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Giảng viên tiếng Anh tháng 7/2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2021
 23. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Giảng viên Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế (Tháng 7/2021) như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2021
 27. Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng Phóng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2021
 28. Báo Dân tộc và Phát triển thông báo tuyển dụng Phóng viên và Biên tập viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2021
 29. Cục Sở hữu trí tuệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
 30. Báo Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  01/07/2021