Hà Nội

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2023
 2. Viện KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc gia hạn thời gian nhận và xét tuyển dụng viên chức đợt 6 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/02/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/02/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/02/2023
 6. Tạp chí Giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2023
 7. Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng nhân sự Tháng 2/2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 8. Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2023
 9. Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo tạm hoãn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  19/01/2023
 10. Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” tuyển dụng LĐHĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2023
 11. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2023
 12. Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 16. Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 18. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc tuyển dụng viên chức đợt 6 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 21. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Kế toán viên Tháng 1/2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2022
 23. Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2022
 24. Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức cán bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2022
 25. Báo Lao Động tuyển dụng chuyên viên làm việc tại ban Công tác xã hội, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 27. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022