Tin nổi bật

Hà Nội

 1. Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức cho Ban Thời sự năm 2022, như sau ...
  location
  Date
  28/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 3. Ban Nội chính Trung ương tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2022
 4. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Giảng viên Tháng 10/2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 5. Tạp chí Lao động và Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2022
 7. Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin – kỹ thuật năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 11. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên ngành Khoa học Môi trường - Khoa Môi trường năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 25. Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/09/2022
 26. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Giảng viên Khoa Y học cơ sở năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/09/2022
 27. Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên phụ trách truyền thông năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 29. Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức cho Ban Âm nhạc năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2022
 30. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên Trung tâm Đổi mới Sáng tạo năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2022