Tin nổi bật

Hà Nội

 1. Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải tuyển viên chức năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2024
 3. Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Tiếng Hàn, như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2024
 4. Tòa án nhân dân tối cao bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
 8. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  11/07/2024
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2024
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2024
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2024
 12. Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2024
 13. Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an tuyển chọn công dân vào CAND năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2024
 14. TT Y tế huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2024
 15. Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao tuyển dụng cán bộ hợp đồng năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2024
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2024
 17. Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Tiếng Nhật năm 2024 ...
  location
  Date
  08/07/2024
 18. TT Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD, Cục QLHCVTTXH, Bộ Công an tuyển dụng LĐHĐ năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2024
 19. chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2024
 20. Báo Kinh tế & Đô thị tuyển dụng chuyên viên truyền thông năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2024
 21. Cục An toàn thực phẩm tuyển dụng viên chức năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2024
 22. Trường ĐH Y tế công cộng tuyển giảng viên năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2024
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 7 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2024
 24. chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2024
 25. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2024
 26. chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2024
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2024
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2024
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/06/2024
 30. Bộ TN&MT điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2023, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2024