Tin nổi bật

Hà Nội

 1. Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) tổ chức tuyển dụng viên chức năm ...
  location
  Date
  14/05/2021
 2. Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 3. Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 4. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2021
 8. Báo Lao động tuyển dụng tháng 5 năm 2021 như sau: ...
 9. Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Ban Chính trị và Công tác HSSV năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 15. Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 16. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 17. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Giảng viên (Tháng 5/2021) như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 18. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Bác sĩ tại Phòng khám đa khoa (Tháng 5/2021) như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 19. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Điều dưỡng trưởng tại Phòng khám đa khoa (Tháng 5/2021) như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2021
 21. BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2021
 22. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Nhân viên hành chính năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2021
 23. Bộ Ngoại giao tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 24. Báo Đấu thầu thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 25. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2021
 26. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
 29. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Bác sĩ chuyên khoa Mắt Tháng 5/2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/04/2021
 30. Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021