Tin nổi bật

Hà Nội

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 608 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2023
 3. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tuyển dụng cán bộ hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2023
 4. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
 6. Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức hạng III năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2023
 7. Trung tâm Kỹ thuật - Cục Tần số vô tuyến điện tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 9. Khoa Quốc tế Pháp ngữ – ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên, Nghiên cứu viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 11. Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên cơ hữu năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2023
 12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 14. Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 15. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên Phòng Đào tạo năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 16. Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2023
 18. Phòng Truyền thông – Trường Đại học Hà Nội tuyển dụng Cộng tác viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2023
 19. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 21. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng LĐHĐ làm tại Khoa Công nghệ thực phẩm năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 22. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên phụ trách Xây dựng - Cơ sở vật chất, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2023
 24. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/05/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2023
 26. Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ KH&CN tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2023
 27. BQL Chương trình HTPLLN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2023
 29. Nhà Xuất bản Học viện Nông nghiệp tuyển dụng kỹ sư tin học năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2023