Hà Nội

 1. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2020
 2. Vị trí và số lượng tuyển dụng: 09 Biên tập viên ...
  location
  Date
  08/07/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2020
 4. Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2020
 7. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2020
 9. Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo xét tuyển ...
  location
  Date
  04/07/2020
 10. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước tổ chức tuyển dụng viên chức hạng III năm 2020. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 11. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 12. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 13. Tổng LĐLĐ Việt Nam thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2020
 17. Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, TP.Hà Nội tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 18. Số lượng cần tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 20. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế (tháng 6/2020) như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 21. Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển kỹ thuật viên phục hồi chức năng tại Phòng khám đa khoa tháng 6/2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 22. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2020
 23. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển là 38 người ...
  location
  Date
  24/06/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 233 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 228 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 279 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 244 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020