Tin nổi bật

Hà Nội

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/01/2022
 2. Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX TP. Hà Nội tuyển dụng nhân sự năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  20/01/2022
 3. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 4. Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 5. Tạp chí Khí tượng Thủy văn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2022
 6. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ sung thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2022
 7. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng LĐHĐ năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2022
 8. Khoa Công nghệ thông tin - HV Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng giảng viên LĐHĐ năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2022
 9. Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2022
 10. Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 12. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 13. Vụ Văn hóa, Giáo dục - Văn phòng Quốc hội tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2022
 15. Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 17. Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ - Bộ KH&CN tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2021
 18. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 311 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2021
 22. Công đoàn viên chức Việt Nam - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 23. Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Bộ GD&ĐT tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 24. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2021
 26. Trung tâm Thông tin du lịch - Tổng cục Du lịch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2021
 27. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Bộ KH&CN tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2021
 28. Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2021
 29. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên đợt 1 năm học 2021 - 2022 ...
  location
  Date
  13/12/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2021