Tin nổi bật

Hà Nội

 1. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng 01 Chuyên viên quản lý và vận hành phòng Studio năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 2. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên Pr- Marketing online năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 3. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên tư vấn tuyển sinh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 4. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 5. TT Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2021
 6. Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh - HV Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2021
 7. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  20/02/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/02/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/02/2021
 10. Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/02/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2021
 12. Cục Phòng vệ Thương mại thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/01/2021
 14. Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/01/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/01/2021
 16. Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/01/2021
 17. VP Các Chương trình KH và CN quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/01/2021
 18. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tuyển dụng viên chức cho Văn phòng ...
  location
  Date
  23/01/2021
 19. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tuyển dụng viên chức cho Ban Kế hoạch - Tài chính ...
  location
  Date
  23/01/2021
 20. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 ...
  location
  Date
  22/01/2021
 21. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/01/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 25. Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 27. Trường Đại học Hà Nội tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2021
 28. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2021
 29. Ban Thời sự (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 30. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021