Tin nổi bật

Hà Nội

 1. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2021
 2. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Chuyên viên thanh tra nội bộ tháng 10/2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2021
 3. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Giảng viên thực hành tháng 10/2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2021
 4. TT Công nghệ thông tin, Bộ Giao thông vận tải gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2021
 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo gia hạn hồ sơ tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2021
 9. BQL Dự án “Hỗ trợ phát triển TT Đổi mới sáng tạo Quốc gia” tuyển dụng kế toán năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2021
 10. TT Công nhận văn bằng - Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2021
 11. Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2021
 12. Cục Phát hành và Kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2021
 14. TT Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công thương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/10/2021
 15. Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước tuyển dụng Kỹ sư Công nghệ thông tin năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/10/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 18. Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2021
 19. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng giảng viên Khoa Công nghệ sinh học ...
  location
  Date
  01/10/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 23. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức ...
  location
  Date
  27/09/2021
 24. Tạp chí Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  27/09/2021
 25. Học viện Tài chính gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2021
 26. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2021
 27. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2021
 30. UBND huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2021