Lâm Đồng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu6 ...
  location
  Date
  11/01/2023
 2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2022
 4. UBND huyện Cát Tiên, Lâm Đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên HĐLĐ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 5. UBND TP. Đà Lạt, Lâm Đồng tuyển dụng công chức chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường, xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 6. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2022
 7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2022
 8. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 638 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 175 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 16. UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng tuyển dụng công chức chức danh Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 18. UBND huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
 20. UBND huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu 2. ...
  location
  Date
  02/08/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2022
 26. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2022
 27. BQL Rừng phòng hộ Tà Nung, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
 28. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2022 ...
  location
  Date
  05/05/2022
 29. Viện Nghiên cứu KH Tây Nguyên – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức 2022 ...
  location
  Date
  20/04/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
1 / 512345