Tin nổi bật

Lâm Đồng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2020
 5. BQL rừng phòng hộ Tà Nung, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 344 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2020
 8. Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Lâm Đồng tuyển dụng giảng viên năm học 2020 - 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2020
 9. Trung tâm ứng dụng Kĩ thuật hạt nhân trong Công Nghiệp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2020
 10. Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 12. UBND huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc huyện Đạ Huoai năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 13. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 15. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm viêc tại Trung tâm năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2020
 16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 47 người ...
 18. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
 19. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 21. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển dụng công chức loại C năm 2019-2020 ...
  location
  Date
  28/05/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 231 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
 26. Viện Nghiên cứu hạt nhân tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  07/05/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2020
1 / 3123