Tin nổi bật

Lâm Đồng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
 6. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 7. BCH Đoàn tỉnh Lâm Đồng thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 8. Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2021
 9. Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 11. UBND tỉnh Lâm Đồng xét tuyển công chức hành chính nhà nước năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 182 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2021
 18. Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/04/2021
 19. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2020
 24. BQL rừng phòng hộ Tà Nung, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 344 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2020
 27. Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Lâm Đồng tuyển dụng giảng viên năm học 2020 - 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2020
 28. Trung tâm ứng dụng Kĩ thuật hạt nhân trong Công Nghiệp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2020
 29. Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
1 / 41234