Lâm Đồng

 1. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 2. UBND huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc huyện Đạ Huoai năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 3. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 5. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm viêc tại Trung tâm năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2020
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 47 người ...
 8. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
 9. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển dụng công chức loại C năm 2019-2020 ...
  location
  Date
  28/05/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 231 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
 16. Viện Nghiên cứu hạt nhân tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  07/05/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 24. Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thi tuyển Phó Giám đốc Nhà khách tại Đà Lạt năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2020
 26. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2019
 29. Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2019
1 / 3123