Tin nổi bật

Lâm Đồng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2023
 2. Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2023
 3. Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận công chức, viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2023
 6. BQL Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2023
 11. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2023
 12. Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu6 ...
  location
  Date
  11/01/2023
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2022
 16. UBND huyện Cát Tiên, Lâm Đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên HĐLĐ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 17. UBND TP. Đà Lạt, Lâm Đồng tuyển dụng công chức chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường, xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 18. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2022
 19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2022
 20. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 638 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 175 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 28. UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng tuyển dụng công chức chức danh Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 30. UBND huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2022
1 / 512345