Tin nổi bật

Lâm Đồng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 175 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 4. UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng tuyển dụng công chức chức danh Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 6. UBND huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
 8. UBND huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu 2. ...
  location
  Date
  02/08/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2022
 14. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2022
 15. BQL Rừng phòng hộ Tà Nung, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
 16. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2022 ...
  location
  Date
  05/05/2022
 17. Viện Nghiên cứu KH Tây Nguyên – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức 2022 ...
  location
  Date
  20/04/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2022
 22. Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  22/03/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 234 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/02/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
1 / 41234