Tin nổi bật

Lâm Đồng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2022
 2. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2022
 3. BQL Rừng phòng hộ Tà Nung, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
 4. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2022 ...
  location
  Date
  05/05/2022
 5. Viện Nghiên cứu KH Tây Nguyên – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức 2022 ...
  location
  Date
  20/04/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2022
 10. Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  22/03/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 234 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/02/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
 19. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 20. BCH Đoàn tỉnh Lâm Đồng thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 21. Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2021
 22. Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 24. UBND tỉnh Lâm Đồng xét tuyển công chức hành chính nhà nước năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 182 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2021
1 / 41234