Tin nổi bật

Long An

 1. UBND huyện Tân Hưng, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2023
 10. Trung tâm Giám định Y khoa Long An tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 18. UBND huyện Tân Trụ, Long An tuyển dụng viên chức 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2023
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2023
 21. UBND Thạnh Hóa, Long An tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
 22. UBND huyện Tân Hưng, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
 23. Báo Long An tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 25. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa, Long An tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2023
 26. Công an tỉnh Long An tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2023
 27. TT Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường, Sở TN&MT tỉnh Long An tuyển dụng HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 199 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
1 / 9123456789