Tin nổi bật

Long An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 2. Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2022
 8. Trung tâm Giám định Y khoa Long An tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2022
 10. UBND huyện Cần Giuộc, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2) ...
  location
  Date
  20/05/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 206 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 15. UBND thị xã Kiến Tường, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2022
 24. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Long An tuyển dụng lao động năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2022
 25. Báo Pháp Luật TP.HCM tuyển phóng viên, biên tập viên, chuyên viên truyền thông năm 2022 như sau: ...
 26. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 7 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 29. Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2021
1 / 71234567