Long An

 1. ...
  location
  Date
  07/07/2020
 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 3. Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp Long An xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2020
 10. Trung Tâm Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Giao Thông tuyển dụng lao động ở các vị trí sau: ...
  location
  Date
  06/05/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 12. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/05/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 14. Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ, Long An tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 15. Chỉ tiêu tiếp nhận 20 giáo viên mầm non  ...
  location
  Date
  18/04/2020
 16. Trung tâm Hành chính công huyện Tân Trụ, Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2020
 20. Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 21. Trường Thể dục thể thao Long An thông báo tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2020
 23. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2020
 24. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2020
 27. Bệnh viện Tâm thần Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/02/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/02/2020
 29. Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  13/01/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2019
1 / 41234