Long An

 1. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2020
 2. Chỉ tiêu tiếp nhận: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/08/2020
 5. Chỉ tiêu tiếp nhận: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 6. Sở Nội vụ tỉnh Long An bổ sung nội dung thông báo tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu bác sĩ ...
  location
  Date
  01/08/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2020
 9. UBND TP.Tân An, Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2020
 11. UBND huyện Mộc Hóa, Long An tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2020
 12. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, Long An xét tuyển viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2020
 14. Trung tâm y tế huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 240 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2020
 16. ...
  location
  Date
  07/07/2020
 17. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 18. Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp Long An xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2020
 20. UBND huyện Bến Lức, Long An tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh Bến Lức năm 2020 ...
  location
  Date
  24/06/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2020
 26. Trung Tâm Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Giao Thông tuyển dụng lao động ở các vị trí sau: ...
  location
  Date
  06/05/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 28. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/05/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 30. Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ, Long An tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
1 / 512345