Long An

 1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2020
 2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2020
 5. Bệnh viện Tâm thần Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/02/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/02/2020
 7. Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  13/01/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2019
 9. Sở Công Thương Long An tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2019
 12. UBND huyện Tân Trụ, Long An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2019
 14. Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ, Long An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2019
 15. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  05/11/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2019
 17. Số lượng tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2019
 19. Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, Long Anh tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  01/10/2019
 20. Sở Nội vụ tỉnh Long An tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2019
1 / 512345