Long An

 1. Bệnh viện Tâm thần Long An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2023
 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2023
 6. chỉ tiêu tuyển dụng: 233 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2023
 7. Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh, Long An tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2023
 9. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2023
 10. UBND huyện Tân Hưng, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2023
 19. Trung tâm Giám định Y khoa Long An tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 27. UBND huyện Tân Trụ, Long An tuyển dụng viên chức 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2023
 28. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2023
 30. UBND Thạnh Hóa, Long An tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023