Tin nổi bật

Long An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/03/2021
 2. TTYT huyện Thủ Thừa, Long An tuyển dụng Y sĩ Từ nguồn ngoài Y tế học đường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/02/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2021
 5. BQL cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp - BQL Khu kinh tế tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/02/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
 8. TTYT huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng nguồn ngoài Y tế học đường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2021
 9. Bệnh viện Y học cổ truyền Long An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2021
 10. TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2021
 12. TT Giám định Y khoa tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021
 13. TT Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 14. Bệnh viện Đa khoa Long An tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 213 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2020
 16. Bệnh viện Tâm thần Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2020
 18. BQL cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp - BQL Khu kinh tế tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2020
 20. UBND huyện Châu Thành, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 22. UBND huyện Tân Thạnh, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 23. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 24. UBND huyện Cần Giuộc, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 25. UBND thị xã Kiến Tường, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 26. UBND huyện Đức Huệ, Long An tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 167 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 28. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2020
 29. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
1 / 512345