Tin nổi bật

Long An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng; 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 6. UBND huyện Châu Thành, Long An tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 169 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 6 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 168 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 240 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2022
 15. Trung tâm Giám định Y khoa Long An tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 17. Báo Long An tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 20. Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2022
 26. Trung tâm Giám định Y khoa Long An tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2022
 28. UBND huyện Cần Giuộc, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2) ...
  location
  Date
  20/05/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
1 / 812345678