Tin nổi bật

Long An

 1. Tòa án nhân dân tỉnh Long An thông báo thi tuyển công chức năm 2021, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2021
 2. BQL Dự án công trình giao thông Long An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/05/2021
 3. Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 4. Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2021
 6. BTC Tỉnh ủy Long An bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2021
 13. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/03/2021
 15. TTYT huyện Thủ Thừa, Long An tuyển dụng Y sĩ Từ nguồn ngoài Y tế học đường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/02/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2021
 18. BQL cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp - BQL Khu kinh tế tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/02/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
 21. TTYT huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng nguồn ngoài Y tế học đường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2021
 22. Bệnh viện Y học cổ truyền Long An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2021
 23. TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2021
 25. TT Giám định Y khoa tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021
 26. TT Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 27. Bệnh viện Đa khoa Long An tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 213 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2020
 29. Bệnh viện Tâm thần Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2020
1 / 512345