Long An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 3. UBND huyện Vĩnh Hưng, Long An tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 209 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 5. UBND huyện Cần Giuộc, Long An tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 6. UBND TP. Tân An, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 7. UBND huyện Đức Hòa, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 15. UBND huyện Tân Thạnh, Long An tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 17. Sở Tư pháp tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng; 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 28. UBND huyện Châu Thành, Long An tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 169 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2022
1 / 812345678