Thái Nguyên

 1. Số lượng tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 3. UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2020
 6. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 7. Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tuyển dụng giáo viên dạy hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 8. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  24/02/2020
 9. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  12/02/2020
 10. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tuyển hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/02/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 13. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2020
 14. Sở Công Thương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/01/2020
 15. Số lượng cần tuyển: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019
 17. Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2019
 18. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức loại D năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/11/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2019
 20. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/11/2019
1 / 812345678