Thái Nguyên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2023
 4. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2023
 5. Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 9. UBND TP. Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2023
 11. Sở VHTT&DL Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2023
 12. Đài PT-TH Thái Nguyên tuyển dụng CTV dẫn, đọc các chương trình truyền hình tiếng Việt, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2023
 15. chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2023
 18. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2023
 19. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2023
 20. Công an tỉnh Thái Nguyên tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2023
 22. chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2023
 24. UBND huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2023
 25. UBND huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau ...
  location
  Date
  30/06/2023
 26. UBND huyện Định Hoá, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
1 / 71234567