Tin nổi bật

Thái Nguyên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 5. UBND TP. Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2023
 8. UBND huyện Võ Nhai, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 198 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2023
 13. Công an tỉnh Thái Nguyên tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 171 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2023
 15. Trường THPT Phú Lương, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2023
 16. Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 17. Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 18. Trường THPT Bắc Sơn, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2023
 20. Trường THPT Trại Cau, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/02/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/02/2023
 22. Trường THPT Lê Hồng Phong, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  16/02/2023
 23. Trường THPT Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2023
 24. Trường THPT Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
 25. Trường THPT Võ Nhai, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
 26. Trường THPT Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
 27. Trường THPT Lương Phú, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
 28. Trường THPT Lý Nam Đế, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
 29. Trường THPT Lưu Nhân Chú, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2023
 30. Trường THPT Đại Từ, Thái nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2023
1 / 812345678