Tin nổi bật

Thái Nguyên

 1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2022
 2. UBND Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  20/04/2022
 3. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2022
 5. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2022
 6. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2022
 7. UBND huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2022
 8. Trường ĐHCNTT và TT - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên tạo nguồn năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2022
 10. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021
 13. Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng viên chức tháng 11/2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 14. Trường Cao đẳng Thái Nguyên thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2021
 16. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 17. BQL các Khu công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 18. TT Giáo dục quốc phòng và an ninh - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 19. Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền Thông - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2021
 21. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2021
 22. Sở Công Thương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  13/08/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 175 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2021
 24. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 26. Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 29. Trung tâm Y tế huyện Đại Từ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 30. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau ...
  location
  Date
  24/05/2021
1 / 6123456