Tin nổi bật

Thái Nguyên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 6. UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 8. Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/12/2020
 10. UBND thành phố Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 11. UBND thành phố Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 13. Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2020
 19. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 20. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2020
 21. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2020
 22. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 24. Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2 ...
  location
  Date
  11/06/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2020
 26. Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, cụ thể: ...
  location
  Date
  20/05/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2020
 28. UBND TP. Sông Công, Thái Nguyên thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2020
 29. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 30. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
1 / 41234