Tin nổi bật

Thái Nguyên

 1. Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên không thường xuyên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2022
 5. Sở Y tế Thái Nguyên tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Phú Bình năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2022
 8. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2022
 10. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2022
 11. UBND Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  20/04/2022
 12. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2022
 14. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2022
 15. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2022
 16. UBND huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2022
 17. Trường ĐHCNTT và TT - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên tạo nguồn năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2022
 19. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021
 22. Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng viên chức tháng 11/2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 23. Trường Cao đẳng Thái Nguyên thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2021
 25. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 26. BQL các Khu công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 27. TT Giáo dục quốc phòng và an ninh - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 28. Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền Thông - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2021
 30. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2021
1 / 6123456