Thái Nguyên

 1. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/02/2023
 2. UBND huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 3. UBND huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 5. UBND TP. Thái Nguyên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Tân Thịnh năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2022
 10. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Thương mại thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2022
 17. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 18. Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên không thường xuyên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2022
 22. Sở Y tế Thái Nguyên tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Phú Bình năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2022
 25. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2022
 27. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2022
 28. UBND Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  20/04/2022
 29. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2022
1 / 71234567