Tin nổi bật

Thái Nguyên

 1. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 3. Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 6. Trung tâm Y tế huyện Đại Từ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 7. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau ...
  location
  Date
  24/05/2021
 8. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 10. Trung tâm Pháp y - Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 11. Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2021 ...
  location
  Date
  20/04/2021
 12. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 13. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 22. UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 24. Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/12/2020
 26. UBND thành phố Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 27. UBND thành phố Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 29. Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
1 / 512345