Tin nổi bật

Thái Nguyên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 2. Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2020
 8. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 9. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2020
 10. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2020
 11. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 13. Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2 ...
  location
  Date
  11/06/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2020
 15. Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, cụ thể: ...
  location
  Date
  20/05/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2020
 17. UBND TP. Sông Công, Thái Nguyên thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2020
 18. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 19. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 20. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 22. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 25. UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2020
 28. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 29. Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tuyển dụng giáo viên dạy hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 30. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  24/02/2020
1 / 41234