Tin nổi bật

Thái Nguyên

 1. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021
 4. Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng viên chức tháng 11/2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 5. Trường Cao đẳng Thái Nguyên thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2021
 7. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 8. BQL các Khu công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 9. TT Giáo dục quốc phòng và an ninh - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 10. Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền Thông - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2021
 12. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2021
 13. Sở Công Thương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  13/08/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 175 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2021
 15. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 17. Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 20. Trung tâm Y tế huyện Đại Từ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 21. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau ...
  location
  Date
  24/05/2021
 22. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 24. Trung tâm Pháp y - Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 25. Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2021 ...
  location
  Date
  20/04/2021
 26. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 27. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2021
1 / 512345