Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 2. UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2020
 3. Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 6. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt II năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2019
 7. Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng giảng viên năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  12/12/2019
 8. Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 10. UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2019
 11. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2019
 13. Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019