Tin nổi bật

Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 5. UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2022
 7. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2022
 13. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2022
 14. Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2022
 15. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2022
 16. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2022
 30. UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2022