Hà Tĩnh

 1. Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/06/2020
 3. Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2020
 4. Nhu cầu cần tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2020
 6. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 7. Số lượng viên chức cần tuyển: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2020
 8. UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2020
 9. UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2020
 10. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 12. Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, như sau ...
  location
  Date
  29/05/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người ...
  location
  Date
  28/05/2020
 14. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 16. Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2020
 18. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 19. Ban QLDA - ĐTXD khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2020
 20. Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 22. Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng giảng viên hợp đồng ngành tiếng Trung năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2020
 23. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng nhân viên y tế năm 2020 ...
  location
  Date
  29/04/2020
 24. Trung tâm GDNN&GDTX huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/04/2020
 25. Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển 04 viên chức năm 2020 gồm: 1 thạc sĩ xây dựng – chuyên ngành kỹ thuật công ...
  location
  Date
  08/04/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 27. UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2020
 28. Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
1 / 812345678