Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2023
 2. Trường ĐH Hà Tĩnh tuyển dụng giảng viên HĐ chuyên ngành tiếng Trung Quốc năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2023
 3. Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2023
 5. Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2023
 6. UBND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2023
 7. Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  30/10/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2023
 9. Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2023
 12. Bệnh viện  Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2023
 13. TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2023
 16. Trung tâm CNTT và Truyền thông Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2023
 19. Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2023
 20. Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2023
 21. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2023
 22. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2023
 24. Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2023
 26. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 27. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính tỉnh Hà Tĩnh tuyển viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2023
 28. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2023