Tin nổi bật

Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 2. Công an tỉnh Hà Tĩnh tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2023
 3. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng LĐHĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/02/2023
 4. UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2023
 5. UBND thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2022
 6. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Thương mại thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 11. UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2022
 13. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 14. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2022
 19. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2022
 20. Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2022
 21. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2022
 22. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022