Tin nổi bật

Hà Tĩnh

 1. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2021
 4. UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2021
 6. UBND thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 8. Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2021
 9. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2021
 11. Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 12. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 13. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2021
 15. Báo Hà Tĩnh tuyển dụng 4 phóng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2021
 16. Huyện ủy Hương Khê, Hà Tĩnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 18. UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức nhân viên trường học năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2021
 19. Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2021
 20. Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021
 21. TT Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2021
 23. Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2021
 24. UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/09/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2021
 29. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2021