Tin nổi bật

Hà Tĩnh

 1. Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 2. Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2021
 4. Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 5. Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng bác sỹ đa khoa năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 7. Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2021
 9. Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2021
 10. Báo Hà Tĩnh gia hạn thời gian tuyển phóng viên thử việc năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
 11. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2021
 13. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 14. Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 15. Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2021
 17. UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 18. UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 19.  Trung tâm Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 20. Báo Hà Tĩnh tuyển phóng viên thử việc như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 21. TT Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, Tư vấn, GDNN, PHCN cho người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau; ...
  location
  Date
  27/04/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2021
 23. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện. ...
  location
  Date
  16/03/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2021
 25. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2021
 26. Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 27. Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 28. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2021
 29. UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2021
 30. UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
1 / 9123456789