Tin nổi bật

Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2022
 4. Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  02/06/2022
 5. UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 170 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2022
 7. Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 228 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 9. Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022, như sau ...
  location
  Date
  12/04/2022
 10. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022, như sau ...
  location
  Date
  16/03/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2022
 12. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2021
 15. UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2021
 17. UBND thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 19. Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2021
 20. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2021
 22. Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 23. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 24. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2021
 26. Báo Hà Tĩnh tuyển dụng 4 phóng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2021
 27. Huyện ủy Hương Khê, Hà Tĩnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 29. UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức nhân viên trường học năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2021
 30. Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2021