Tin nổi bật

Vĩnh Phúc

 1. BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2021
 2. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 3. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 4. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 5. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 6. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 ...
  location
  Date
  21/11/2020
 7. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2020
 9. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây năm 2020dựng như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2020
 10. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2020
 11. Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cần tuyển 01 chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/08/2020
 12. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 13. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 14. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  23/07/2020
 15. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2020
 16. UBND TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc xét tuyển giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2020
 18. UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc xét tuyển giáo viên tiểu học năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  13/07/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2020
 21. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2020
 22. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 23. Số lượng chỉ tiêu: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 28. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đính chính kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 398 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 30. Số lượng chỉ tiêu: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
1 / 512345