Tin nổi bật

Vĩnh Phúc

 1. Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc thông báo thi tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2021
 2. UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chi tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2021
 6. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc xét tuyển công chức CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2021
 10. Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2021
 16. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 17. Cục Hải quan TP. Hà Nội thông báo thi tuyển công chức vào vị trí chức danh quản lý, lãnh đạo năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 19. Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2021
 20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2021
 21. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 23. BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2021
 24. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 25. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 26. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 27. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 28. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 ...
  location
  Date
  21/11/2020
 29. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2020
1 / 6123456