Vĩnh Phúc

 1. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 2. Số lượng chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 193 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 847 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2020
 12. Vườn Quốc Gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 15. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2019
 16. UBND TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2019
 17. UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/11/2019
 18. UBND TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2019
 20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  27/08/2019
1 / 812345678