Tin nổi bật

Vĩnh Phúc

 1. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 2. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 ...
  location
  Date
  21/11/2020
 3. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2020
 5. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây năm 2020dựng như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2020
 6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2020
 7. Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cần tuyển 01 chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/08/2020
 8. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 9. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 10. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  23/07/2020
 11. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2020
 12. UBND TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc xét tuyển giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2020
 14. UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc xét tuyển giáo viên tiểu học năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  13/07/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2020
 17. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2020
 18. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 19. Số lượng chỉ tiêu: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 24. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đính chính kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 398 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 26. Số lượng chỉ tiêu: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 449 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 585 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
1 / 512345