Tin nổi bật

Vĩnh Phúc

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2021
 5. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 6. Cục Hải quan TP. Hà Nội thông báo thi tuyển công chức vào vị trí chức danh quản lý, lãnh đạo năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 8. Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2021
 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2021
 10. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 12. BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2021
 13. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 14. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 15. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 16. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 17. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 ...
  location
  Date
  21/11/2020
 18. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2020
 20. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây năm 2020dựng như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2020
 21. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2020
 22. Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cần tuyển 01 chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/08/2020
 23. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 24. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 25. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  23/07/2020
 26. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2020
 27. UBND TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc xét tuyển giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2020
 29. UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc xét tuyển giáo viên tiểu học năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  13/07/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2020
1 / 512345