Vĩnh Phúc

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/02/2023
 2. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 3. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2022
 5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2022
 6. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2022
 8. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 297 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022
 13. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 16. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2022
 25. Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2022
 26. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ và điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2022
 28. UBND Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2022
1 / 71234567