Tin nổi bật

Vĩnh Phúc

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2021
 2. UBND tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 4. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, THCS năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2021
 5. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 8. Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2021
 9. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch xét tuyển công chức CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 11. Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc thông báo thi tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2021
 12. UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chi tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2021
 16. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc xét tuyển công chức CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2021
 20. Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2021
 26. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 27. Cục Hải quan TP. Hà Nội thông báo thi tuyển công chức vào vị trí chức danh quản lý, lãnh đạo năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 29. Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2021
 30. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2021
1 / 6123456