Tin nổi bật

Vĩnh Phúc

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 3. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức CHTQS cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2023
 4. Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2023
 5. UBND tỉnh Vĩnh Phúc tuyển chọn hòa giải viên lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2023
 7. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2023
 8. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/02/2023
 12. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 13. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2022
 15. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2022
 16. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2022
 18. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 297 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022
 23. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 26. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2022
1 / 812345678