Tin nổi bật

Vĩnh Phúc

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2022
 3. Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2022
 4. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ và điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2022
 6. UBND Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2022
 9. UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2022
 10. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2022
 15. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  15/03/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2021
 19. UBND tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 21. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, THCS năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2021
 22. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 25. Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2021
 26. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch xét tuyển công chức CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 28. Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc thông báo thi tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2021
 29. UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chi tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
1 / 6123456