Tin nổi bật

Vĩnh Phúc

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022
 3. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2022
 15. Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2022
 16. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ và điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2022
 18. UBND Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2022
 21. UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2022
 22. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2022
 27. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  15/03/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2021
1 / 71234567