Vĩnh Phúc

 1. Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 3. chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
 8. chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2023
 9. chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2023
 12. Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2023
 13. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 16. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức CHTQS cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2023
 17. Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2023
 18. UBND tỉnh Vĩnh Phúc tuyển chọn hòa giải viên lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2023
 20. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2023
 21. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/02/2023
 25. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 26. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 27. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2022
 28. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2022
 29. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2022
1 / 812345678