Vĩnh Phúc

 1. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2020
 3. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2020
 4. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 5. Số lượng chỉ tiêu: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 10. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đính chính kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 398 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 12. Số lượng chỉ tiêu: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 449 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 585 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 238 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 325 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 21. Tổng số tuyển dụng: 424 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 22. Số lượng chỉ tiêu: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 23. Số lượng chỉ tiêu: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 24. Tổng số chỉ tiêu tuyển đặc cách giáo viên mầm non là 303 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 25. UBND tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 26. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc xét tuyển bác sĩ y học cổ truyền, y học dự phòng năm 2020 ...
  location
  Date
  29/04/2020
 27. UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 28. UBND TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc lùi thời gian tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 29. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 30. Số lượng chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2020
1 / 6123456