Lạng Sơn

 1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 gồm: 160 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  07/04/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 3. số lượng tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 4. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 20 viên chức ...
  location
  Date
  30/03/2020
 5. Tổng số chỉ tiêu tuyển dung:̣ 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2019
 10. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 14. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
 15. Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn Thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2019 ...
  location
  Date
  26/06/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2019
 17. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2019
 18. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/06/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 20. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 85 viên chức ...
  location
  Date
  06/06/2019
1 / 71234567