Lạng Sơn

 1. Số lượng tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2020
 3. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2020
 4. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2020
 5. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2020
 6. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2020
 7. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 8. Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2020
 9. Nhu cầu tuyển dụng công chức gồm 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 11. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 13. Nhu cầu tuyển dụng viên chức gồm: 47 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  13/04/2020
 14. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2020
 15. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 16. Nhu cầu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 17. UBND huyện Chi Lăng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 ...
  location
  Date
  13/04/2020
 18. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 19. UBND huyện Bình Gia, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2020
 20. Nhu cầu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 22. Nhu cầu tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 gồm: 160 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  07/04/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 24. số lượng tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 25. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 20 viên chức ...
  location
  Date
  30/03/2020
 26. Tổng số chỉ tiêu tuyển dung:̣ 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2019
1 / 512345