Tin nổi bật

Lạng Sơn

 1. Viện KSND tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2022
 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2021
 3. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2021
 4. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2021
 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2021
 7. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 268 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 199 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2021
 10. Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2021
 11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2021
 13. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  14/11/2020
 14. Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 16. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2020
 17. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2020
 18. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2020
 19. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2020
 20. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2020
 21. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 22. Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2020
 23. Nhu cầu tuyển dụng công chức gồm 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 24. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 25. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 27. Nhu cầu tuyển dụng viên chức gồm: 47 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  13/04/2020
 28. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2020
 29. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 30. Nhu cầu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
1 / 41234