Tin nổi bật

Lạng Sơn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2022
 3. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 8. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2022
 9. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2022
 10. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2022
 11. Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2022
 13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 20. Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông - Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 24. Viện KSND tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2022
 25. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2021
 26. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2021
 27. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2021
 29. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2021
 30. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2021
1 / 512345