Tin nổi bật

Lạng Sơn

 1. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  14/11/2020
 2. Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2020
 5. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2020
 6. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2020
 7. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2020
 8. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2020
 9. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 10. Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2020
 11. Nhu cầu tuyển dụng công chức gồm 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 13. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 15. Nhu cầu tuyển dụng viên chức gồm: 47 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  13/04/2020
 16. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2020
 17. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 18. Nhu cầu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 19. UBND huyện Chi Lăng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 ...
  location
  Date
  13/04/2020
 20. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 21. UBND huyện Bình Gia, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2020
 22. Nhu cầu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 24. Nhu cầu tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 gồm: 160 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  07/04/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 26. số lượng tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 27. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 20 viên chức ...
  location
  Date
  30/03/2020
 28. Tổng số chỉ tiêu tuyển dung:̣ 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
1 / 41234