Tin nổi bật

Lạng Sơn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2023
 4. Trung tâm Quản lý cửa khẩu, BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tuyển dụng HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 177 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2022
 11. UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2022
 17. UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2022
 20. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 25. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2022
 26. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2022
 27. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2022
 28. Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2022
 30. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2022
1 / 512345