Tin nổi bật

Khánh Hòa

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 5. Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2021
 7. TT Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2021
 8. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 10. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cần tuyển nhân viên với vị trí như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 11. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cần tuyển nhân viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
 15. Đài Thông tin Duyên Hải Nha Trang tuyển dụng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 16. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  03/04/2021
 17. Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa tuyển chọn Biên tập viên dẫn chương trình ...
  location
  Date
  02/04/2021
 18. Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 ...
 19. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 20. Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  15/03/2021
 21. Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2021
 22. Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 25. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Nha Trang tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 633 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 29. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng Hòa giải viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
1 / 71234567