Khánh Hòa

 1. Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 2. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tuyển dụng nhân viên theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn làm nhiệm vụ phân loại, sắp xếp, chỉnh lý t ...
  location
  Date
  05/03/2020
 3. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  01/03/2020
 4. Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa cần tuyển 02 công chức với các điều kiện dự tuyển như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2020
 5. Nhà văn hóa lao động tỉnh Khánh Hòa Cần tuyển nhân viên hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2020
 6. Viện Hải dương học thông báo tuyển dụng viên chức 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2020
 7. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng bảo vệ năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/02/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 9. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2020 ...
  location
  Date
  30/01/2020
 10. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  21/01/2020
 11. Chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2020
 12. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Nha Trang thông báo tuyển dụng như sau:  ...
  location
  Date
  17/01/2020
 13. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 18 viên chức ...
  location
  Date
  09/01/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 16. Trung tâm Phát triển Quỹ Đất thành phố Nha Trang thông báo tuyển dụng như sau:  ...
  location
  Date
  11/12/2019
 17. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/12/2019
 18. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2019
 19. Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019