Khánh Hòa

 1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 2. Sở Tư pháp Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 04 viên chức như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2020
 3. Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2020
 4. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2020
 7. Đài Thông tin Duyên Hải Nha Trang, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  22/04/2020
 8. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2020
 9. Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 10. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tuyển dụng nhân viên theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn làm nhiệm vụ phân loại, sắp xếp, chỉnh lý t ...
  location
  Date
  05/03/2020
 11. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  01/03/2020
 12. Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa cần tuyển 02 công chức với các điều kiện dự tuyển như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2020
 13. Nhà văn hóa lao động tỉnh Khánh Hòa Cần tuyển nhân viên hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2020
 14. Viện Hải dương học thông báo tuyển dụng viên chức 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2020
 15. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng bảo vệ năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/02/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 17. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2020 ...
  location
  Date
  30/01/2020
 18. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  21/01/2020
 19. Chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2020
 20. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Nha Trang thông báo tuyển dụng như sau:  ...
  location
  Date
  17/01/2020
 21. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 18 viên chức ...
  location
  Date
  09/01/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 24. Trung tâm Phát triển Quỹ Đất thành phố Nha Trang thông báo tuyển dụng như sau:  ...
  location
  Date
  11/12/2019
 25. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/12/2019
 26. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2019
 27. Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 29. Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Nha Trang, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/11/2019
 30. Trường Đại học Nha Trang tuyển dụng nhân sự năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  21/10/2019
1 / 812345678