Tin nổi bật

Khánh Hòa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 4. Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng công chức văn thư, lưu trữ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2022
 5. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 8. UBND huyện Cam Lâm, Khánh Hòa bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức và thời gian tiếp nhận hồ sơ, PĐKDT năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2022
 9. Cảng vụ hàng hải Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2022
 10. UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 12. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2022
 14. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa tuyển dụng nhân sự năm 2022 ...
  location
  Date
  06/05/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2022
 16. Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2022
 20. UBND thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nhận phiếu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  11/03/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2022
 22. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang tuyển dụng nhân viên năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2022
 23. Báo Pháp Luật TP.HCM tuyển phóng viên, biên tập viên, chuyên viên truyền thông năm 2022 như sau: ...
 24. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa tuyển dụng nhân viên năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2022
 25. UBND TP. Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã, phường năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2022
 26. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
1 / 812345678