Tin nổi bật

Khánh Hòa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
 3. Đài Thông tin Duyên Hải Nha Trang tuyển dụng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 4. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  03/04/2021
 5. Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa tuyển chọn Biên tập viên dẫn chương trình ...
  location
  Date
  02/04/2021
 6. Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 ...
 7. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 8. Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  15/03/2021
 9. Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2021
 10. Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 13. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Nha Trang tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 633 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 17. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng Hòa giải viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
 19. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 20. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người ...
  location
  Date
  29/10/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2020
 23. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng nhân viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2020
 24. Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2020
 25. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 26. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng người làm việc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2020
 27. Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) thông báo tuyển dụng nhân sự như sau ...
  location
  Date
  22/08/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 29. Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Du lịch năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2020
 30. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
1 / 71234567