Tin nổi bật

Khánh Hòa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 2. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng Hòa giải viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
 4. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 5. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người ...
  location
  Date
  29/10/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2020
 8. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng nhân viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2020
 9. Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2020
 10. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 11. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng người làm việc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2020
 12. Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) thông báo tuyển dụng nhân sự như sau ...
  location
  Date
  22/08/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 14. Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Du lịch năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2020
 15. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 16. Sở Tư pháp Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 04 viên chức như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2020
 17. Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2020
 18. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2020
 21. Đài Thông tin Duyên Hải Nha Trang, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  22/04/2020
 22. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2020
 23. Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 24. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tuyển dụng nhân viên theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn làm nhiệm vụ phân loại, sắp xếp, chỉnh lý t ...
  location
  Date
  05/03/2020
 25. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  01/03/2020
 26. Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa cần tuyển 02 công chức với các điều kiện dự tuyển như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2020
 27. Nhà văn hóa lao động tỉnh Khánh Hòa Cần tuyển nhân viên hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2020
 28. Viện Hải dương học thông báo tuyển dụng viên chức 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2020
 29. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng bảo vệ năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/02/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
1 / 6123456