Khánh Hòa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2023
 6. Cơ sở Cai nghiện ma túy Khánh Hòa tuyển dụng quản lý học viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 175 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2023
 10. chỉ tiêu tuyển dụng: 518 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2023
 11. TT Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 15. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2023
 17. UBND Tx. Ninh Hòa, Khánh Hòa gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2023
 18. Trường Dự bị ĐH Dân tộc TW Nha Trang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2023
 19. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 517 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2023
 21. Sở GDĐT Khánh Hòa xét chuyển công tác và tuyển dụng bổ sung viên chức giáo dục thuộc huyện Trường Sa năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2023
 22. Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 30. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
1 / 6123456