Tin nổi bật

Khánh Hòa

 1. UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2022
 5. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa tuyển dụng nhân sự năm 2022 ...
  location
  Date
  06/05/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2022
 7. Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2022
 11. UBND thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nhận phiếu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  11/03/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2022
 13. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang tuyển dụng nhân viên năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2022
 14. Báo Pháp Luật TP.HCM tuyển phóng viên, biên tập viên, chuyên viên truyền thông năm 2022 như sau: ...
 15. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa tuyển dụng nhân viên năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2022
 16. UBND TP. Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã, phường năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2022
 17. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 22. Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 23. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2021
 24. TT Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2021
 25. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 27. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cần tuyển nhân viên với vị trí như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 28. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cần tuyển nhân viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2021
1 / 812345678