Tin nổi bật

Thừa Thiên Huế

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 145 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/01/2021
 2. Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/01/2021
 3. UBND thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 4. Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2021
 6. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2020
 7. UBND thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2020
 8. BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2020
 9. UBND thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2020
 11. TT Giám sát, điều hành đô thị thông minh, tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 15. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 18. TT Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 20. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  07/11/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 302 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 22. Trường Cao đẳng Y tế Huế tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2020
 23. Bệnh viện Mắt Huế tuyển dụng nhân sự năm 2020 như ...
  location
  Date
  31/08/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2020
 25. UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền năm 2020 như ...
  location
  Date
  25/08/2020
 26. UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 28. Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Thừa Thiên Huế tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 29. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 30. UBND huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
1 / 512345