Thừa Thiên Huế

 1. Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y-Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 3. Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 4. Trung tâm Giống - Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 5. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2023
 6. Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng HĐLĐ đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 9. UBND huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 10. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 11. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2022
 14. Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 157 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 18. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng Bác sĩ nội trú năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 19. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 211 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2022
 22. Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  22/10/2022
 23. Trung tâm Y tế huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2022
 24. UBND huyện Quảng Điền,Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2022
 25. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 3), như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2022
 27. UBND huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2022
 28. Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (Trung tâm), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2022
 29. Trung tâm Festival Huế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2022
 30. BQL Rừng phòng hộ Bắc hải Vân, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2022
1 / 9123456789