Thừa Thiên Huế

 1. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2023
 3. Sở KH&CN Thừa Thiên Huế tuyển dụng người lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2023
 4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2023
 8. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Thừa Thiên Huế tuyển dụng HĐLĐ đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2023
 9. Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2023
 10. Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2023
 11. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2023
 12. Trung tâm Giống – Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 14. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2023
 15. Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng HĐLĐ, như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2023
 17. Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2023
 18. chỉ tiêu tuyển dụng: 159 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2023
 19. chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 22. Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2023
 23. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau ...
  location
  Date
  03/07/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2023
 25. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2023
 27. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng nhân viên HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 28. UBND huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2023
1 / 812345678