Tin nổi bật

Thừa Thiên Huế

 1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng nhân viên HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 2. UBND huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2023
 5. Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tuyển dụng HĐLĐ tạo nguồn giảng viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2023
 6. UBND huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tuyển dụng bổ sung công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 8. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gia hạn thời gian đăng ký tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 9. Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 10. Báo Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2023
 13. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2023
 14. Sở KH&CN tỉnh Thừa thiên Huế tuyển dụng nhân viên HĐLĐ năm 2023 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 16. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/02/2023
 18. Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 19. Chi cục Chăn nuôi và Thú y-Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 20. Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 21. Trung tâm Giống - Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 22. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2023
 23. Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng HĐLĐ đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 26. UBND huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 27. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 28. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2022