Tin nổi bật

Thừa Thiên Huế

 1. UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 2. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 3. Trung tâm Festival Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 5. TT Thông tin Xúc tiến Du lịch - Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 6. Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học – Huế tuyển dụng giáo viên năm học 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 7. UBND thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2021
 8. TT Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường - Sở TN&MT Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2021
 10. TT Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2021
 13. Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế tuyển dụng lao động năm 2021 ...
  location
  Date
  05/11/2021
 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  05/11/2021
 15. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2021
 19. Bệnh viện Mắt Huế tuyển dụng, tiếp nhận số lượng vị trí việc làm năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2021
 22. BQL Rừng phòng hộ Sông Bồ, Sở Nông nghiệp & PTNT Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2021
 23. BQL Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2021
 24. Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
 26. Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2021
 27. UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
1 / 71234567