Tin nổi bật

Thừa Thiên Huế

 1. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 4. TT Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 6. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  07/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 302 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 8. Trường Cao đẳng Y tế Huế tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2020
 9. Bệnh viện Mắt Huế tuyển dụng nhân sự năm 2020 như ...
  location
  Date
  31/08/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2020
 11. UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền năm 2020 như ...
  location
  Date
  25/08/2020
 12. UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 14. Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Thừa Thiên Huế tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 15. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 16. UBND huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 200 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 19. Báo Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2020
 20. Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2020
 21. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chuyên viên lập trình phần mềm năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 23. UBND TP.Huế, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/06/2020
 24. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 26. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2020
 27. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chuyên viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 29. Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2020
1 / 512345