Tin nổi bật

Thừa Thiên Huế

 1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức và LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2021
 3. Nhà Khách Tổng Liên Đoàn cơ sở II tại Huế tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
 5. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 6. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/03/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 145 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/01/2021
 8. Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/01/2021
 9. UBND thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 10. Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2021
 12. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2020
 13. UBND thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2020
 14. BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2020
 15. UBND thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2020
 17. TT Giám sát, điều hành đô thị thông minh, tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 21. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 24. TT Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 26. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  07/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 302 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 28. Trường Cao đẳng Y tế Huế tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2020
 29. Bệnh viện Mắt Huế tuyển dụng nhân sự năm 2020 như ...
  location
  Date
  31/08/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2020
1 / 6123456