Tin nổi bật

Thừa Thiên Huế

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2021
 2. Bệnh viện Mắt Huế tuyển dụng, tiếp nhận số lượng vị trí việc làm năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2021
 5. BQL Rừng phòng hộ Sông Bồ, Sở Nông nghiệp & PTNT Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2021
 6. BQL Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2021
 7. Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
 9. Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2021
 10. UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 14. UBND huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2021
 16. Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2021
 17. TT Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2021
 18. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng Giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2021
 19. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2021
 22. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chuyên viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 23. Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2021
 26. Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2021
 27. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức và LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2021
 29. Nhà Khách Tổng Liên Đoàn cơ sở II tại Huế tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
1 / 71234567