Tây Ninh

 1. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 3. Nguồn tin: tayninhtv.vn ...
  location
  Date
  10/02/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 7. chỉ tiêu xét tuyển: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 10. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/08/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 giáo viên ...
  location
  Date
  24/12/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2018
 19. Số lượng công chức cần tuyển dụng là 88 người ...
  location
  Date
  20/08/2018
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
1 / 212