Tin nổi bật

Tây Ninh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2021
 3. BQL đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu, Tây Ninh tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2021
 4. BQL các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
 5. TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 7. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 9. Báo Tây Ninh tuyển dụng kế toán viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 11. ...
  location
  Date
  25/01/2021
 12. TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 17. UBND thị xã Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 18. Số lượng người làm việc cần tuyển: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
 20. UBND Tx.Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 22. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 23. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 25. Nguồn tin: tayninhtv.vn ...
  location
  Date
  10/02/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 29. chỉ tiêu xét tuyển: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
1 / 212