Tin nổi bật

Tây Ninh

 1. TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 3. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 5. Báo Tây Ninh tuyển dụng kế toán viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 7. ...
  location
  Date
  25/01/2021
 8. TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 13. UBND thị xã Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 14. Số lượng người làm việc cần tuyển: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
 16. UBND Tx.Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 18. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 19. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 21. Nguồn tin: tayninhtv.vn ...
  location
  Date
  10/02/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 25. chỉ tiêu xét tuyển: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 28. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/08/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 30. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
1 / 212