Tin nổi bật

Tây Ninh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 3. TT Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện Tân Châu, Tây Ninh gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2022
 4. TT Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện Tân Châu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2022
 5. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2021
 9. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2021
 12. BQL đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu, Tây Ninh tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2021
 13. BQL các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
 14. TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 16. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 18. Báo Tây Ninh tuyển dụng kế toán viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 20. ...
  location
  Date
  25/01/2021
 21. TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 26. UBND thị xã Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 27. Số lượng người làm việc cần tuyển: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
 29. UBND Tx.Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
1 / 212