Tây Ninh

 1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành, Tây Ninh tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2023
 5.  Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2023
 6. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tuyển dụng hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2023
 7. UBND huyện Tân Châu, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã đợt 2 năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2023
 8. UBND huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
 10. UBND thị trấn Châu Thành, Tây Ninh tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2023
 12. TT Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng Tây Ninh tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2023
 13. BQL các khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2023
 15. UBND Tx. Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2023
 16. Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh CHTQS cấp xã, như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2023
 17. UBND phường Long Thành Trung, TX. Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách, như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2023
 18. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2023
 20. UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2023
 21. Phòng Nội vụ TX. Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 23. UBND huyện Châu Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức và bổ nhiệm chức danh CHTQS cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh gia hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 26. Sở VHTT và Du lịch tỉnh Tây Ninh gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKDT viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2023
 27. UBND huyện Tân Châu, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 30. Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Tây Ninh tuyển dụng HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2023
1 / 41234