Tây Ninh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2022
 4. UBND huyện Gò Dầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 152 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2022
 12. Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 13. UBND thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 16. TT Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện Tân Châu, Tây Ninh gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2022
 17. TT Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện Tân Châu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2022
 18. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2021
 22. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2021
 25. BQL đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu, Tây Ninh tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2021
 26. BQL các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
 27. TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 29. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
1 / 3123