Tin nổi bật

Tây Ninh

 1. Phòng Nội vụ TX. Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 3. UBND huyện Châu Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức và bổ nhiệm chức danh CHTQS cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh gia hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 6. Sở VHTT và Du lịch tỉnh Tây Ninh gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKDT viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2023
 7. UBND huyện Tân Châu, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 10. Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Tây Ninh tuyển dụng HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2023
 11. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh tuyển dụng HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/02/2023
 13. UBND huyện Tân Châu, Tây Ninh gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2022
 17. UBND huyện Gò Dầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 152 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2022
 25. Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 26. UBND thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 29. TT Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện Tân Châu, Tây Ninh gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2022
 30. TT Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện Tân Châu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2022
1 / 3123