Tin nổi bật

Tây Ninh

 1. ...
  location
  Date
  25/01/2021
 2. TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 7. UBND thị xã Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 8. Số lượng người làm việc cần tuyển: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
 10. UBND Tx.Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 12. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 13. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 15. Nguồn tin: tayninhtv.vn ...
  location
  Date
  10/02/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 19. chỉ tiêu xét tuyển: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 22. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/08/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 24. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 giáo viên ...
  location
  Date
  24/12/2018
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2018
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2018
1 / 212