Tây Ninh

 1. UBND Tx.Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 3. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 4. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 6. Nguồn tin: tayninhtv.vn ...
  location
  Date
  10/02/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 10. chỉ tiêu xét tuyển: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 13. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/08/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 giáo viên ...
  location
  Date
  24/12/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2018
 22. Số lượng công chức cần tuyển dụng là 88 người ...
  location
  Date
  20/08/2018
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 440 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2016
 27. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 như sau: Số lượng: 05 người. Tiêu chuẩn, điều kiện: Tốt nghiệp ...
  location
  Date
  15/08/2016
 28. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Xa Mát thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: 1.Điều kiện xét tuyển: -Tuổi đời phải từ đ ...
  location
  Date
  21/03/2016
 29. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau: 1.Điều kiện xét tuyển: -Tuổi đời ...
  location
  Date
  21/03/2016
 30. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
1 / 212