Tin nổi bật

Thái Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 443 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2021
 3. Chi cục Văn Thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 4. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 GV mầm non ...
  location
  Date
  24/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 484 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 240 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 8. UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
 10. Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau; ...
  location
  Date
  22/10/2020
 11. Sở Tư pháp Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  20/10/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 475 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 339 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2020
 16. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 17. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình tuyển Kỹ thuật thiết kế đồ họa và âm thanh ánh sáng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 19. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 22. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  09/12/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2019
 26. Đài Phát thanh – truyền hình Thái Bình tuyển dụng Biên tập viên dẫn chương trình truyền hình, cụ thể như sau: Yêu cầu:  Nam, Nữ. Tuổi không ...
  location
  Date
  20/07/2019
 27. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 28. UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2018
 29. Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/10/2018
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
1 / 212