Tin nổi bật

Thái Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2021
 2. UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 443 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2021
 4. BTC huyện ủy Thái Thụy tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2021
 6. Chi cục Văn Thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 7. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 GV mầm non ...
  location
  Date
  24/11/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 484 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 240 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 11. UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
 13. Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau; ...
  location
  Date
  22/10/2020
 14. Sở Tư pháp Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  20/10/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 475 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 339 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2020
 19. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 20. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình tuyển Kỹ thuật thiết kế đồ họa và âm thanh ánh sáng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 22. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 25. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  09/12/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2019
 29. Đài Phát thanh – truyền hình Thái Bình tuyển dụng Biên tập viên dẫn chương trình truyền hình, cụ thể như sau: Yêu cầu:  Nam, Nữ. Tuổi không ...
  location
  Date
  20/07/2019
 30. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
1 / 212