Tin nổi bật

Thái Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 3. Ban Quản lý di tích chùa Keo, Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2024
 4. Trung tâm CNTT và Truyền thông Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2024 ...
  location
  Date
  15/06/2024
 5. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2024
 6. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2024
 7. chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2024
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2024
 9. Kho bạc Nhà nước Thái Bình tuyển hợp đồng lao động, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2024
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/01/2024
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 17. TT Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2023
 18. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thi tuyển công chức ngạch Thư ký viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2023
 22. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình điều chỉnh nội dung tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
 24. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2023
1 / 3123