Tin nổi bật

Thái Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 3. Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2022
 4. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2022
 5. UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2022
 6. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2021
 8. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Bình tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  24/12/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 200 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2021
 13. UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 443 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2021
 15. BTC huyện ủy Thái Thụy tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2021
 17. Chi cục Văn Thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 18. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 GV mầm non ...
  location
  Date
  24/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 484 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 240 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 22. UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
 24. Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau; ...
  location
  Date
  22/10/2020
 25. Sở Tư pháp Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  20/10/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 475 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 339 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2020
 30. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
1 / 3123