Tin nổi bật

Vĩnh Long

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2021
 2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 3. TT Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 4. Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 6. Vị trí việc làm cần tuyển: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 7. Số lượng người cần tuyển: 5 viên chức ...
  location
  Date
  27/09/2021
 8. Năm học 2021 - 2022, thành phố Vĩnh Long xét tuyển 62 viên chức sự nghiệp giáo dục ...
  location
  Date
  27/09/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2021
 11. TT Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Bình Tân, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 12. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 14. TT giám định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 15. TT Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 16. TT Giống nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 17. TT Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 18. Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 19. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 20. Sở Lao động, TB&XH tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 239 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 24. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2021
 25. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: không giới hạn số lượng ...
  location
  Date
  25/02/2021
 28. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 30. Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
1 / 3123