Tin nổi bật

Vĩnh Long

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: không giới hạn số lượng ...
  location
  Date
  25/02/2021
 2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 4. Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 5. UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 10. Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2019
 12. Nhu cầu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 15. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển dụng năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 17. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2019
 18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  29/11/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 20. Phòng Giáo dục & Đào tạo TP.Vĩnh Long tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019 ...
  location
  Date
  16/10/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2018
 22. Nhu cầu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2018
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2018
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2018
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 26. Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học và Trung tâm ...
  location
  Date
  12/09/2018
 27. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ** Tài liệu đính kèm: Đơn xét tuyển Nguồn tin: sldtbxh.v ...
  location
  Date
  11/06/2018
 28. Do nhu cầu công việc, Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Long cần tuyển 04 Người dẫn chương trình ...
  location
  Date
  15/12/2017
 29. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển dụng Giảng viên làm việc tại các Khoa chuyên môn ...
  location
  Date
  13/12/2017
 30. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng công chức năm 2017 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2017
1 / 212