Tin nổi bật

Vĩnh Long

 1. Phòng Nội vụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2022
 2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2022
 3. Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2022
 4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2022
 5. Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2022
 7. TT Tin học và Công báo và Nhà khách - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  07/05/2022
 8. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2022
 9. Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 ...
  location
  Date
  22/04/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu(đối với trình độ tiến sĩ không giới hạn chỉ tiêu) ...
  location
  Date
  28/03/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2021
 15. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 16. TT Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 17. Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 19. Vị trí việc làm cần tuyển: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 20. Số lượng người cần tuyển: 5 viên chức ...
  location
  Date
  27/09/2021
 21. Năm học 2021 - 2022, thành phố Vĩnh Long xét tuyển 62 viên chức sự nghiệp giáo dục ...
  location
  Date
  27/09/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2021
 24. TT Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Bình Tân, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 25. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 27. TT giám định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 28. TT Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 29. TT Giống nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 30. TT Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
1 / 3123