Tin nổi bật

Vĩnh Long

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 239 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2021
 4. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: không giới hạn số lượng ...
  location
  Date
  25/02/2021
 7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 9. Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 10. UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 15. Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2019
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2019
 18. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 20. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển dụng năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 22. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2019
 23. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  29/11/2018
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 25. Phòng Giáo dục & Đào tạo TP.Vĩnh Long tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019 ...
  location
  Date
  16/10/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2018
 27. Nhu cầu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2018
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2018
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2018
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
1 / 212