Tin nổi bật

Vĩnh Long

 1. TT Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Bình Tân, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 4. TT giám định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 5. TT Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 6. TT Giống nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 7. TT Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 8. Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 9. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 10. Sở Lao động, TB&XH tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 239 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2021
 15. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: không giới hạn số lượng ...
  location
  Date
  25/02/2021
 18. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 20. Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 21. UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 26. Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2019
 28. Nhu cầu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2019
 29. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
1 / 212