Vĩnh Long

 1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 4 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2022
 4. UBND huyện Trà Ôn, Vĩnh Long kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2022
 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2022
 7. UBND huyện Trà Ôn, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2022
 8. Phòng Nội vụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2022
 9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2022
 10. Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2022
 11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2022
 12. Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2022
 14. TT Tin học và Công báo và Nhà khách - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  07/05/2022
 15. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2022
 16. Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 ...
  location
  Date
  22/04/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu(đối với trình độ tiến sĩ không giới hạn chỉ tiêu) ...
  location
  Date
  28/03/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2021
 22. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 23. TT Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 24. Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 26. Vị trí việc làm cần tuyển: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 27. Số lượng người cần tuyển: 5 viên chức ...
  location
  Date
  27/09/2021
 28. Năm học 2021 - 2022, thành phố Vĩnh Long xét tuyển 62 viên chức sự nghiệp giáo dục ...
  location
  Date
  27/09/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2021
1 / 3123