Tin nổi bật

Tuyên Quang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2022
 4. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng người làm việc năm 2022 ...
  location
  Date
  25/06/2022
 5. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2022
 6. Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và CN tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  24/06/2022
 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  24/06/2022
 8. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  24/06/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 11. Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2022
 13. Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 694 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2022
 18. Sở Tài chính Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng đầu năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2022
 19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2022
 20. Trường ĐH Tân Trào, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2022
 21. UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2022
 22. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022 ...
  location
  Date
  11/05/2022
 23. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2022
 24. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022 ...
  location
  Date
  07/05/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2022
 26. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022 ...
  location
  Date
  05/05/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 28. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận người làm việc 6 tháng đầu năm 2022 ...
  location
  Date
  04/05/2022
 29. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận làm công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2022
 30. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2022