Tin nổi bật

Tuyên Quang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2024
 2. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang thi tuyển lãnh đạo, quản lý trường học năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2024
 3. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đợt 1 năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2024
 4. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2024
 5. Chỉ nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang thông báo kéo dài thời gian tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  06/06/2024
 6. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2024
 7. UBND tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán dự đảng UBND tỉnh quản lý, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2024
 8. UBND tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2024
 9. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2024
 10. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang điểu chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2024
 11. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang tuyển tụng lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2024
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 183 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2024
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2024
 16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2024
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2024
 18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  03/05/2024
 19. chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2024
 20. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2024
 21. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2024
 22. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2024
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/05/2024
 24. chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/05/2024
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2024
 26. BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng lãnh đạo, quản lý, như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2024
 27. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2024
 28. Trường ĐH Tân Trào, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2024
 29. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2024
 30. Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2024