Tin nổi bật

Tuyên Quang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 2. Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/03/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2022
 6. Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2022
 8. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2022
 9. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Hoa năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 10. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2022
 11. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2022
 12. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2022
 13. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời hạn nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2022
 14. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang kéo dài thời gian nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2022
 15. Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và CN tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời hạn nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2022
 16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh thời gian nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2022
 17. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời hạn nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 21. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời hạn nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 23. Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Hồng năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2022
 24. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  04/07/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 28. UBND TP. Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2022
 30. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  01/07/2022