Tin nổi bật

Tuyên Quang

 1. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2021
 4. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 5. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2021
 7. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2021
 8. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 355 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2021
 11. BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2021
 12. Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2021
 13. Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2021
 14. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 15. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 16. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  30/07/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 134 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 21. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2021
 22. Sở Lao động -TB&XH tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2021
 23. Liên minh HTX Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (lần 2) như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2021
 24. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2021
 26. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 28. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2021
1 / 812345678