Tuyên Quang

 1. Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 3. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  06/10/2020
 4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2020
 6. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2020
 7. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 342 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2020
 9. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 10. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNN tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 11. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020, như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 12. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 13. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 14. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 15. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 16. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 17. Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 19. UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2020
 20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 21. UBND TP.Tuyên Quang tiếp nhận giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2020
 22. UBND tỉnh Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
 23. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh Hiệu trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2020
 24. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 26. Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2020
 27. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2020
 28. UBND tỉnh Tuyên Quang tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2020
 29. Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2020
 30. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2020
1 / 71234567