Tin nổi bật

Tuyên Quang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 3. Sở Công thương Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2021
 5. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2021
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT Kháng Nhật năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2021
 10. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2021
 11. Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 12. Sở Lao động, TB & XH tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức lần 2 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 13. TT Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN - BQL các KCN tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 14. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức Thanh tra tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 16. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức Kế toán viên 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2021
 17. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức Kỹ thuật Y hạng IV 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2021
 18. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2021
 19. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2021
 20. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2021
 21. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2021
 22. Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2021
 23. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2021
 24. Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II), cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 25. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 26. Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 27. Trường CĐ Nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2021
 28. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2021
 29. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/02/2021
 30. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2021
1 / 71234567