Tuyên Quang

 1. UBND tỉnh Tuyên Quang tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2020
 2. Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2020
 3. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2020
 4. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2020
 5. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài (PCU) tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2020
 6. Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2020
 7. Huyện ủy Hàm Yên, Tuyên Quang tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2020
 8. Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 9. Số lượng tuyển dụng đặc cách: 322 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2020
 10. Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020
 11. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/02/2020
 12. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2020
 13. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2020
 17. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức của đơn vị năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2020
 18. UBND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/01/2020
 19. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2020
 20. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2020
1 / 812345678