Tin nổi bật

Phú Thọ

 1. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ ban hành Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 2. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2021
 9. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2021
 16. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 17. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2021
 20. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2021 với những nội dung sau: 1. Số l ...
  location
  Date
  15/08/2021
 21. Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2021
 22. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2021
 24. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2021
 25. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2021
 27. UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2020
 29. UBND huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
1 / 41234