Phú Thọ

 1. Ban Quản lý các KCN Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2023
 4. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng CHT Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 140 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2023
 6. UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ tuyển dụng CHT Ban Chỉ huy Quân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 8. chỉ tiêu tuyển dụng: 609 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2023
 9. chỉ tiêu tuyển dụng: 816 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 13. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ tuyển dụng cộng tác viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2023
 14. Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2023
 15. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng công chức CHT quân sự cấp xã năm 2023, như sau; ...
  location
  Date
  29/03/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2023
 17. Ban Quản lý các KCN Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2023
 19. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2023
 20. UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 21. Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 02) ...
  location
  Date
  09/12/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 25. UBND tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2022
 26. UBND tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 27. UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 29. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2022
1 / 41234