Tin nổi bật

Phú Thọ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 3. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ tuyển dụng cộng tác viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2023
 4. Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2023
 5. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng công chức CHT quân sự cấp xã năm 2023, như sau; ...
  location
  Date
  29/03/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2023
 7. Ban Quản lý các KCN Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2023
 9. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2023
 10. UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 11. Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 02) ...
  location
  Date
  09/12/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 15. UBND tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2022
 16. UBND tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 17. UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 19. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2022
 21. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tuyển dụng Công chức loại D năm 2022 ...
  location
  Date
  14/05/2022
 22. UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Thủy năm 2022 ...
  location
  Date
  12/05/2022
 23. UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 ...
  location
  Date
  12/05/2022
 24. UBND huyện Yên Lập, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng Long năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2022
 25. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau:  ...
  location
  Date
  23/03/2022
 26. Ban Quản lý các KCN Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2022
 27. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ ban hành Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 28. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
1 / 512345