Tin nổi bật

Phú Thọ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2021
 4. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 5. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2021
 8. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2021 với những nội dung sau: 1. Số l ...
  location
  Date
  15/08/2021
 9. Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2021
 10. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2021
 12. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2021
 13. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2021
 15. UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2020
 17. UBND huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 19. Bệnh viện Sản - Nhi Phú Thọ tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 350 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2020
 22. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 23. UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 24. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 25. Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 27. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 28. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 29. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
1 / 3123