Phú Thọ

 1. UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 2. Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 4. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 5. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 6. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 11. Tổng số tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 12. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thông báo xét tuyển viên chức Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Cẩm Khê năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 13. UBND TX. Phú Thọ, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2020
 14. Thành ủy Việt Trì. Phú Thọ thông báo thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2020
 15. Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng bác sĩ đa khoa năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2020
 16. Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 17. Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/02/2020
 18. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 20. UBND thành phố Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng Trưởng Công an và Chỉ huy Trưởng quân sự năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 21. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng trưởng công an cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2019
 22. Số lượng tuyển dụng: 20 người ...
  location
  Date
  28/10/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2019
 24. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 26. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2019
 27. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
1 / 41234