Trang chủ

Bắc Giang

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2019
 2. UBND tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/07/2019
 3. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển dụng giảng viên Ngoại ngữ ...
  location
  Date
  04/07/2019
 4. Tổng số tuyển dụng là 98 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  03/07/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng bao gồm 50 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  03/07/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 760 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2019
 7. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/05/2019
 8. Nguồn tin: Báo Bắc Giang ...
  location
  Date
  22/02/2019
 9. UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển dụng cán bộ quản lý trường học đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  12/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 13. Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 14. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2018 ...
  location
  Date
  09/07/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 714 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi ...
  location
  Date
  24/05/2018
 18. Nguồn tin: yenthe.vn ...
  location
  Date
  30/03/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 bác sĩ ...
  location
  Date
  20/11/2017
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2017
1 / 3123