Tin nổi bật

Bắc Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 bác sĩ ...
  location
  Date
  20/11/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2017
 4. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 6. Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bắc Giang tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 648 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 giáo viên ...
  location
  Date
  22/06/2017
 9. Sở Y tế Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2017
 12. Báo Bắc Giang thông báo tuyển dụng biên tập viên, biên dịch viên tiếng Anh như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2017
 13. Báo Bắc Giang thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2016
 14. Viện KSND tỉnh Bắc Giang tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Giang năm 2016 ...
  location
  Date
  29/09/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2016
 16. Hội đồng tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  15/09/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2016
 18. Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tuyển dụng viên chức hợp đồng năm 2016: 1. Vị trí tuyển dụng: – Giảng viên Chuyên ngành Khoa ...
  location
  Date
  27/07/2016
 19. Chỉ tiêu xét tuyển: 603 giáo viên ...
  location
  Date
  05/07/2016
 20. Sở GD&ĐT Bắc Giang thông báo tuyển chọn cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở năm 2016. Theo đó, các trường có nhu cầu tuyển ...
  location
  Date
  23/02/2016
 21. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng & Chuyển giao công nghệ (NCUD&CGCN) trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang thông báo tuyển dụng Nhân viên làm v ...
  location
  Date
  18/02/2016
 22. Ngày 03/11/2015, Hội đồng tuyển dụng công chức xã huyện Hiệp Hòa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015. Mục đích tuyển ...
  location
  Date
  10/11/2015
 23. Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thi tuyển công chức vào làm nghiệp vụ Kiểm sát tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát Nhân dâ ...
  location
  Date
  16/10/2015
 24. Ngày 22/9/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2015 Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 2690/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng viên chức y tế ...
  location
  Date
  27/09/2015
 25.  Số lượng tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  25/09/2015
 26. Ngày 10/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn Giám đốc Trung tâm ...
  location
  Date
  14/07/2015
 27. Ngày 25/6/2015, Hội đồng thẩm định tuyển dụng viên chức y tế cấp xã ban hành Kế hoạch số 1723/KH-HĐ thẩm định hồ sơ tuyển dụng viên ...
  location
  Date
  29/06/2015
 28. ...
  location
  Date
  23/05/2015
 29. ...
  location
  Date
  27/03/2015
 30. ...
  location
  Date
  16/01/2015
1 / 212