Trang chủ

Bắc Giang

 1. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/05/2019
 2. Nguồn tin: Báo Bắc Giang ...
  location
  Date
  22/02/2019
 3. UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển dụng cán bộ quản lý trường học đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  12/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 7. Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 8. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2018 ...
  location
  Date
  09/07/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 714 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2018
 10. UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi ...
  location
  Date
  24/05/2018
 11. Nguồn tin: yenthe.vn ...
  location
  Date
  30/03/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 bác sĩ ...
  location
  Date
  20/11/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2017
 15. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 18. Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bắc Giang tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 648 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 giáo viên ...
  location
  Date
  22/06/2017
 21. Sở Y tế Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2017
1 / 3123