Trang chủ

Bắc Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 2. Tổng số tuyển dụng là 244 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang thông báo tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2019
 5. UBND thành phố Bắc Giang tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019 ...
  location
  Date
  16/09/2019
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2019
 7. UBND tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/07/2019
 8. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển dụng giảng viên Ngoại ngữ ...
  location
  Date
  04/07/2019
 9. Tổng số tuyển dụng là 98 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  03/07/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng bao gồm 50 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  03/07/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 760 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2019
 12. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/05/2019
 13. Nguồn tin: Báo Bắc Giang ...
  location
  Date
  22/02/2019
 14. UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển dụng cán bộ quản lý trường học đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  12/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 17. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 18. Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 19. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2018 ...
  location
  Date
  09/07/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 714 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2018
1 / 3123