Trang chủ

Bắc Giang

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang thông báo tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2019
 2. UBND thành phố Bắc Giang tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019 ...
  location
  Date
  16/09/2019
 3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2019
 4. UBND tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/07/2019
 5. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển dụng giảng viên Ngoại ngữ ...
  location
  Date
  04/07/2019
 6. Tổng số tuyển dụng là 98 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  03/07/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng bao gồm 50 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  03/07/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 760 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2019
 9. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/05/2019
 10. Nguồn tin: Báo Bắc Giang ...
  location
  Date
  22/02/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển dụng cán bộ quản lý trường học đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  12/10/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 15. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 16. Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 17. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2018 ...
  location
  Date
  09/07/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 714 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2018
 19. UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi ...
  location
  Date
  24/05/2018
 20. Nguồn tin: yenthe.vn ...
  location
  Date
  30/03/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2017
1 / 3123