Trang chủ

Bắc Giang

 1. Nguồn tin: Báo Bắc Giang ...
  location
  Date
  22/02/2019
 2. UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển dụng cán bộ quản lý trường học đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  12/10/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 6. Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 7. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2018 ...
  location
  Date
  09/07/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 714 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2018
 9. UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi ...
  location
  Date
  24/05/2018
 10. Nguồn tin: yenthe.vn ...
  location
  Date
  30/03/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 bác sĩ ...
  location
  Date
  20/11/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2017
 15. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bắc Giang tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 648 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 giáo viên ...
  location
  Date
  22/06/2017
 21. Sở Y tế Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2017
1 / 3123