Trang chủ

Bắc Giang

 1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 2. Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 3. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2018 ...
  location
  Date
  09/07/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 714 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2018
 5. UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi ...
  location
  Date
  24/05/2018
 6. Nguồn tin: yenthe.vn ...
  location
  Date
  30/03/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 bác sĩ ...
  location
  Date
  20/11/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2017
 10. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 12. Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bắc Giang tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 648 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 giáo viên ...
  location
  Date
  22/06/2017
 15. Sở Y tế Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2017
 18. Báo Bắc Giang thông báo tuyển dụng biên tập viên, biên dịch viên tiếng Anh như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2017
 19. Báo Bắc Giang thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2016
 20. Viện KSND tỉnh Bắc Giang tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Giang năm 2016 ...
  location
  Date
  29/09/2016
1 / 3123