Trang chủ

Bắc Ninh

 1. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh tuyển dụng Biên tập viên - dẫn chương trình ...
  location
  Date
  08/08/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 319 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2018
 3. UBND huyện Quế Võ, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  24/07/2018
 4. Nguồn tin: cdyduochanoi2016@gmail.com ...
  location
  Date
  19/03/2018
 5. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh xét tuyển đặc cách hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2018
 6. UBND huyện Tiên Du, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  17/01/2018
 7. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2017
 8. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
 9. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – Kỹ sư, cử nhân tốt nghiệ ...
  location
  Date
  10/11/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 12. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2017
 13. UBND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  27/04/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2017
 15. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 274 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 169 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 182 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
1 / 3123