Tin nổi bật

Bắc Ninh

 1. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh xét tuyển đặc cách hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2018
 2. UBND huyện Tiên Du, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  17/01/2018
 3. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2017
 4. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
 5. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – Kỹ sư, cử nhân tốt nghiệ ...
  location
  Date
  10/11/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 8. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2017
 9. UBND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  27/04/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2017
 11. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 274 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 169 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 182 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 339 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 244 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 1627 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
 22. UBND huyện Quế Võ, Bắc Ninh Thông báo tuyển dụng công chức để bổ nhiệm giữ chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã ...
  location
  Date
  05/09/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 24. UBND huyện Lương Tài, Bắc Ninh thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã như sau ...
  location
  Date
  29/08/2016
 25. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND tuyển cán bộ, giáo viên thuộc các nhóm ngành: Giáo viên (Tiến sĩ: Máy tính, Công nghệ thông tin, ...
  location
  Date
  29/08/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 508 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2016
 27. Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã – Thành phố Bắc Ninh năm 2016 ...
  location
  Date
  11/08/2016
 28. Trường Trung cấp Y tế Trung ương thông báo tuyển giáo viên Dược, cụ thể như sau: Vị trí Giáo viên Dược Yêu cầu chung – Tốt nghiệp ...
  location
  Date
  30/06/2016
 29. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND tuyển cán bộ, giáo viên thuộc các chuyên ngành: Giáo viên (Tiến sĩ: Tài chính – Ngân hàng, M ...
  location
  Date
  30/05/2016
 30. **Tệp đính kèm: 1. Phụ lục chỉ tiêu xét tuyển Trưởng Công an cấp xã huyện Quế Võ năm 2016 2. Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ 3. Hồ ...
  location
  Date
  27/04/2016
1 / 212