Trang chủ

Bắc Ninh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng bổ sung công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2019
 3. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  15/10/2019
 4. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 5. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2019
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  16/09/2019
 7. Cục Tần số vô tuyến điện gia hạn thời gian tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 8. Trường cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/07/2019
 9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  19/06/2019
 10. Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý các bến xe khách Bắc Ninh ...
  location
  Date
  03/06/2019
 11. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 12. Cục tần số vô tuyến điện tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2019
 14. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 271 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/02/2019
 16. Trường cao đẳng cơ điện và xây dựng Bắc Ninh tuyển dụng giáo viên Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2019
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng bổ sung công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  21/11/2018
 18. Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2018
1 / 41234