Trang chủ

Bắc Ninh

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng bổ sung công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  21/11/2018
 2. Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/10/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 7. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh thông báo tuyển dụng công chức, viên chức ...
  location
  Date
  29/08/2018
 8. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh tuyển dụng Biên tập viên - dẫn chương trình ...
  location
  Date
  08/08/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 319 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2018
 10. UBND huyện Quế Võ, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  24/07/2018
 11. Nguồn tin: cdyduochanoi2016@gmail.com ...
  location
  Date
  19/03/2018
 12. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh xét tuyển đặc cách hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2018
 13. UBND huyện Tiên Du, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  17/01/2018
 14. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2017
 15. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
 16. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – Kỹ sư, cử nhân tốt nghiệ ...
  location
  Date
  10/11/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 19. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2017
 20. UBND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  27/04/2017
1 / 41234