Đắk Lắk

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 2. Tổng chỉ tiêu công chức cần tuyển là 114 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  01/09/2017
 3. Tổng chỉ tiêu công chức cần tuyển là 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 4. Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017 Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển v ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  03/07/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2017
 8. Cảng vụ Hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
 9. Trường PTDTNT Tây Nguyên tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2017
 10. Nhu cầu tuyển dụng: 32 viên chức ...
  location
  Date
  03/03/2017
 11. Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức thuộc trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên ...
  location
  Date
  18/11/2016
 12. UBND tỉnh Đắk Lắk thông báo điều chỉnh, bổ sung các vị trí tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 198 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2016
 14. Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk thông báo phương án tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017 ...
  location
  Date
  29/09/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 432 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2016
 16. Chi cục Kiểm lâm vùng IV thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  08/09/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 527 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu. Trong đó: Giáo viên: 41 chỉ tiêu, Nhân viên: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 20. Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên có nhu cầu tuyển 01 viên chức ngạch Quan trắc viên trung cấp vào làm việc tại Trạm Khí tượn ...
  location
  Date
  11/05/2016
 21. ...
  location
  Date
  26/04/2016
 22. Nhà xuất bản thông tin và Truyền thông là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và truyền thông (xem thêm thông tin tại website:www.nxbthongtintruyenthong.vn ...
  location
  Date
  04/01/2016
 23. Thực hiện quyết định số 410/QĐ – SNV, ngày 24/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  23/11/2015
 24. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 25.   ** Tệp đính kèm: Chỉ tiêu tuyển dụng ...
  location
  Date
  12/10/2015
 26. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo xét tuyển viên chức năm 2015, cụ thể như sau: Ngày 21/9/2015 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ba ...
  location
  Date
  24/09/2015
 27. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...
 28. ...
  location
  Date
  14/08/2015
 29. ...
  location
  Date
  09/08/2015
 30. ...
  location
  Date
  17/05/2015
1 / 212