Trang chủ

Đắk Lắk

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 263 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2019
 2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/08/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  13/08/2019
 5. Số lượng viên chức cần tuyển: 12 viên chức ...
  location
  Date
  30/07/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2019
 8. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Krông Năng, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  11/07/2019
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2019
 10. Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/06/2019
 12. Nhu cầu tuyển dụng: 220 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2019
 13. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/05/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2019
 15. Số lượng xét tuyển: 328 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông báo bổ sung đối tượng dự tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/11/2018
 18. Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/11/2018
 19. Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng Trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ ...
  location
  Date
  07/11/2018
 20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/10/2018
1 / 41234