Trang chủ

Hải Dương

 1. ***Tài liệu đính kèm: Kế hoạch xét tuyển Nguồn tin: http://camgiang.haiduong.gov.vn ...
  location
  Date
  25/02/2019
 2. UBND huyện Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng Trưởng Công an cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  04/01/2019
 3. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
 4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/12/2018
 5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 6. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  06/11/2018
 7. Trường Đại học Sao Đỏ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/10/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/09/2018
 13. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  04/12/2017
 14. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển dụng 31 biên chế làm việc tại viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; 01 biên chế làm việc ...
  location
  Date
  10/11/2017
 15. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương xét tuyển viên chức sự nghiệp Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thể thao năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 16. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 19. Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 21. Nguồn: hoichuthapdohaiduong.org.vn ...
  location
  Date
  25/01/2017
 22. Trường Trung cấp nghề Cơ giới Đường bộ thông báo tuyển dụng giáo viên ...
  location
  Date
  07/10/2016
1 / 212