Trang chủ

Hải Dương

 1. Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  22/01/2020
 2. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển: 92 người ...
  location
  Date
  22/01/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/01/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2315 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2020
 8. Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/01/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 10. UBND tỉnh Hải Dương thông báo kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020 ...
  location
  Date
  05/01/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2019
 13. Số lượng cần tuyển: 18 người ...
  location
  Date
  29/10/2019
 14. Số lượng tuyển dụng: 234 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 17. Số lượng tuyển dụng: 228 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 18. Số lượng tuyển dụng: 228 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 19. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 188 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
1 / 41234