Hải Dương

 1. UBND huyện Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng Trưởng Công an cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  04/01/2019
 2. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
 3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/12/2018
 4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 5. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  06/11/2018
 6. Trường Đại học Sao Đỏ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 8. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 10. Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/09/2018
 11. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  04/12/2017
 12. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển dụng 31 biên chế làm việc tại viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; 01 biên chế làm việc ...
  location
  Date
  10/11/2017
 13. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương xét tuyển viên chức sự nghiệp Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thể thao năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 14. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 16. Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 18. Nguồn: hoichuthapdohaiduong.org.vn ...
  location
  Date
  25/01/2017
 19. Trường Trung cấp nghề Cơ giới Đường bộ thông báo tuyển dụng giáo viên ...
  location
  Date
  07/10/2016
 20. Thực hiện Quy định về tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưở ...
  location
  Date
  18/09/2016
1 / 212