Trang chủ

Hải Dương

 1. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 2. ***Tài liệu đính kèm: Kế hoạch xét tuyển Nguồn tin: http://camgiang.haiduong.gov.vn ...
  location
  Date
  25/02/2019
 3. UBND huyện Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng Trưởng Công an cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  04/01/2019
 4. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
 5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/12/2018
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 7. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  06/11/2018
 8. Trường Đại học Sao Đỏ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 12. Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/09/2018
 13. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  04/12/2017
 14. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển dụng 31 biên chế làm việc tại viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; 01 biên chế làm việc ...
  location
  Date
  10/11/2017
 15. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương xét tuyển viên chức sự nghiệp Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thể thao năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 19. Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 21. Nguồn: hoichuthapdohaiduong.org.vn ...
  location
  Date
  25/01/2017
1 / 3123