Trang chủ

Hải Dương

 1. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  04/12/2017
 2. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển dụng 31 biên chế làm việc tại viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; 01 biên chế làm việc ...
  location
  Date
  10/11/2017
 3. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương xét tuyển viên chức sự nghiệp Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thể thao năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 4. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 6. Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 8. Nguồn: hoichuthapdohaiduong.org.vn ...
  location
  Date
  25/01/2017
 9. Trường Trung cấp nghề Cơ giới Đường bộ thông báo tuyển dụng giáo viên ...
  location
  Date
  07/10/2016
 10. Thực hiện Quy định về tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưở ...
  location
  Date
  18/09/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 215 giáo viên ...
  location
  Date
  08/08/2016
 13. ...
  location
  Date
  13/07/2016
 14. ...
  location
  Date
  10/06/2016
 15.   Phụ lục 1: Mô tả vị trí việc làm, các yêu cầu và điều kiện các vị trí thi tuyển (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  10/06/2016
1 / 212