Trang chủ

Hải Dương

 1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/12/2018
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 3. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  06/11/2018
 4. Trường Đại học Sao Đỏ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 8. Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/09/2018
 9. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  04/12/2017
 10. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển dụng 31 biên chế làm việc tại viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; 01 biên chế làm việc ...
  location
  Date
  10/11/2017
 11. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương xét tuyển viên chức sự nghiệp Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thể thao năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 12. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 14. Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 16. Nguồn: hoichuthapdohaiduong.org.vn ...
  location
  Date
  25/01/2017
 17. Trường Trung cấp nghề Cơ giới Đường bộ thông báo tuyển dụng giáo viên ...
  location
  Date
  07/10/2016
 18. Thực hiện Quy định về tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưở ...
  location
  Date
  18/09/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 229 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 215 giáo viên ...
  location
  Date
  08/08/2016
1 / 212