Trang chủ

Hải Dương

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2019
 2. Số lượng cần tuyển: 18 người ...
  location
  Date
  29/10/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 234 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 228 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 7. Số lượng tuyển dụng: 228 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 8. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 188 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 139 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 11. Số lượng tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 14. Số lượng tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 16. Thông báo Về việc xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kinh Môn năm 2019 Thực hiện Kế hoạch số 3479/KH-UBND ngày 04/10/2019 của ...
  location
  Date
  25/10/2019
 17. Số lượng tuyển dụng: 181 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 18. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  05/09/2019
 19. UBND TP.Chí Linh, Hải Dương tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban quân sự xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/08/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
1 / 41234