Trang chủ

Hải Dương

 1. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  05/09/2019
 2. UBND TP.Chí Linh, Hải Dương tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban quân sự xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/08/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 4. Trường Trung cấp cơ giới đường bộ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  09/07/2019
 5. Đài Phát thanh Bình Giang, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  19/06/2019
 6. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 7. ***Tài liệu đính kèm: Kế hoạch xét tuyển Nguồn tin: http://camgiang.haiduong.gov.vn ...
  location
  Date
  25/02/2019
 8. UBND huyện Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng Trưởng Công an cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  04/01/2019
 9. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
 10. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/12/2018
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 13. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  06/11/2018
 14. Trường Đại học Sao Đỏ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/10/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 18. Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/09/2018
 19. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  04/12/2017
 20. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển dụng 31 biên chế làm việc tại viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; 01 biên chế làm việc ...
  location
  Date
  10/11/2017
 21. UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương xét tuyển viên chức sự nghiệp Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thể thao năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
1 / 3123